Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1762
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 15 müzisyen gazete okuyor
 
 
Aynur Özgür
 
 
Yayımlanan Sayı :

Belediye Konservatuarları ve Sorunları. - 06.12.2005

İlk belediye konservatuarı 1915 yılında İstanbul´da İstanbul Şehremaneti´nin girişimi ile Darülbedayi´nin kurulmasıdır. Darülbedayi´nin iki bölümü vardı. Bunlar Tiyatro ve Müzik bölümleri idi. Bu kuruluşun başına Avrupa çağında sanat adamı olan “Andra Antonia” getirildi.


Müzik bölümünün amacı Klasik Musikimizi unutulmaktan ve bozulmaktan kurtarmak, klasik eserleri aslına uygun olarak notaya almak, onları yaşatmak, musiki zevkini topluma yaymaktır. Darülbedayi 1916 yılında mali sıkıntı yüzünden kapatıldı (1) 


Cumhuriyet Dönemi´nde İstanbul Belediye Konservatuarı yeniden açıldı. Maarif Vekâleti´nin 9 Aralık 1926 tarihli yazısı uyarınca tasnif ve tespit heyeti kuruldu.
Rauf Yekta Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey ve Zekaizade Hafız Ahmet Ersoy bu kurulun üyeliğine getirildi. Sonradan Dr. Suphi Ezgi katıldı. Konservatuarın bayına Hüseyin Saadettin Arel getirildi.(2)
Cumhuriyetten sonra, yaygın eğitim kurumları (halk eğitim merkezleri, musiki cemiyetleri, dernekler ve belediye konservatuarları) nın sayısı arttı.(3)


Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında tasarlanmış, planlı, düzenli ve programlı faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. Yaygın eğitim bir bakıma örgün eğitimin tamamlayıcısı ve ulusal kalkınma amaçlarının yardımcısıdır. İşte belediye Konservatuarları da geniş hizmet veren yaygın eğitim kuruluşlarıdır.
Daha önceden de bahsedildiği gibi ilk olarak bu konservatuarlarda Türk Sanat müziği bölümleri açıldı. Sonradan bunu Türk halk müziği, Halk Oyunları, Tiyatro, Batı Müziği ve Resim bölümleri izledi.
Buralarda müzik eğitiminin üç ana türünden (genel müzik eğitimi, özengen müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi) özengen yani amatör müzik eğitimi verilmiştir.


Özengen müzik eğitimi, müziğe ya da müziğin belli başlı bir dalında özengence (amatörce) ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu alabildiğince sürdürüp geliştirmek için gerekli müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlar.
Özengen müzik eğitimi, herhangi bir düzeyde herkes için zorunlu değildir. Tam tersine ilgi, istek ve yatkınlık ile etkin bir katılım için gerekli fırsat ve olanaklara bağlı olup seçmelidir. (4)


Aslında her kişide az çok müziksel algılama, müzik yapma ve müziksel yorumlama, müziksel yaratma güdüsü vardır. Bu güdü, öğrenci eğer okuduğu okullarda müzik dersi görmediyse veya müzik öğretmeni yoksa ortaya çıkarılıp geliştirilemiyor. Onun için kişinin özellikle gönüllü-istekli-etkin katılımını esas alan ve kişiyi buna göre yönlendirip özendiren bireysel ve toplu eğitim uygulamalarında kolayca kendini belli eder, gelişme olanağı bulur. Bu konuda özengen müzik eğitimi, genel müzik eğitimine göre çok daha elverişli ortamlar sağlar.


Özengen müzik eğitiminde, müziği herhangi bir parasal ya da maddi karşılık beklemeksizin, yalnızca zevk ve doyum sağlamak için yaparak yaşayan ve bunu adeta kendisi için bir yaşam biçimi haline dönüştüren müzikseverler ve amatör müzikçiler yetiştirmeye dönük bir strateji uygulanır.

Belediye Konservatuarlarına Öğrenci Alınması:
Her yıl öğretim yılı başlamadan bir ay önce duyuru yapılır. Yaşları 16 ile 35 arasında olanlar ön kayıt yaptırarak belirtilen günde yetenek sınavına girerler. Bölüm şefleri ve öğretmenler kurulunun ihtiyaca göre uygun göreceği sayıda öğrenci alınır. Sınavı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen süre içinde yaptırırlar.
Bazı konservatuarlarda bölümlere kesin kayıtlar hemen birinci yarıyıl sonunda başarı durumlarına göre yapılır. Başarılı olanları kesin kayıtları hemen yapılır, başarısız olanların ise kayıtları silinir.(5)
Çocuk korolarında ise 8–13 yaşları arasında bulunan çocukların sınav ve kayıtları aynen büyüklerde olduğu gibi yapılır.
1-Cem Behar, “Ziya Gökalp ve Türk Musikisi” Tanzimat’tan Günümüze Türkiye Ansiklopedisi İstanbul, cilt–1 s.1235
2-Filiz Ali, “Türkiye Cumhuriyeti´nde Konservatuarlar “Tanzimat’tan Günümüze Türkiye Ansiklopedisi İstanbul, cilt–2 s.1531–1534
3-Ali Uçan, Türk Müziği Eğitim Tarihi (ders notu) G.Ü. G.E. F. Ankara(1988–1989) S.78–80
4-Ali Uçan, Müzik Eğitimi Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1994 s.27–30
5-Bkz. Ek–1 Samsun Belediye Konservatuarı İmtihan ve Sınıf Geçme Talimatnamesi 

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020