Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 23 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

TOBAV ve İŞTİSAN'dan Aydınlanma Çağrısı... - 12.07.2015AYDINLANMA, KALİTELİ YAŞAM KÜLTÜRÜ ve PROBLEMLERE ORTAK ÇÖZÜM TALEP EDİYORUZ!

 
TÜRK
İYE 'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU SİYASİ DÖNEMDE

SANAT İNSANLARI "ARTIK KÜLTÜREL AYDINLANMA ZAMANIDIR" DEDİLER!

İNSANIN İNSAN OLMAYI "İÇSELLEŞTİRMEDİĞİ", BÜYÜME VE KALKINMANIN,

BALON GİBİ,

İÇİ BOŞ BİR "ŞİŞME" DEN FARKLI OLMAYACAĞININ ANLAŞILMA ZAMANIDIR.

BU, SANAT KÜLTÜRÜNÜ KÜÇÜMSEMEK, 

BU, ORTAK AKLA ULAŞMAYI YADSIMA,

BU, DOĞAYI HİÇLEYİŞ,

BU, YÜZLEŞMEYE DİRENİŞ,

BİZİ NEREYE VARDIRIR?

TÜRKİYE'NİN SORUNU KÜLTÜRELDİR!

ÇÖZÜM TOPLUMSAL AYDINLANMADIR!

                                                     

AYDINLANMA ÇAĞRISI

 Ülkemiz  zor bir dönemden geçiyor! 13 yıl tek bir partinin iktidarından sonra bir koalisyon arayışı yaşanıyor.

Problemler çözümleriyle birlikte gelir. Ancak çözüm üretebilmek, kültür gerektirir, yaratıcılık gerektirir, insana saygı gerektirir!

İnsanlığın, varoluşundan günümüze geliştirmiş olduğu değerlerin tümü kültürdür. Kültür bilimdir; davranış bilgisidir, siyasettir, iletişimdir, sevgidir, saygıdır, adalettir, estetiktir, etiktir, sanattır!

Doğum ve ölüm  şekilleri birbirinin aynı olan insanlık, farklı coğrafyalarda, farklı din, dil ve ırk  görünüşü gösterseler bile; bu görünüş, din, dil, ırk farklılığından kaynaklanan bölgesel kültür özellikleri, insanlık aleminin, evrensel  kaliteli yaşamak arzusundan farklı değildir.

İnsanlık aleminin ortak aklı, onun yarattığı tüm kültürleri anlayabilecek, "farklılıkları zenginlik", "benzerlikleri uygarlık" olarak geliştirecek bir büyük ortak kültür oluşturmayı ve onu algılamayı hayal etmektedir!

İnsan, bu hiç eskimeyen  hayalle birlikte, kitle iletişim araçlarının hiç olmadığı çağlardan günümüze bilgiye ulaşmak, yaşamı güzelleştirmek adına felsefeler üretti, devrimler yaptı! Yaşam kalitesinin geliştirilebilir olduğunu anladı ve kanıtladı.

Bu mutluluk hayallerini  "güzel, iyi ve doğru" kavramlarıyla buluşturmak için sistem arayışlarında bulundu.

Bu arayışın hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim araçlarını kullanarak bildiklerini kuşaklardan, kuşaklara aktardı.

Teknoloji gelişti.

Bilgiye ulaşım kolaylaştı.

Anadolu'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ümmet ve kul olarak görülen vatandaş, Cumhuriyet'le birlikte  ilk defa  vatandaşlık haklarını kazandı.

İslamiyetten 600 yıl önce kurulmuş eski bir din olduğu varsayılan Hıristiyanlık ise 15-16 yy da  Rönesans'ı gerçekleştirerek, Sokrates'ten beri kültürü oluşturulmaya çalışılan demokrasiyi canlandırmaya yöneldi.

Türkiye Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı da, kuruluşunun 90. yılında, "İslamiyet güncellenmelidir" çağrısı yaptı! İslam alimlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul'da toplantıya çağırılmaları çok önemli bir girişimdi. Yaşanmakta olan fetret devrine son verecek adımlar atılmak gereğini çağştıran bir girişim idi.

Ortadoğu'da, az gelişmişliğe, feodalizme ve fanatizme terk edilmiş insanlar, kanlarıyla toprak suluyorlar!

Din ve ırk kavramları üzerinden siyaset yapılarak  rant elde edilmekten vazgeçilemiyor!

Ortadoğu coğrafyasında, insanın var olduğu günden beri aradığı, evrensel mutluluk ve ortak akıl prensiplerine inat, insanlık baltalarla  katlediliyor!

Feodalizm terk edilemiyor!  

