Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 17
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 27 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Uludağ Makam Müzik Topluluğu konser için Trabzon'da... - 21.09.2015Uludağ Makam Müzik topluluğu, Trabzon Sanatevi sanat günleri çerçevesinde Trabzon'da bir konser verecektir. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde kurulmuş olan topluluk, Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bir konser verecektir.  Geleneksel müziğimizin önemli örneklerinden geniş bir repertuara sahip olan topluluğun konseri halka açık ve ücretsizdir.

Uludağ Makam Konseri
7 Ekim 2015 Çar
şamba Saat: 20.00
Hamamizade
İhsan Bey Kültür Merkezi / Trabzon


ULUDA
Ğ MAKAM Müzik Topluluğu hakkında

Topluluk Uluda
ğ Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde 2014 yılının sonlarında kurulmuştur. “Nikrizden Hicazkar’a Tellerin Dansı” , “Baharın Sesleri”, gibi konser başlıklarıyla il içi ve il dışı konserler veren grup, 6. Hisarlı Ahmet Sempozyumu tanıtım konseri sonrası isimlerini “Uludağ makam” olarak belirlemiştir. Repertuarlarında Türk Müziği’nin klasik, yöresel, beste formatlarında eserleriyle yöreden yöreye, bestekardan ozanlara, makamdan makama geniş bir repertuarı icralarına dahil etmektedirler. Türk Müziği eserlerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından geleneksel müzikleri de seslendiren grup, önümüzdeki süreçte yurt dışı projelere de hazırlanmaktadırlar.

Topluluk Üyeleri

ÖZLEM DO
ĞUŞ VARLI (Doç.Dr.)

İstanbul'da doğdu ve ilk, orta ve lise  eğitimini de İstanbul’da tamamladı.1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda lisans eğitimini tamamladı. 2003'de aynı kurumda Sosyal Bilimler Enstitüsü (MİAM) bünyesinde Müzik Anabilim Dalı Etnomüzikoloji  programında“ Anatolian Women’s musics and identity” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans’ını bitirdi. 2008'de aynı enstitü içinde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'nda doktora çalışmasını “Kültürel Kimliğin Değişim-Oluşum Süreci- sürecin Kadın kimliği ve Müziğine Yansıması: Afyon, Trabzon, Kuzey Kıbrıs, İstanbul  Örneklemleri” isimli çalışmasıyla tamamladı. 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kurucu öğretim üyesi olarak göre ve başlayan Doğuş Varlı, müdür yardımcılığının yanı sıra, Müzikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. “Türk Müziği Kaynaklarının Araştırılması ve Tesbiti"  konulu  Post-doktora araştırma projesini  Prof. Dr. Martin Stokes’un danışmanlığında Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. Birçok yurt içi yurt dışı sempozyumlarda bilimsel sunumlar gerçekleştiren Varlı'nın Lambert Publishing tarafından yayınlanan "Voice of Women From Anatolia: Identity and Music of Anatolian Turkoman Women" isimli bir kitabı da  bulunmaktadır. Halk müziği ve dünya müzikleri (vokal) icracısı olarak 9 albüm çalışmasının yanı sıra solist ve koro şefi olarak konserler veren Varlı,  TLYD (Trabzon) Türk Halk Müziği topluluğunun çalıştırıcılığını ve yöneticiliğini de yürütmüştür. 2014 yılından beri U.Ü  Devlet Konservatuvarı Türk Müziği  ASD öğretim üyesi ve ana sanat başkanı olarak görevine devam etmektedir.

ERSEN VARLI (Yrd.Doç.)

Erzurum-A
şkale doğumlu olan Ersen Varlı ilk ve orta dereceli eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda, “Yüksek Lisans” eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Halk Müziği programında ve “Sanatta Yeterlik” eğitimini Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Musikisi programında tamamladı. “İngiltere Arşivlerinde Tespit edilen Türk Müziği Arşiv Malzemelerinin Dijital Ortama Aktarılması” konulu“Doktora Sonrası” çalışmasını  Oxford Üniversitesi’nde Prof. Dr. Martin STOKES ile yaptı. Ayrıca İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) bünyesinde Tonmaysterlik alanında eğitim gördü. 2003-2010 yılları arasında, Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda öğretim elemanı olarak bulunan Varlı, 2010-2014 yılları arasında, KTÜ Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılının Mayıs ayından itibaren, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği ana sanat dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Halk Müzi
ği ve Ses Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapan Ersen VARLI,bağlama, kaval ve ritim çalgılarıyla yurtiçi ve yurtdışında birçok albüm ve konser çalışmalarına katıldı. AHMED TOHUMCU (Yrd.Doç.Dr.)

