Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1776
 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 25 müzisyen gazete okuyor
 
 
Elvan Duygu Gülay
 
 
Yayımlanan Sayı : 1051

HeavyMetal Ve Satanizm - 15.07.2010

Satanizm; şeytana tapıcılık, birgün şeytanın Tanrı'yı yenmesine inanılması, tüm kötülüklerin anası olarak bilinmesine binaen saygı duyulması, adına ayinler düzenlenilmesi gibi sapkın inançlara dayanan bir sistemdir. Herşeyde olduğu gibi bu konuda da Lavey den bu yana birçok sapmalar meydana gelmiştir.

Lavey in satanizm anlayışına göre insan kendisine yettiği ölçüde yaşamalıdır.Yaşarken edindiği deneyimleri kişisel zevklerine göre uygulaması gerekir.Bu şekilde bir sistematik oluşturan insanın zamanla inanç sistemi de oturaklı bir hale gelir ve tamamen kişisel zevklerinden oluşan bir sistem oluşşturduğunun farkına varır.Herkes kişisel zevklerinden ibaret bir din oluşturabilir.Ya da inanç kavramları.Asıl amaç bu inancın zamanla karanlığa dönüşmesi ve potansiyel bir şeytan yaratması.Bundan ötürü herkes oluşturduğu bu inanç ile kendisini ya da amacını şeytana dönüştürebilir.Şeytan kötülüklerin sembolüdür.Ve Lavey e göre oluşturulan zevksel inançların tümü karanlığa bulandıktan sonra şeytan sembolünü almaktadır.

Daha genişletilebilir Lavey inanç sistemi konusunun yanı sıra günümüz satanizme dayanan kesimde birçok pürüzler ve yanlışlıklar meydana gelmiştir.Bunlardan en barizi her ayın 13 üne gelen günlerde şeytan için ayinler düzenlemeleridir.O kesime göre tarihte yaşanmış bir olay şeytanın üstünlüğünü kanıtlamıştır.Geçmişte farmasonların bir ayın 13 ünde Cuma günü kurala uymayan ve mason olan "kadınları" katlledilişi anlatılır.Kimisi de tapınak şövalyelerinin kilise tarafından katledilmesi olarak anlatır.Günümüz satanizm anlayışını benimseyenlere göre o gün şeytanın zafer günüdür.Şeytan o insanların içine kötülüğünü yaymış,birçok insanın katledilmesine sebep olmuştur.Bunun şeytanın büyük bir zaferi olduğuna inanılmış ve her ayın 13 ünde ona bu olaydan dolayı saygı törenleri yapılmaya başlanmıştır.Elbetteki Lavey in anlayışında böyle bir durum söz konusu değil.

Bu çarpıtılmışlık gibi daha birçok kavram yozlaştırılarak günümüze kadar gelmiş ve günümüz satanizm anlayışı türemiştir.

1970-1980 lerde Heavy Metal in çıkışı ile nesiller yeni bir yöne doğru yönelmiş,toplumun elit kesimlerinden bu yönelişe büyük tepkiler gelmiştir.Nitekim gençlerin aykırı imajları,dinledikleri alışılagelmedik müzik türü her kesimden tepki görmüştür.Çoğu kez davalar açılmıştır.İntihar olaylarının altında Heavy Metal in yattığı savunulmuştur.Birçok gruba gençlere kötü sözlerle kötü örnek olduklarına dair mahkeme davaları açılmıştır.Son olarak grupları satanizm ile suçlamışlardır.

Elbette bu suçlama satanizm deki yıkım ve Heavy Metal deki aykırılık ile bağdaştırılarak yapılmıştır. Çoğuna göre ilk satanist ilan edilen grup Led Zeppelin dir. Basın organlarında manşetler, dörtlü ruhunu şeytana sattı ithamları vs..Yanıldıkları tek nokta ise barizdi ; Heavy Metal i bilmemek...

Heavy Metal in zamanla oturaklı hale gelmiş olmasının birçok getirisi olmuştur. Heavy MEtal Kültürü dediğimiz olay,tıpkı Easy Rider olayı gibidir.Easy Rider da toplumdan,düzenden sıkılan insanların,Harley motorlarla kendilerini yola vurmaları,tüm sorunları arkalarında bırakarak uzun yollarda özgürce yol almaları düşünüşü,zamanla birçok insan tarafından da o denli yaşanmaya başlamışki, bir kültür haline gelmiştir.Aynı düşünen,aynı şeye kızan ve aynı işi yapanların oluşturduğu bir kültür.Bu şekilde kendiliğinden oluşan Heavy MEtal kültüründe yıkıma dair zerre kadar bir ize rastlanmamaktadır.Yıkım elbette toplumsal düzenin,saçma sistemlerin temellerine atılan dinamitlerle yapılan yıkımdır.Asla kişisel ve ruhsal yıkım değildir.

