Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1765
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 50 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1627

Fazıl Say'ın Katar'da yasaklanması "sansür" değil mi? - 20.04.2015

Neredesiniz demokrasi havarisi sanatçılar?

Gazetemizin man
şetine haber konusu olan, dünya sanatçımız Fazıl Say'ın kişisel Facebook sayfasından yaptığı açıklamalar her zaman olduğu gibi yine etkili oldu, karşılık buldu.

Bu sefer ki konu, büyükelçilerimizin ve büyükelçiliklerimizin sanata ve sanatçıya kar
şı duruşlarındaki sorumsuz davranışlarıydı Fazıl Say'ın üslubuyla.

Say'ın açıklamalarını ilk okudu
ğumda pek bir yere oturtamayıp, ego dolu olduğunu düşünsem de, zaman ilerledikçe mevzuyu kafamda bir yerlere oturtup Say'ı haklı bulmaya başladım.

Üslup olarak sert bir açıklama olsa da Fazıl Say konuya "bam" telinden dokunmu
ş.

Tabii bu sert dokunu
şta dünya sanatçısı olmasının önemi çok büyük.

Katar'da ba
şlayan "Fazıl Say yasaklamalarında" büyükelçiliklerin, dolaysıyla dış işlerinin etkili olduğu gözleniyor.

Daha bir yıl kadar önce dı
şişlerinin yaptığı baskılara dayanamayıp Almanya'da görevlerinden istifa eden başkonsolosları hatırlıyorum.

Bu istifaların nedeni, dönemin Dı
şişleri Bakanı Davutoğlu'nun direktifleri doğrultusunda, özellikle Almanya'daki başkonsolosluklara, Berlin Büyükelçiliği aracılığı ile geçilen "acil" ve "gizli" kodlu faks emriydi.   Almanya'daki Türk dernekleri tarafından düzenlenen Türk Günleri'nin artık desteklenmemesi emriydi bu faks emri.

Tabi böyle olunca kimi ba
şkonsoloslar bu emre karşı direnip Türk Günleri'ni destekledir. Türk Günleri'ni düzenleyen dernek yöneticilerini başkonsolosluk rezidanslarında ağırladılar.  Bu sefer büyükelçilik idari soruşturma başlatınca görevlerinden istifa etmek zorunda kaldılar. Buna benzer istifalar Fransa ve Hollanda'da da yaşandı. Ama büyük çoğunluğu Almanya'da oldu.

Fazıl Say'ın Katar konserinin iptal edilmesini de bu çerçeve içinde dü
şünebiliriz.

Di
ğer konuya gelince, Fazıl Say, büyükelçilerin ve onlara bağlı başkonsolosların konser, tiyatro, opera ve bale salonlarında konu mankeni olarak bulunmamalarını istiyor.

Haklıdır.

Ama gözden kaçırdı
ğı bir şey var.

Bizim dı
ş işlerimizin tarihinden beri "Ankara'dan talimat bekler"

Onun için de hep konu mankeni görevi görmü
şlerdir görevleri sırasında.

Mesle
ğim dolaysıyla  devlet kadrosunda yurt dışına çok sayıda turnem oldu. Bu turneler esnasında dönemin Kahire Büyükelçisi Yaşar Yakışşında bir tane büyükelçi ve bir tane başkonsolos görmedim yanımızda olan, bize yardım eden.

Ya
şar Yakış'da oyunumaz gelmiş izlemiş ve hiç bir şey söylemeden çıkıp gitmişti.

Hele Rusya'nın Varonej kentindeki festivale giderken, Moskova Havaalanı'nda gümrükten dekor ve kostüm sandıklarımızı alamadı
ğımız için Varonej'de Varonej operasının kostüm ve dekor ambarından uydurduğumuz malzemeyle sahneye çıkmak zorunda kalmıştık.

Moskova Büyükelçili
ğinden tık yoktu.

Bunun gibi daha çok olay sayabilirim. O nedenle Fazıl Say'ın haklı buluyorum, her nekadar çıkı
şını sert bulsam da.

Ankara'dan talimat almadan i
ş yapmayan dışişleri mensubu büyükelçi ve başkonsoloslar hep var olmuştur ve var olacaklardır.

Bu "talimat beklemeye" dayalı gelenek de
ğişmediği sürece.

Bir
şey daha:

Türkiye'de bir film festivalinde PKK propagandası yapan bir belgesel film gösterimden kaldırılınca "Sansür" diye aya
ğa kalkan demokrasi havarileri, sanatçılar ve sinemacıların, Fazıl Say'ın Katar'da yasaklanmasına  sesleri çıkmıyor.

Neden?

Çünkü hiç bir konuda samimi duru
şları yok. Ondan!


Müfit Semih Baylan
Editör

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020