Almanya’da do
ğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı.  1990 yılında başladığı Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı ve bu bölümden konservatuar ve bölüm birincisi olarak 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği programında yüksek lisans öğrenimine, 2006 yılında ise Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında doktora öğrenimine başladı. Aynı yıl  İ̇TÜ TMDK’nda öğretim görevlisi olarak görev almaya başladı ve araştırma görevlisi olarak atandı. 2012 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. Müzikoloji ve müzik teorisi çalışmalarının yanı sıra ud ve ses icracısı olarak çeşitli topluluk ve konserlerde görev alan, çeşitli projelerde danışman ve eğitmen olarak yer alan Tohumcu, 2014 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziğ iAnasanat Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

AL
İ KAAN KAPLAN

Bursa’da do
ğdu. Müzik yaşamına 2000 yılında Bursa Filarmoni Derneği’nin açmış olduğu mandolin ve piyano kursları ile başladı. Buradaki öğretmenleri vasıtası ile 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yetenek sınavlarına girdi ve bu sınavları kazanarak Öğr. Gör. Serhan Ünverdi ile viyolonsel çalışmalarına yarı zamanlı olarak başladı.

2002 yılında tam zamanlı e
ğitime geçen Kaplan, eğitim süresince solo, oda müziği ve orkestra konserlerinde yer aldı ve ayrıca Rupert Thompson, Alexander Rudin, Umberto Clerici, Ümit İşgörür, Marcio Carneiro, Melih Kara, Ozan Tunca gibi birçok viyolonsel virtüözünün masterclasslarına katıldı.

2012 yılında Uluda
ğ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr. Gör. Serhan Ünverdi’nin öğrencisi olarak birincilikle mezun oldu ve aynı yıl kurumun açtığı yüksek lisans sınavlarını kazandı. Halen yüksek lisans öğrencisi olan Kaplan, çalışmalarına Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanı Prof. Dr. Ozan Tunca ile devam etmektedir.

ERDEM ÖZDEM
İR (Yrd.Doç.Dr.)

Sakarya'da do
ğdu. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Özdemir, 2008'de bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Folklor ve Müzikoloji Yüksek Lisans programını bitirdi. 2010 yılında, düzenlemeleri ve eserleri kendisine ait olan ilk solo albümünü çıkardı. 2011 yılında doktora çalışması kapsamında İsveç  Uppsala Üniversitesinde beş ay eğitim gördü. 2013' yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden  “Türkiye Örneğinde Âşıklarda Müzik” adlı tez çalışması ile doktora derecesi aldı. Uluslararası ve ulusal pek çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu, uluslararası dergilerde makaleleri yayınlandı, dinletiler verdi.  Bağlama icracısı, solist ve halk müziği koro şefi olarak çeşitli organizasyonlarda konserler Verdi. Özdemir, 2014 yılı itibarı ile göreve başladığı U.Ü Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalında öğretim üyeliğine devam etmektedir.

GÜN
İZ ALKAÇ (Öğretim Elemanı)

1991 senesinde ba
şladığı İTÜ TMDK. ‘ndan 2002 yılı Kompozisyon bölümünden mezun oldu. 2002- 2004 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda istisna akitli kanun icracısı olarak görev aldı. 2003 -2013 yılları arasında Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda kanun sazı öğretim görevli olarak görev aldı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Birçok grup ile yurt içi ve yurt dışı konserleri nde (Almanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Seul, Kanada, Amerika, Nijerya, Viyana, Lüksemburg, İtalya) kanun sanatçısı olarak görev aldı. Halen Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarında Öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

KENAN YILDIRIM

Bursa do
ğumlu olan Kenan Yıldırım, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan  199 8 yılında mezun olmuştur. 1999 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünde Yücel Pasmakçı hocanın yardımcısı olarak görev yapmıştır.   Sazıyla bir çok Türk halk müziği sanatçısına eşlik etmiştir. Halen Renault ve Coats THM koroları  şefliğini yapmakta olup,  Milli eğitimde halen müzik öğretmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği  Ana Sanat Dalında kemança sazı hocasıdır.

OZAN SAR
İ

Bursa’da do
ğdu. Müziğe babasından aldığı bağlama dersleriyle dört yaşında başladı. On bir yaşında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak keman çalışmalarına başladı.2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında konservatuvardan J. Brahms’ın Keman Konçertosunu çalarak “birincilik” derecesiyle mezun oldu.

Katıldı
ğı masterclasslar ve çalışğı solistler: CAKA Bursa Kış Okulu: Suna Kan, Cihat Aşkın, Hakan Şensoy (Şubat 2012),Salzburg Mozarteum Summer Academy: Dora Schwarzberg (Ağustos 2012), CransMontanaClassics: Cihat Aşkın, SholomoMintz, Victor Danchenko,ZakharBron (Ağustos 2013), Caka Dubrovnik Kış Okulu: Cihat Aşkın, Ani Schnarch, Hakan Şensoy, Şenol Aydın, Sevil Ulucan (Ocak 2012).

2012 Haziran ayında Razgrad Filarmoni Orkestrası’nın davetiyle Mozart’ın La Majör Keman Konçertosu’nu çaldı.  2013 yılında Tunus’ta düzenlenen “Young Talent Festival”e davet edilerek Türk bestecilerinin eserlerinden olu
şan bir resital verdi. 2014 yılında Cihat Aşkın öncülüğünde Bursa Brahms Projesi Konserleri’nde yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, Bosna Hersek, Avusturya, Bulgaristan ve Tunus’ta solo konserler veren sanatçı halen U.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak keman dersleri vermekte ve lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021