Bu yıkımı yanlış yerlere çeken insanlar satanizmdeki yıkım ile paralellik gösterdiğini zannetmeye başlamışlardır.Bu olgu zamanla kafalarda öyle derin izler bırakmıştırki,önyargı haline gelmeye başlamıştır.Heavy Metal, yolunda seneler sonrasında dahi karşılaşabilecek ağır bir yara almıştır.

Zaman geçmiştir,90 lara ve günümüze gelinmiştir.Heavy Metal in satanizmle ağır yara almasının dışında ciddi yaralar alması da devam etmiştir.Nitekim içten yıkımın en kötü yanı olan "yobaz tür oluşumlarıdır".

Black metal türü dediğimiz Heavy Metal ile asla bağdaştırılmaması gereken müziği icra eden kesim,inanç sistemini oturtamamış,gösteriş,para,şan,şöhret,aykırılık gibi kavramları edinmiş insanlardan oluşmuştur.İşte Heavy Metal in satanizm bazında gördüğü en büyük zarar da burada olmuştur.Onca sene heavy grupların elemanları aksini iddia etmiş,birçok mahkeme davasında boy göstermiştir.Tüm çabaların boşa gitmesi Black Metal gruplarının saçma bir şekilde satanizme yönelmesi ile başlamıştır.

Grupların müzik tarzları,hepsinden öte yaşayışları,kilise kundaklanmaları,gençlere satanizmi özendirme gibi hal ve davranışları Heavy Metal e kara bir leke gibi yapışmıştır. Senelerdir Heavy Metal i yiyip bitiren önyargılar daha yıkılmamışken,böylesine ciddi bir sorunun çıkması da büyük şok olmuştur camiada.Sataizm gün geçtikçe sapkın insanların metal müziği alet etmesi ile kanamasını büyütmektedir.

Acı ve gülünç olan bir başka yön ise 80 lerde King Diamond,Kiss,Mercyful Fate gibi imaj farklılığı ile göze çarpan,müziğindeki mistik,ürkütücülük ve vahşlilik gibi öğeleri bulunduran sağlam heavy metal gruplarının dahi satanizmle bağdaştırılmasıdır.Elbetteki bilmeyen bir insana Kiss in ya da King in imajını gösterirsen,akıllara gelen ilk şey satanizm olurdu.O zamanda dahi heavy metal gruplarının yanlış anlaşıldığı dönemler bulunmaktaydır.Global dünyada gelişen teknoloji ve değişen fikir sistemleri ile türeyen yeni yobaz türler sayesinde Heavy Metal en büyük darbeyi zannımca bu zamanlarda almaya başlamıştır.20.yy larda.

Heavy Metal gruplarının müzikalitesinden,imajından öte fikir sistemleri ile Heavy Metal i ve satanizmi karşılaştıracak olursak,bu yönden dahi hiçbir paralelliğin olmadığını görebiliriz.

Nitekim satanizmde yıkım vardır.Ruhsal çöküntü,sapkınlık sapıklık vardır.Öyleki satanist kesim [yobaz satanist kesim] kedi,keçi gibi hayvanları kendilerince kutsal ya da kötü olarak kabul görüp,kanlarını içerek cinsel hazza ulaştıklarını belirtmektedirler.Onlara göre kedi kanı pozitif iyon taşıdığı için tadı hoş ve zararsızdır.Keçi nin kanı ise negatif iyonlu ve kötüdür.Kedinin bu tür mistik olaylardaki tarihçesine baktığımızda dahi bir zamanlar cehennemin kapı bekçileri olduklarını duymuşuzdur.Bu sapkın inanç giysi değiştirerek satanizme de bulaşmıştır.Bu gibi gülünç ve sapkın inanışlar tamamıyle yobaz ve kötüye programlanmış bir inanç sisteminde ancak varolabilir.Görüldüğü gibi her türlü sapkınlık ve bozuklukla dolu olan satainzm bu yönü ile asla Heavy Metal ile özdeşletirilemez.Halbuki Heavy Metal in yıkımı toplumun bozuk düzenine,adaletin çarpıtılmışlığına,dünya yaşam sistemlerinin temellerine döşenmiş dinamitlerin oluşturduğu yıkımdır.Bu felsefenin içeriğini genişletip öğrenmeyen kesim "yıkım" sözcüğünü alıp direk satanizmdeki yıkım ile ortak hale getirmiştir.

İnanç sistemleri,mantıksal arayışlar,kültür birikimi ve ahlaki değerler.Ne yönden bakılırsa bakılsın Heavy Metal in satanizmle hiçbir zaman ilgisi olmadı.Bundan sonra da olmayacaktır.En büyük yaralar ilk çıkan dönemde ve 20.yy da black metal gruplarının yanlışları ile alınmıştır.Günümüzde ise hala ismi duyulduğunda akıllara ilk olarak "satanizm" gelmektedir.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020