İnsana yatırım yapmak yerine insanı katletmek, demokrasi kültürünü özendirmek yerine feodalizmi meşrulaştırmak şeklinde sürdürülen politika yanlışlıkları, insana ve özlemini duyduğu kültüre inat sürdürülüyor.

İnsana yatırım   hayalleri gerçekleştirecek bütçeler oluşturmak yerine, insan katliamını gerçekleştirmeyi istihdam etmek üzere bütçeler oluşturuluyor!

Japonya, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Taiwan, Hindistan gibi ülkeler farklı din anlayışları ve geleneklerine bağlılıklarına rağmen, kendi içlerinde evrensel  reformlar gerçekleştirirken;

Ortadoğu'da, Gılgameş destanını yaratan, evrensel aklın yaratılışına katkıda bulunan insanlık, problemlerine çözüm bulmakta aciz bırakılıyor.

Köy Enstitüleri'nin kapatılması ile Türkiye ve onu örnek alacak Ortadoğunun   geleceği çalındı!

Aydınlanmış toplumlar, diyalog kurulabilir, iletişim kurulabilir toplumlardır.

Aydınlanmış toplumlar problem çözümleri üretebilen toplumlardır.

Aydınlanmış toplumlarda insanlar, Sanatın bir "yaşama biçimi" olmasını isterler.

Aydınlanmak isteyen, ezilen ve değersizleştirilen toplumların talepleri de onlarınkinden farklı değildir!

Karanlık rejim hayalleri, insanın varoluşu ve gelişimine aykırıdır.

İnsanlık, din ve ırk üzerinden siyaset yapılma denemelerinin yanlışlıklarından ders çıkarabilir. İnsanlık tarihinin aynı acıları tekrar yaşamaması gerektiğinde hemfikir olabilir.

Vatandaşın "asil", siyasetçinin "vekil" olması gerekirken, vatandaş demokrasi kültürünün  tekrar esas unsuru olmalıdır!

Vatandaşı vatandaşa düşman etmek, polisi hükümetin güvenlik gücü olarak kullanmak, terkedilmelidir!

Yaşanan bu sorunların tümü, evrensel demokrasi  kültürüne karşı, yöresel bir diktatörlük özelliği gösterir.

Türkiye  yaralarını sarmak zorundadır!

Türkiye beklenen  ekonomik kriz ile evrensel kültür vizyonu ile  baş edebilir. Etik, estetik ve adalet  demokrasi kültürü standartları olarak görülmelidir. Türkiye'nin sorunu kültüreldir. Çözüm arayışları da kültürel olmalıdır. Türkiye yerel diktatörlük erozyonundan sonra, evrensel demokrasi kültürü ve insan hakları doğrultusunda bir aydınlanma yaşamak zorundadır.

Yaşanmış ve yaşanacak olan bütün krizlerin çözümü, Türkiye'de siyaset yapacak; koalisyon kuracak; halkın vekili olarak iktidar olacak politikacıların; halkın, sivil toplum kuruluşlarının  seslerini duyarak; aydınlanma  ve restorasyon görevi yapmaya talip olmalarını gerektirmektedir.

Politikacılar halkın önerilerine kulak vererek, çözümsüzlük değil, çözüm üretmek için siyaset sanatı yapmak zorundadırlar.

Bu nedenle, halka rağmen değil, halkla beraber gerçekleştirilecek bir AYDINLANMA DEVRİ öneriyoruz!

Bu önermeyi, sanatsal misyonumuzun, çağdaş tanımı ve  sorumluluğu olarak görüyoruz!

Yaşam kalitemizi engelleyen unsurlar, toplumsal çalışmalarla tek tek saptanıp, nedenlerine "kültürleşecek" kalıcı, çözümler getirilmelidir!

Oluşacak yaşam kalitesi önerilerimizi gerçekleştirmek üzere, yapılacak çalışmaları hep birlikte programlayabiliriz. Bizler, ülkemiz insanı ile, sivil toplum kuruluşları ile  birlikte, bir topyekûn AYDINLANMA DEVRİ projelendirmeyi öneriyoruz !

İçinde bulunduğumuz dönemde, koalisyon telaşı içerisinde olan siyasilerin, bu ortak akıl talebimizi dikkate alarak; TOPLUMSAL AYDINLANMA kültürünü oluşturma doğrultusunda, aktif rol almalarını talep ediyoruz!

Bu insanlığın Yeni Milenyumdan beklentileri ile örtüşen  bir  çağrıdır!

Saygılarımızla.

 

İŞTİSAN                                                                           

İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği    

 

TOBAV

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021