Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1758
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 45 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Ankara Devlet Konservatuarlılar Derneği tarafından şancı Prof. Yalçın Davran anısına şan yarışması düzenlendi. - 24.09.2019Prof. Yalçın Davran anısına Ankara Devlet Konservatuarlılar derneği tarafından düzenlenen “Prof. Yalçın Davran Anısına Ulusal Şan Yarışması” 19 – 22 Ekim 2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği Yerel sivil toplum kuruluşları hibe programı çerçevesinde Ankara’da yapılacaktır.

Ülkemizin yeti
ştirdiği değerli Şan Sanatçımız Prof. Yalçın DAVRAN adına düzenlenecek olan “Ulusal Şan Yarışması’nın amacı; ülkemiz genç yeteneklerinin dünya opera sanatı alanında rekabet edebilecek düzeye taşınması ve desteklenmesidir.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Ankara Devlet Konservatuarı’nda 19 – 22 Ekim 2019 tarihleri arasında dört gün süreyle gerçekle
ştirilecek olan yarışmada Şef Burak Tüzün yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası görev alacaktır.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derne
ği Yönetim Kurulu’nun, Yarışmanın Şartnamesinde, yarışma gün ve saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olduğu yarışmanın seçiciler kurulu,  Prof. Pekin KIRGIZ (Seçiciler kurulu başkanı - HÜ ADK Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi), Nilgün Akkerman (Ankara DOB Solist Sanatçı), Maia Chikradze (HÜ ADK Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi), Gürçil Çeliktaş (Ankara DOB Emekli Rejisör), İhsan Ekber (Ankara DOB Solist Sanatçı), Murat Karahan (DOB Genel Müdürü- Tenor), Antonio Pirolli (Ankara DOB Genel Müzik Direktörü), Beran Sertkaya (Ankara DOB Solist Sanatçı)’dan oluşmaktadır.

Son ba
şvuru tarihi 7 Ekim 2019 olan yarışmanın birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü (Opera Solistleri Özel Ödülü) 7.000 TL ve üçüncülük ödülü 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yarı
şma Koşulları:

1. Yarı
şmaya katılabilmek için en geç 7 Ekim 2019 tarihine kadar müracaat etmek gerekmektedir.
2. Yarı
şmaya her Türk Vatandaşı 18- 33 yaş arasında katılabilir. (Ekim 1986 tarihinden sonra doğmuş olan sanatçılar yarışmaya katılamaz)
3.Yarı
şmaya katılabilmek amacıyla yarışmacılar; mail yolu ile müracaat edeceklerdir.

Yarı
şmaya başvuru için:

1. Bir adet özgeçmi
ş (Word dosyası olarak)
2. Foto
ğraf (jpeg formatında (en az 300 pixel çözünürlükte)
3.Nüfus cüzdanı (jpeg formatında)
4. Piyano e
şlikli biri Mozart olmak kaydı ile son 6 ay içinde kaydedilmiş iki arya’nın mp3 veya YouTube link adresini organizasyon komitesine (adkder@gmail.com) gönderilmesi ile katılır.
5. Seçiciler Kurulu, ödülleri payla
ştırmak veya birincilik ödülünü vermemek hakkına sahiptir.
6.Yarı
şmacılar yarışmaya belirtilen yerde gün ve saatte katılmak zorundadır. Herhangi bir sebeple yarışma zamanında bulunmayan, ya da geciken yarışmacılar ve CD kaydındaki ses ile kendi sesleri birbirini tutmayanlar diskalifiye olur.
7. Ula
şım ve konaklama giderleri yarışmacılara aittir.
8. Yarı
şmacılar isteğe bağlı olarak kendi eşlikçisi ile yarışmaya katılabilirler. İhtiyaç halinde eşlikçi ADK-DER tarafından sağlanacaktır. (Piyanistin ücreti yarışmacı tarafından verilecektir) Ön elemeyi geçen yarışmacılar derneğimizden piyanist istedikleri taktirde çalacakları eserlerin notalarını en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar dernek adresine yollamaları gerekmektedir.
9. Her yarı
şmacı yarışma piyanistiyle her aşama öncesi 15 dakika çalışma hakkına sahiptir.
10. Ön Eleme: Bu a
şamada; yarışmacıların jüri üyelerine ulaştırdığı kayıtlar değerlendirilecektir. (Madde 3.4)
11. Yarı Final: Bu a
şamada yarışmacılar kendi tercihlerine göre biri recitatifli olmak kaydı ile iki aryayı seslendirecektir.
12. Final-Konser: Bu a
şamada yarışmacılar kendi tercihlerine göre (biri Türk Bestesi olmak üzere) iki arya sunar.  Ödül töreni Konseri CD’ye kaydedilir. TV çekimi yapılabilir. (Yarışma finali Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Şef Burak TÜZÜN eşliğinde yapılacaktır)

Yarı
şma şartnamesini ve katılım formunu adkder.com’dan edinebilirsiniz!

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020