Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1762
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 60 müzisyen gazete okuyor
 
 
Özgür Karakaya
 
 
Yayımlanan Sayı : 1678

Yozlaşma - 02.10.2017

                 

“Sınırsız güç yozlaşmaya mahkumdur.” Willliam Pitt’

 

Yozlaşma olumsuz bir kavramdır.Özündeki iyi niteliklerin bir takım dış etkenlerle zamanla yitirilmesidir. İyi durumdayken  kötü duruma geçiştir.  Doğallığın yitirilmesi söz konusudur.  

 

Özünden uzaklaşarak bozulma ve dejenere olmaktır. Dürüstlük, fedakarlık, insancıllığın gerilemesinin bulunduğu her noktada yozlaşma vardır. Gerçeğinden  sorunlarından uzaklaşmaktır. 

 

İnsanı insan yapan değerlerin aşınmasıdır. Kültürün çöplüğe dönüşümüdür. Zenginliğe giden her yolun  doğru kabul edilmesidir. Hastalıklı bir yapıya yol açmaktadır ve çürüyüşün habercisidir. 

 

Çözümsüzlük yozlaşmayı beslemektedir ve toplumun reflekslerin körelmesini amaçlamaktadır.İnsanın kendisini inkar etmesini getirmektedir. 

 

Kendimiz olamamak , sorgulamamaktır. Yapının bozularak, insanın temelinde yer alan özgün insan modeline uymamaktadır. Toplumda kısır döngü yaratmaktadır. 

 

Adam sendecilik anlayışının  yaygınlaşarak, “gemisini kurtaran” mantığının öne çıkarak  “böyle gelmiş böyle gider”, “canım iş yapsın da ne yaparsa yapsın”, “benim memurum işini bilir” , “bal tutan parmağını yalar” “Komşun aç iken tok yatmamak” “Dünyayı kurtarmak sana mı kaldı?, Hayatını yaşa” biçimindeki ölçüler yaşama yansımaktadır ve bencilliğin çıkarcılığın ve faydacılığın önünü açmaktadır.

 

Adalet, vicdan, merhamet gibi kavramların küçümsenerek; bu kavramların yerine “çal, çırp, rahat yaşa, altta kalanın canı çıksın”, benzeri kavram ve deyimlerin yaşamda yer bulmasıdır. 

 

Memurların rüşvet alması uygun olmayan bir davranıştır. Ama bunun kabullenilmiş olması ve garipsenmemesi ise yozlaşmadır. Dürüst olmamak yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir.

 

Dürüst  olunmayan  yerde gerçek muğlaktır ve özünden uzaklaşmayı getirmektedir. Ortak kültürel değerlerin toplumda gerilemesinin  göstergesidir yozlaşma. 

 

Emperyalizmin sömürüsü aracılığıyla yerel kültürler yok edilmektedir. Bu sistemin bir uzantısıdır.

 

İnsanları yozlaştırıp sistemin karşısında dik durmasını engellemek, egemen sınıfların toplumla ilişkilerindeki en temel tercihlerinden biridir.

 

Politik karar alma mekanizmasında rol alan  seçmenler, politikacıların, bürokratların, çıkar ve baskı grupları sağlama gayesiyle toplumdaki mevcut hukuki, ahlaki, kültürel normları ihlal edici davranış ve eylemde bulunmayı getirmektedir. 

 

Siyasal kayırmacılık da, rüşvet de yozlaşmayı getirmektedir. Kurumlarda, adaletin eşit dağılmaması ve hakkın yer almaması parasal güçün hak ve adaletin önüne geçmesi de yozlaşmanın en güzel işleyişidir.

 

Hizmet kayırmacılığı ve oy satın alınmasıdır. Secim sonrasında para ve diğer unsurlarda menfaat sağlayarak başka bir siyasal partiye transfer olunmasıdır. 

 

Nitelikli insanların siyasetten uzaklaşmasına  sebep olmaktadır. Politik karar alma sürecine ayak takımının etkileri görülmektedir.

 

Yaşamın her alanında yozlaşmak eylemini görebilmekteyiz. Bir ülkenin yabancı sözcüklerin boyunduruluğuna sokulması yozlaşmadır. İnsan ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve saygının yerini salt çıkar ilişkilerine bırakmasıdır.

 

Anamalcı düzen yoz kültürü ile izleyicinin beynini yıkamakta, tüm insani değerleri yozlaştırırarak kirletmektedir. Asıl yozlaşma beyinlerin teslim alınmasıyla başlamaktadır.

 

En küçük alışverişlerde bile “serbest piyasa ekonomisi adına bireyler adına “kaça okutursan” mantığı  yerleştirilmektedir. Toplumda ahenkin bozulması ve topluma uyumsuzlugun ve kaosun hakim olmasını gerçekleştiren de yozlaşmadır elbette. 

 

İnsanlar bankaların insafsızlığıyla boğuşmaktadır. Bunlar anamalcı sistemi kalıcılaştırmak adına yapılmaktadır.

 

Hayatı metalaştırmak, dogayı, insanı metalastırmak da yozlaşmış  bir  kültürün  ürünleridir.

 

Eskiden karşılıklı  güven ilişkisi çercevisinde borçlanma yapılırken söz vermek yeterli bulunurken  günümüzde  ise senetsiz ipoteksiz  ya da resmi taahut istenmektedir. Dostluk ve dayanışma zeminini olumsuz etkilemektedir. 

 

Yozlaşmada esas  olan kişisel çıkar temin etme çabaları ve bu faaliyetlerin toplumda  yer tutması toplumda sosyal uyumsuzluğa sebep olmaktadır. Sosyal uyumsuzluk bir süre sonra sosyal çözülmeye uzanmaktadır. 

 

Toplum içersindede değer karmaşı oluşması  ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne geçmesi etik kurallarının uygulanmasını da etkilemektedir. 

 

Yozlaşma; Toplumu kemirir, kaynak israfina yol açar. Gelir dağılımını da olumsuz etkiler.

 

Özellikle medya yolu ile verilen taklitçi yaklaşımlar insanları  kendi yasam tarzlarından uzaklaştırarak kendi kültürüne yabançılaşmaya kadar götürür.Bilinç yetersizliğinin bir sonucudur. 

 

Yozlaşmaya karşı halkın birliği ve dayanışması  gerekmektedir. Siyasal olduğu kadar toplumsaldır.Toplumun bilinçlenmesidir. 

 

Başkasına göre yaşamamaktır. Yozlaşmanın önlenmesindeki etkili yollardan biri sosyal adaletin tesis edilmesinden geçmektedir. Daima doğruyu seçerek yalana sapmamaktır. Ugur Mumcu nun dedigi gibi  `Bilgi sahibi  olmadan fikir sahibi  olunmaz`. Eğitimli insanların oluşturduğu toplumlar etik olarak yozlaşmaya açık değildir, spesifik örnekler dışında. Bunun en güzel örneğini Japonya ve İsviçre’de görüyoruz. Hapishanelerin boşluğu, işlenen suçların düzeyi ve azlığı, benzeri olgular bizi yozlaşma üzerinde durmaya çağırmaktadır. Kişisel yozlaşma insanı öyle bir noktaya getirebilir ki, intihar denen anlık olguya bile sebep verebilir.

 

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020