Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1766
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 35 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Müzik eğitimcilerinin ve müzik öğrencilerinin her zaman başvurabilecekleri önemli bir temel kaynak - 31.12.2016Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Gürsan Saraç'ın uzun yıllara dayanan çalışmasının ürünü "Müzik Eğitiminde Özel Öğıetim İlk Yöntem ve Teknikleri" adlı iki ciltlik CD'li kikitabı yayınlandı ve kitabevlerinde yerini aldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Gürsan Saraç'ın yazdığı kitabın birinci cildi Müzik Eğitiminde Kuramdan Uygulamaya Temel Kavramlar, Genel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Müzik Öğretiminde Öğrenme-Öğretme Sitilleri, Müzik Öğretiminde Zaman Yönetimi, Müzik Öğretiminde Ders Çalışma Becerileri, Müzik Öğretiminde Motivasyon, Müzik Öğretiminde Okul Deneyimi ve Uygulamaları ve etkinliklerini kapsamaktadır. Kitabın özelliği her bir yöntem ve tekniğin kullanılmasında en iyi kullanım için rehber ilkeler ve etkinliklerin çalışma yapraklarıyla düzenlenmesi ve altyapılı şarkılarla (playback) örnek işlenişler içermesidir. Öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla her zaman kullanabileceği temel bir kaynaktır. Bu özelliği nedeniyle de Pedagojik biçimlenim (formasyon) için önerilmektedir.

 

İkinci kitap, Müzik Eğitiminde Kuramdan Uygulamaya Oyun Dans Devinim, Şarkılarla Dil Öğretimi (Yabancı Dil), Okul Öncesi Müzik Öğretimi ve Uygulamaları, İlköğretimde Müzik Öğretimi ve Uygulamaları, Orta Öğretimde Müzik Öğretimi ve Uygulamaları, Müzik Öğretiminde Etkinliğe Dayalı Yeni Yaklaşımlarla 5 Öğetim Modülü, Yedi Eldivenli Dinleme/Söyleme/Çalma Tekniği Model Önerisi ve etkinliklerini kapsamaktadır. Bu kitabın özelliği III rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER)’ de sunulan ülkemiz ve dünyada ilk kez müzik etkinlik temelli müzik öğretimi konusunda uluslararası bildiri olarak sunulan ve yazar tarafından geliştirelen yepyeni ilke, strateji, düşünce biçimi, öğrenme-öğretme kuramı, öğretim yöntemi, öğretim tekniği ve ölçme değerlendirmelerin yer almasıdır. Öğretmen ve öğrencilerimizin kolaylıkla her zaman kullanabileceği  alt yapılı şarkılarla CD’den yararlanarak kolaylıkla kullanılabilecek temel bir kaynaktır. Bu özelliği nedeniyle de Pedagojik biçimlenim (formasyon) için önerilmektedir.

 

Ünlü Azeri sanatçı Anjelika Akbar, kutap hakkındaki beğeni görüşlerini sosyal medya hesabında paylaşarak, bu kataptaki emeğinden dolayı Yrd. Doç. Dr. Ali Gürsan Saraç'ı tebrik etmiştir. Tüm müzik eğitimcilerine ve müzik öğrencilerine bu iki ciltlik CD'li çalışmayı öneriyoruz.

 

 

Kitabın Yrd. Doç. Dr Ali Gürsan Saraç imzalı önsözü şöyle:

 

Bu çalışma, Genel öğretimden Özel öğretime doğru en iyi kullanım için rehber ilke ler, şarkılar ve etkinliklerle bir yol izlemektedir. Kitapta temel kavramlar bölümünde insan, eğitim, eğitimin genel ilkelerinden hareketle müzik eğitiminin amaçlarına, ilkeleri ne değinilerek müzik eğitiminin boyutlarına yer verilmiştir. Genel öğretim yöntemleri bölümünde öğretim etkinlikleri plan ve uygulamaları özetlenmiş ve öğretim yaklaşımları, yöntem ve teknikleri en iyi kullanım için rehber ilkelerle işlenmiştir. Bu bölümün sonun da da öğretim etkinliklerindeki disiplin örneklerinden bahsedilmiştir. 

 

Alan eğitiminin temelini oluşturan özel öğretim yöntemleri bölümünde genelden  özele inter disiplin anlayışıyla müzik öğretimi plan ve uygulamaları sınıflandırılmış ve  müzik öğretimindeki yöntemler örneklerle açıklanmıştır. Müzik öğretiminde şarkı öğre timinden hareketle, kullanılan tekniklere yer verilmiş ve müzik öğretim etkinliklerindeki disiplin örnekleri genel ve özel ölçütlerle en iyi kullanım için rehber ilkeler olarak sınıf landırılmıştır.

 

Müzik öğretiminde öğrencinin yeteneklerine göre öğrenmeyi sağlaması için Willis  ve Hodson (1999) tarafından geliştirilen öğrenci yetenekleri belirleme testi örneği ile  öğrenme stratejilerine geçilmiştir. Müzik öğretiminde kavramla ilgili ağlar, haritalar ve  anlam çözümleme tabloları örneklerinden sonra, müzik belleğimizi nasıl geliştirebiliriz konusu işlenmiştir. Bu bölümde yazar tarafından geliştirilen bilgi-işlem yaklaşımına göre çalgı öğrenme sürecine dayalı olarak planlı-programlı çalışma alışkanlıklarına bir model önerisi powerpoint ile sunulmuştur. Müzik öğretiminde zaman yönetimi ve motivasyon konularına en iyi kullanım için rehber ilkelerle yer verilmiş ve müzik öğretiminde ders çalışma becerileri on iki konu başlığında işlenmiştir. 

 

Özel Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 adlı kitabımız buraya kadar kazanılan bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi açısından son bölümde de müzik öğretiminde okul deneyimi ve uygulamalarını en iyi kullanım için rehber ilkelerle özetlemiştir. Öğretmen yetiştirme programlarında yer alan gözlem deneyim ve uygulamaya dayalı etkinlikler müzik eğitimi  ve öğretimi açısından eklektik bir yapı ile yorumlanmıştır. Bu bölümde ayrıca müzik uygulamalarında diğer çalgılara göre uyarlanabilmesi için test hazırlama, puanlama ve analiz etkinliğinde, yine yazar tarafından geliştirilen yaylı çalgı performans değerlendir me gözlem aracı örneği verilmiştir.

 

Kitabımızın ekler bölümünde müzik öğretmeni özel alan yeterlikleri tablolar hâlinde sıralanmış ve işlediğimiz etkinlikleri uygulamaya alacağı; müzik öğretmeni okul deneyi mi ve okul uygulamaları formları listelenmiştir. Ayrıca kitabımızın içinde çalışma yap raklarında yer alan etkinliklerdeki şarkıların altyapıları da playback olarak verilen dağar cıkta kitabımızın eki olan Çocuk Şarkıları CD’sindedir. 

 

Çalışmamız ayrıca 2014'den 2017'ye kadar geçen bir sürede AZERBAYCAN  Bakü’de müzik sanatında öğrenim gören öğrenciler için ilmi bir kaynak olarak hazırlan mış ve bu özelliği nedeniylede uluslararası bir yayın olarak büyük ölçüde anlam kazanmıştır. 

 

Geleceğin müzik eğitimcisi, müzisyenleri, sanatçı/eğitimcileri ile öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutabilmesi umudumla. . . 

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Gürsan SARAÇ 

 

          

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020