Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 28 müzisyen gazete okuyor
 
 
Portre
 
  Sarper Özsan

Müziğin toplumsal işlevini değerlendiren bestecilerimizin başında sayılması gereken Özsan, bu uğurdaki savaşımıyla saygınlığını pekiştirmiştir.

Bir subay çocuğu olarak Bandırma’da doğan bestecimiz, müziğe Kemal Eroğlu’dan aldığı mandolin dersleriyle başlamış, lise öğrenimi sırasında pop ve rock müziğiyle ilgilenmiştir. 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümüne giren sanatçı, Necil Kazım Akses ile armoni, kontrpuan, füg, orkestrasyon ve kompozisyon, İlhan Usmanbaş’la müzik formları ve müzik tarihi, Metin Öğüt’le solfej, Adnan Saygun’la modal müzik, Selçuk Gündemir, Tulga Cetiz ve Gülay Uğurata ile piyano çalışmış, ayrıca kemal ilerici’den iki yıl Türk Müziği makamları, dil örgüsü, ölçüleri, biçimleri ve armonileme dizgesi dersleri almıştır. 1967’de TRT’in düzenlediği halk müziği derleme çalışmalarında Burdur yöresinde derlemeler yapan Özsan, 1969’da konservatuarın kompozisyon bölümünü bitirmiştir. 1970’den başlayarak TRT’de birkaç yıl müzik uzmanlığı görevinde bulunan bestecimiz, bu yıllarda TRT televizyonunun ve radyolarının müzik yayın planını hazırlamıştır. 1971’de siyasal nedenlerle tutuklanan bestecimiz, 20 ay süren tutukluluk döneminde müzik çalışmalarını kuramsal olarak sürdürmüş, Türk müziğine ilişkin bilgilerini derinleştirerek bağlamada klasik üçlü ve Kemal İlerici’nin dörtlü akorlarını basma olanaklarını araştırmıştır. 1973’te cezaevinden çıkan bestecimiz, İstanbul Devlet Konservatuarı öğretim üyeliğine atanmış, 1977-80 arasında işçi, köylü ve öğrencilerden oluşan “Aydınlık Korosu”nu çalıştırmış ve bu toplulukla çok sayıda konserler vermiştir. 1978-81 yılları arasında çok sesli müzik kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 1982’de alımış, sekiz yıl sonra Danıştay kararıyla görevine dönmüştür. (1990)

Bestecimiz, öğrencilik yıllarından beri sürdürdüğü çeşitli çalışmaların yanı sıra, çalgı müzikleri, çocuk müzikleri, devrimci şarkı ve marşlar, şan ve piyano için lied’ler, koro için düzenlenmiş türkü çokseslemeleri, multivizyon gösterileri ve TBMM kuruluş yıldönümleri için yazılmış şenlik müzikleri ile çok sayıda tiyatro ve film müzikleri bestelemiş; eğitim, kültür, estetik ve müzik konularında konferanslar vermiş, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayınlanmıştır.

1983’te “Ulusal Gitar Müziği Beste Yarışması”nda birincilik ödülü, 1989’da 2. Ankara Film Şenliği’nde “Av Zamanı” filmi için yaptığı çalışmasıyla “En iyi müzik ödülü”nü almıştır.

Sarper Özsan, temelde halk müziğinden yararlanmıştır. Bu çalışmalar genellikle somut, anlaşılması zor olmayan yapıtlardır. Ritmik, ezgisel, armonik ve biçimsel olarak karmaşık yapılardan uzak, açık, yalın ve halk müziğinin özünü bozmayan bir yazıyı yeğlemiştir. Armoni dili olarak bazı yapıtlarında Kemal İlerici’nin dörtlü armoni dizgesini, bazılarında ise klasik üçlü armoniyi, ancak kendince organize edilen disonansları kullanmıştır.

Bestecimiz, üçlü armoniyi yalın bir biçimde uyguladığı çalışmalarında “modal” yaklaşıma yönelmiştir. Kontrpuansal yazıya yakınlığı vardır; ayrıca poliritmik ve pilimodal teknikleri sıkça değerlendirir. İçeriğin yanı sıra, biçime de önem verdiği görülür.

Halem MSÜ Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olan bestecimiz hakkında geniş bilgi için kendisine başvurulabilir.

(Tel: 0216 236 36 48) 
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020