Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1789
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 31 müzisyen gazete okuyor
 
 
Devran Eroğul
 
 
Yayımlanan Sayı :

Müzik ve Sanat - 29.08.2006

İnsanlığın en eski sanatsal işlevlerinden biri olan müzik , diğer tüm sanatlarda olduğu gibi ilk başlarda tamamiyle dinsel bir anlam içermektedir. İlkel toplumlarda , müzik dinsel törenlerin bir parçası olarak icra edilmektedir. antik yunan ' da müzik , insanların sanat olarak bildiği yedi etkinlik içinde yer almaktaydı. ( diğerleri : tarih , şiir , komedi , trajedi , dans ve astronomi ) .

Bu sanatların her birine kendi musa ' sı / esin perisi hükmediyordu , her birinin kendi kuralları ve hedefleri vardı ama hepsi ortak bir motivasyonla bir araya getiriliyorlardı. bu etkinlikler , evreni ve bu evren içindeki yerimizi tanımlamaya yarayan araçlardı. " onlar varoluşun gizlerini arama yöntemleriydi. "

Sonuç olarak bu sanatlar , dinsel etkinliğin bir görünümüydüler. bu zamanlardan beri müziğin dinsel anlami gittikçe geri plana düşmüş , pratik anlamları güç kazanmıştır.
sanat ise insanoğlunun oluşturduğu temel ve anahtar sözcüklerden biridir ve insan medeniyeti onsuz tanımlanamaz. sanat kelimesinin gösterdiği geniş alan içinde sanat dallarını estetik denklemlerle sınıflandırmaya çalışmak çok eski bir çabadır. tek tek sanat yapıtlarının değil , genelde bir sanat dalının bir sanat tayfında yerinin gösterilmesi , estetik yorumlamaların bilimsel temellere değil de daha soyut ve daha kişisel anlamlarla yüklü olmasından dolayı , elbette güçtür . bu sınıflandırma sistemlerinden belki de en eski olanı , bir sanatın soyutlama düzeyini baz alır. bu aristoteles ' in poetika ' sına kadar ( mö 4 yy. ) uzanan en eski sanat kuramlarından biridir. yunanlı filozofa göre sanat , gerçekliğin sonuçta araca bağımlı olan taklidi ve bir tarz olarak anlaşıldı. o halde daha fazla taklide dayalı sanat , daha az soyut olandır. ancak hiç bir durumda , gerçekliği yeniden üretme kapasitesinde değildir.

Bu sınıflandırma esas alındığında , örneğin tasarım sanatları , doğayı en fazla taklit etmeleri ( bir çatal , bir çatal fikrinin yeniden üretimine çok yakındır ) dolayısıyla en az soyuttur. bu sınıflandırmada soyutlama düzeyinin arttığı yönde gidersek; genelde düşük bir estetik düzeye sahip mimariyi , daha sonra heykel sanatını , resim , çizim , grafik sanatlarını , sahne sanatlarını , roman , şiir öykü gibi edebi sanatları ve en sonunda da en soyut sanat olarak müziği buluruz. bu konuda walter pater daha da ileri gidip , bütün diğer sanatların müziğin konumunu arzuladıklarını söylüyor.

Lafı bu kadar uzatıp , sonunda müzikten bahsedebildim , umarım başınızı ağrıtmadım , gerekli olduğunu düşündüğüm bir girişti. ; )

Müzik , sanatların en soyutu ve en estetik olanıdır. dolayısıyla müzik , doğayı en az taklit eden sanattır , öyle ki doğada insanin hiç karşılaşmayacağı sesler müziğin üretilmesinde dolaysız biçimde kullanılırlar ( minör tonlara doğada rastlanılmaması gibi. öyleyse bemol seslerden de bahsedemiyoruz. ) müzik , herhangi bir biçimde doğayı yeniden üretmeye çalışmaz , kendi yüksek soyutlama düzeyinde sanatçının aktarmak istediği seslerin , müziğin kendi içindeki estetik kurallarına uygun üretilmesiyle ve bir arada kullanılmasıyla meydana getirilir.

Müzisyen , müziği üreten kişi olarak duygu ve düşünce dünyasını ya da etkilenimlerini müziğe aktarmaya çalışır , bu esnada üst düzeyde bir soyutlama içindedir. müzisyenin bu işlevde ne kadar başarılı olduğu da , müzik dinleyicisinde ( tüketicisinde ) bu soyutlamanın tersini ne ölçüde işlediği ile ölçülebilir. müzik , bir yönüyle , duygu ve fikirlerin aktarım biçimidir. örneğin , rap müzikte , müziğin üretimi ve tüketimi çevrimindeki bu süreç ne kadar dolaysız ve düşük seviyede ise , enstrümantal müziklerde en üst seviyesine çikar. müzisyen , müziğin araçlarından , - örneğin , belli seslerin aynı anda ortamda bulunmasının , başka seslere göre farklı etki yaratması gibi - , armoni bilgisinden yoğun biçimde yararlanır. bu yazıda müziğin bir sanat olarak konumundan bahsetmeye çalıştım. yazımın ikinci bölümünde yapay - zeka ' nın sanat ve müzik üretimi konusunda sizlere yazmak istiyorum.

Bu yazımda james monaco ' nun sanat ' ın doğası ve sanata bakış tarzları başlıklı yazılarından çok faydalandım. bu yazılar , yazarın how to read a film isimli kitabın in sf 29 - 42 arasındadır.

Kitabın web sitesi :  http://www.readfilm.com

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021