Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1788
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 25 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1698

Balıkesir 2. Türk Müziği Sempozyumu Bildiriler Kitabı üzerine - 13.08.2018

Konferans salonunda dile getirilen, tartışılan düşünceler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları kapsamında kalıcı bir eser olarak elimizde artık.

Büyük emek ve çok uzun süreli bir çalı
şmanın ürünü olan Balıkesir 2. Türk Mlüziği Sempozyumu, 27, 28 Ekim 2017 tarihlerinde ülkemizin tarihsel eğitim kurumlarından Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi’nin konferans salonunda gerçekleşmişti. Sempozyuma katılmış, alanında önemli olabilecek bir bildiriyi sunmuş, ardından izlenim ve görüşlerimi yazmıştım.

Hiçbir ticari kaygı ta
şımayan, tüm birikimini ve tarihsel duruşunu sadece Türk Müziğine adamışŞef Sıtkı Sahil tarafından 1982 yılında kurulmuş bulanan Balıkesir Türk Müziği Korosu’nun çok değerli bir çalışması olan Balıkesir 2. Türk Müziği Sempozyumu, birbirinden çok farklı konuları içeren ve özgürce değerlendirilen bir sempozyum olması açısından kuşkusuz önemlidir.

Şimdi elimize ulaşan, “Bildiriler Kitabı” Türk Müziği ekseninde tüm bu farklı konuları içinde toplayan kalıcı bir eser olması açısından çok daha önemli bir yer işgal eylemektedir. Buhuri-zade İtri Efendi’den ülkemiz amatör korolarının yapılanması ve problemlerine, Türk Müziği’nin ülkemizde hamisi konumunu üstlenmiş olan TRT Kurumunun Türk Müziği çalışmalarından, Atatürk’ün bir ideal olarak belirlediği ve yolunu çizdiği Çağdaş Türk Müziğinin örneklerle anlatılışına varana kadar bir çok konunun bildiriler bazında yer aldığı kitap, müzik öğrencileri için de son derece önemli bir sosyal kaynaktır.

Akademik kurumların yapması gerekti
ği ama çoğu zaman ödeneksizlik mazeretinin arkasına saklanılıp yayınlanmayan ve sanal ortamda pdf olarak kalan bildiriler, hiçbir ticari kaygı taşımayan, Şef Sıtkı Sahil’in idealinin etrafından toplanmış amatörlerin başardığı harikulade bir çalışmanın meyvesi olarak önümüzde duruyor.

Öyle zannediyorum ki, ilk kez bir Türk Müzi
ği Sempozyumunda Mithat Fenmen, Necil Kazım Akses, Hasan Ferid Alnar ve İlhan Baran gibi Çağdaş Türk Müziğine çok şey kazandırmış, ivme kaydettirmiş besteci ve hocaların eserleri değerlendirildi. Türk Müziğinin kendi geleneksel yapısını oluşturan makamsal düzenin, yukarıda adlarını verdiğim değerli çağdaş bestecilerin ellerinde nasıl pırlanta değeri kazandığı kitap incelendiğinde görülecektir.

Ortalıkta besteci olarak dolaşan, Uşşak beste yaptım diyerek Hüseyni beste yaptığının farkında dahi olmayan kimi şahsiyetlerin bu bildiriler kitabından alacağı çok ders var kuşkusuz.

En azından ça
ğdaşlık açısından!

Atatürk’ün müzik devriminden bu yana, kimi dalkavuklar ve kimi çıkarcı kar
şı çevreler tarafından özellikle 1950’den itibaren ideolojik olarak başlatılan Çağdaş – Geleneksel kavgasının ne kadar gereksiz olduğu ve geçen süreç içinde neler kaybettirdiği bu kitapta yer alan bildirilerle ortaya somut olarak konulmuştur.

Bu nedenle hiçbir ticari kaygı gütmeyerek sadece müzi
ğini icra eden ve sahneyi italyan bir çizginin halktan kopardığı bir yapı olarak görmeyip, aksine sosyal yönüne de önem veren bir amatör koronun, hocaları Sıtkı Sahil ve ona inanan yol arkadaşları ile başardıkları ivme az bir şey değildir. Türk Müziği ve çağdaşlık adına son derece umut vericidir. Son derece önemlidir.

Balıkesir 2. Türk Müzi
ği Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nın içeriği hakkında merak edilmesi açısından ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Merak edenler Sıtkı Bey’in vasıtası ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden edinebilirler.

Balıkesir Türk Müzi
ği Korosu’nun bu örnek davranışı ve çalışması başka korolara da örnek ve yol gösterici olur umarım.

Bu çalı
şmayı bilim dünyamıza kazandıran; kendisi ile tanışmaktan son derece mutlu olduğum Sayın Sıtkı Sahil’e, Balıkesir Türk Müziği Korosu’nun değerli hanende ve sazendelerine, bu topluluğa inanıp gönül birliği yapmış olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na, Balıkesir Altı Eylül Belediyesi Başkanlığı’na Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne şükranlarımı sunarım.

Müfit Semih Baylan
Editör

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021