Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1765
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 37 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Silifke Belediyesi Kültür Md. ve Müzik Eğitimcileri Derneği “35. Silifke Kültür Haftası Eğitim Müziği Şarkı Yarışması’na katılım koşulları - 05.11.2007Amaç

Yarışmanın amacı müzik eğitimcilerimizi ve bestecilerimizi çocuk şarkıları alanında yapıtlar vermeye özendirmek ve eğitim müziği dağarcığımıza yeni yapıtlar kazandırmak; çocuk şarkıları yoluyla çevre sorunlarına duyarlılığı artırmak, yurt ve Atatürk sevgisini pekiştirmektir.

Konu

Yarışmanın konusu, son yıllarda daha çok gündeme gelen çevre sorunları (toprak, deniz, orman, akarsular, göller vb.) ile yurt ve Atatürk sevgisidir. Besteci, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, müzik dersi öğretim programlarının amaç, hedef ve konuları doğrultusunda bu konularla birlikte çalışkanlık, özveri, yardımseverlik vb. davranış özelliklerinin herhangi birini veya birkaçını yapıtları içinde işleyebilir. İlköğretim Okulu yaş dilimine yönelik olarak yazılacak yapıtlar, bu kesimin ilgisini, beğenisini ve ses sınırlarını dikkate almalıdır.

Katılabilecek olanlar

Yarışmaya MÜZED Merkez Yönetim, Denetim ve Onur kurulu asıl üyeleri dışındaki Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tüm müzik eğitimcileri, besteciler en çok üç yapıtla katılabilir.

Başvuru Biçimi

Yarışmaya gönderilecek her yapıt için beş harften oluşan bir rumuz kullanılacak ve bu rumuz yapıtın üzerine yazacaktır. Üzerinde rumuz yazılı büyük bir zarf içine aşağıdaki belgeler konulacaktır:

a. Üzerinde yalnız rumuz yer alacak biçimde, şarkının solo notalarının, sözlerinin ve piyano eşliğinin yazıldığı sayfa(lar)dan yedi nüsha,

b. Üzerinde yalnız rumuz yazılı olan; içinde şarkının adını, besteci ile söz yazarının adlarını, özgeçmişlerini içeren metnin bulunacağı kapalı küçük bir zarf,

c.  Üzerinde yalnız rumuz yazılı ve kapalı bir zarf içinde; başvuru koşullarının ekinde yer alan taahhütname ve söz yazarının izin belgesi.

Besteciler, birden çok yapıt ile yarışmaya katıldıklarında her yapıt için ayrı bir rumuz kullanacaklar ve yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

Seçici Kurul

Yarışmaya gönderilen yapıtları değerlendirecek olan seçici kurul aşağıdaki kişilerden oluşur: Prof. Muammer SUN, Dr. Erdoğan OKYAY, Yrd. Doç. Dr. Salih AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Nedim YILDIZ,  Silifke Belediyesi ve MÜZED’den birer temsilci.

Süre

Besteciler yapıtlarını elden ya da posta yoluyla en geç 31 Ocak 2008 son günü saat 17.00’ye kadar Kumrular Caddesi No: 4/8 Kızılay ANKARA adresindeki MÜZED Genel Merkezine elden veya taahhütlü posta yoluyla ulaştıracaklardır.

Yarışmada dereceye giren yapıtlar 2008 yılının Şubat ayı içinde ilan edilecek; başarılı bulunan yapıtlar 20- 26 Mayıs 2008 tarihleri arasında yapılacak olan 35. Silifke Kültür Haftası içinde Silifke Belediyesi Kültür Merkezinde korolar tarafından seslendirilecek ve ödüller sahiplerine verilecektir.

Ödüller

Yarışmanın birincisine 3 bin YTL, ikincisine 2 bin YTL, üçüncüsüne bin YTL ödül verilecektir.

İlk üç sırayı izleyen beş başarılı yapıt için de 300’er YTL özendirme ödülü verilecektir. Bir bestecinin en çok bir yapıtı ödüllendirilebilir. Bu ödül, yalnız besteciye verilecektir. Yapıtların şairlerinden gereken iznin alınması vb. konular bestecinin sorumluluğundadır.

Diğer Konular

Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve MÜZED, yarışmaya katılan yapıtlar arasından bir seçme yaparak kitap yayımlayabilecek; kaset, CD çıkarabilecektir. Yayımlanan şarkıların bir yıl süreyle kullanım hakkı Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğünde ve Müzik Eğitimcileri Derneğinde olacaktır.

MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ GENEL ANKARA

“35. Silifke Kültür Haftası Eğitim Müziği Şarkı Yarışması”  için bestelediğim ekli yapıt tümüyle bana aittir, özgündür; daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiş ve ticari amaçlı olarak kullanılmamıştır.

Bu yarışmanın başvuru koşullarını olduğu gibi kabul ettiğimi, yapıtımın işlenmesi, kaset, CD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla iletimi konusundaki haklarını Müzik Eğitimcileri Derneğine ve Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğüne devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

...../...../200

İmza


BESTECİNİN:

ADI VE SOYADI          :
ADRESİ                       :
RUMUZ(LAR)              :
TELEFONU                  :
E-POSTASI                 :

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020