Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 24 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

"Bizler, siyasal iktidarın düşmanca değil dostça yaklaşımlarına gereksinim duyan yaratıcı, üretken, yurtsever kişileriz" - 21.05.2015Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Siz kimin bağından kimi kovuyorsunuz” diyerek tepki gösterdiği Defne Halman ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Levent Üzümcü'nın verdiği demeçler hakkında kısa adı TOBAV olan Devlet Tiyatro Opera ve Bale Çalışanları Vakfı'ndan açıklama geldi. "Siyasal İlişkiler ve Sanat" başlıklı açıklama aynen şöyle:

SİYASAL İLİŞKİLER VE SANAT
Son günlerde Defne Halman'ın
İstanbul AKM 'nin açılması, sanatta sansürün kalkması ve Rumeli Hisarı Festival Alanına mescit yapılması üzerine sözleri üzerine siyasal iktidar adına Cumhurbaşkanı sert yanıt verdi. Rumeli Hisarı Festival Alanına cami yapılması konusunda "Kimin evinden kimi kovuyorsunuz?" dedi. Rumeli Hisarı Türkiye insanının ortak - tarihi mirasıdır. Bu ülke insanı kamplara ayrılmadığı sürece de Türkiye insanından başka birisinin evi olamaz. Ayrıca Defne Halman'nın bir oyuncu olarak yılladır sanat festivali yapılan bir alanın korunmasını istemesi onun mesleği ve misyonuyla doğrudan ilgili bir davranıştır. Bu meslek ve misyondaki insanların taleplerini belirtmesi gerekir ki siyasiler de onlardan öğrensin. Ortada bir yanlış anlaşılma var ise bu da karşılıklı diyalog ve pozitif çözüm arayışları ile ortadan kaldırılabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Levent Üzümcü'nün verdiği demeçler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilmesi konusuna gelince; bizler sanat insanlarının 657 Sayılı Memur Kanunu kapsamında değil kendi mesleki statülerini tanımlayacak evrensel yasalar ve o yasaların tanımlarına uygun hak ve hukukla istihdam edilmesini yıllardır savunan kişileriz. Ancak sanat üreticilerinin eser sahibi olmaları ve komşu haklarını elde etmeleri konusunda üretken olabilmelerini sağlayacak süreçte özerk olmaları konuları ülkemizde konuşulmuyor, çözüme kavuşturulmuyor. 657 Sayılı yasada düşünce özgürlüğü konusunda belli yumuşatma yapılmış olsa dahi bu sanat üretimi mesleklerinde bulunan insanların özerklik haklarıyla yine de buluşamaz.

Bu konuların evrensel uygulamalarına denk tanımlanması ve hakların tartı
şma götürmeyecek şekilde saptanması gerekir. AB adayı Türkiye Cumhuriyeti'nin bu adaylık sürecinde uyum yasaları kapsamında WIPO doğrultusunda düşünce üretmek, demokrasi kültürünü kurumsallaştırmak, yaşamın estetikselleşmesini sağlamak, yaşamın kalitesini yükseltmek ve toplumsal katmalar arasında ayrımcılıkla değil diyalogla problem çözümlemek konusunda sanat kültürünün yaygınlaştırılması önlemlerinin alınması gerekir. Bu önlemlerin alınması için sanat üreticilerinin misyonlarını tanımlayacak yasalar ve yasaların uygulanışıyla ilgili haklar birbiriyle bağlantılı olarak oluşturulmak zorundadır.

Bu problem çözücü çalı
şmaları yapmak yerine, belirsizlikler içerisindeki bu ortamda, ölçme ve değerlendirmesi kişilerin siyasi tercihleri ile oluşan ihraç kararları alınması yaşamın gelişme tabiatına aykırıdır.

Kaldı ki Levent Üzümcü bir sivil toplum kurulu
şu başkanıdır. Anayasanın kendisine verdiği haklar doğrultusunda görüş belirtme özgürlüğüne sahiptir. Sanat üreticisi kimliğiyle sahip olması gereken özerkliği ile bu kimliği buluştuğu zaman görüş belirtmesi en doğal hakkıdır.

Levent Üzümcü'nün
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan ihraç istemi siyasi bir istemdir.

Sanatsal alanda evrensel de
ğerleri, hukuksal alanda anayasayı, etik anlamda ise demokrasi kültürünü hiçe saymaktır. Bütün bu özelliklerinden ötürüde estetik değildir.

Bizler alanlarımızın yetkin ki
şileri olarak siyasal iktidarın düşmanca değil dostça yaklaşımlarına gereksinim duyan yaratıcı, üretken, yurtsever kişileriz. Demokrasi kültürü konusunda Mevlana kadar toleranslı olmayı hem benimseyen hem de hak eden kişileriz. Siyasilerinde bizlere bu hoş görü ve bilinçle yaklaşmasını talep etmeyi de insanlığın var olduğu günden beri doğal bir hak olarak görmekteyiz.

Saygılarımızla.

TAMER LEVENT
TOBAV Yönetim Kurulu a.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020