Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 17
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 20 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı'na Ek Kontenjanla Öğrenci Alınacaktır. - 03.10.2011YÖNERGE

A-GENEL B
İLGİLER

2011-2012 Ö
ğretim Yılında Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas ve Piyano Sanat Dalları için boş kalan kontenjanlar üzerinden, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

 

Açılan Anasanat Dalı Giriş Özel Yetenek Sınavlarına lise ve dengi okul mezunlarından YGS-2011 sınavında, herhangi bir puan türünden 180 ve üzeri puan alan adaylar, 2011 YGS Başvuru Kılavuzu Tablo 1/C ve 7’de belirtilen alanıyla ilgili (müzik, sanat “müzik”) meslek lisesi mezunlarından ise 140 ve üzerinde puan alan adaylar başvurabilir. (Devlet Konservatuvarlarının tam zamanlı lise devresi mezunları için bu koşullar aranmaz.)

 

Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Keman Sanat Dalına en çok 6 (altı), Viyola Sanat Dalına en çok 2 (iki), Viyolonsel Sanat Dalına en çok 3 (üç), Kontrabas Sanat Dalına en çok 3 (üç) ve Piyano Sanat Dalına en çok 4 (dört), ve tüm dallar için en çok 2 (iki) K.K.T.C. uyruklu öğrenci alınacaktır.

B- ÖNKAYIT
ŞARTLARI

 

1. Ön kayıt işlemleri 21-27/09/2011 tarihleri arasında

 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 

Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi

 

Fatih Cad. No:33 (Fatih Köprüsü Batı Ayağı)

 

şkapı/ANKARA adresindeki

 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında yapılacaktır.

 

2. Başvuracak adayların, eğitimlerini sürdürebilecek fiziksel uygunluğa sahip olmaları ön koşuldur.

 

3. Ön kayıt yaptıracak adaylardan istenen belgeler:

 

a. 2011 YGS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (Devlet Konservatuvarlarının tam zamanlı lise devresi mezunlarından bu belge istenmez)

 

b. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (mutlaka bulunmalıdır)

 

c. 2 adet vesikalık fotoğraf

 

d. T.C.Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi

 

TR 24 0001 0012 8207 0384 9250 02 IBAN numaralı hesaba yatırılmış

 

70 TL ön kayıt ücreti banka dekontu.

 

e. 1 adet Yarım Kapaklı Dosya

 

f. Lise Diploması ve fotokopisi.

 

C- SINAV GÜNÜ VE YERİ

 

Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas ve Piyano Sanat Dalları için sınav tarihi:

 

28/09/2011

 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

 

Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi

 

Fatih Cad. No:33 (Fatih Köprüsü Batı Ayağı)

 

şkapı/ANKARA adresindeki konservatuvar binasında yapılacaktır.

 

Sınav Listeleri 27/09/2011 tarihinde Konservatuvar Binası girişinde ilan edilecektir.

 

Giriş Özel Yetenek Sınavı ile ilgili bütün duyuru ve sonuçlar Konservatuvar Binası girişinde ve konservatuvar ineternet sayfasında ilan edilir, ayrıca kişisel bildirimde bulunulmaz.

 

D-SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar Konservatuvar Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından yapılır.

 

Sınav tek aşamada yapılır.

 

Adaylar aşağıda belirtilen müfredatı ezbere çalmakla yükümlüdürler.

 

Adaylar yorumladıkları eserlerde, sergiledikleri teknik yeterlik ve müzikal stillerdeki bilgi ve anlayışlarına göre değerlendirilir. Adaylara kişisel birikimleri ve yeterlikleri hakkında kültürel ve kuramsal sorular yöneltilebilir.

 

Adaylar sınava kendi piyano eşlikçileriyle gelebilirler.

 

Adayların yorumlayacakları konçertoların piyano eşlik partilerini 26/09/2011 tarihine kadar Konservatuvar Müdürlüğüne iletmeleri durumunda kendilerine sınav sırasında eşlik edecek öğretim elemanı temin edilecektir.

 

Sınavdan 70 puan ve üzerinde alan adaylar kontenjan çerçevesinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

 

Keman Sanat Dalı Sınav Repertuarı:

 

- Bir Etüt ya da Kapris

 

- J. S. Bach eşliksiz (solo) Sonat ya da Partita'lardan ayrı karakterde iki bölüm

 

- Bir tüm Konçerto (Klasik dönem ve sonrası)

 

Viyola Sanat Dalı Sınav Repertuarı:

 

- Bir Etüt ya da Kapris

 

- J. S. Bach Süitlerden 3 bölüm

 

- Bir tüm Konçerto (Klasik dönem ve sonrası)

 

Viyolonsel Sanat Dalı Sınav Repertuarı:

 

- Bir Etüt

 

- J. S. Bach Süitlerden Prelüd ve 2 bölüm

 

- Bir tüm Konçerto

 

Kontrabas Sanat Dalı Sınav Repertuarı:

 

- Bir Kreutzer etüt

 

- J. S. Bach Süitlerden herhangi 2 bölüm

 

- Dittersdorf Mi Majör veya Dragonetti La Majör konçertoların 1. ve 2. Bölümleri

 

Piyano Sanat Dalı Sınav Repertuarı:

 

- Bir Etüt

 

- Barok, Klasik, Romantik ve 20. yy. olmak üzere dört dönemden toplam dört eser

 

E- KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Giriş Özel Yetenek Sınavı sonunda sınavı kazanan adayların kesin kayıtları

 

29/09/2011 tarihinde, herhangi bir nedenle kesin kayıt işlemini yaptıramayan adayların mazeret kayıtları ise 30/09/2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘nda yapılacaktır.

 

Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas ve Piyano Sanat Dalları, kesin kayıt tarihinin bitiminde kazandığı ilan edildiği halde kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrenci olması durumunda (yedek olarak kazana aday varsa) puan sırasına göre yedek adaylar çağırılır.

 

Yedek listeden çağrılan adayların kesin kayıtları 03/10/2011 tarihinde yapılır.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021