Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1804
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 34 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Genç seslerden açık mektup; - 19.01.2015Uzun ve zorlu bir Opera eğitim sürecini alabilmek için birden fazla eleme sınavından geçip bu alanda öğrenim görmeye hak kazanan bizler; konservatuvar çatısı altında şan, müzik teorisi, mimik rol, opera oyunculuğu, koro gibi temel dersleri alarak ve üzerine ağır psikolojik süreçler geçirerek eğitimimizi tamamlıyoruz.


Üniversiteye girdi
ğimiz ilk günden itibaren gelecek ve meslek kaygısına düşen bizler, hükümetin sanat politikaları nedeniyle iyice daralmış olan iş sahamızda varlığımızı korumak ve meslek etiklerini oluşturmak üzere mücadele veriyoruz. Sahnede var olma isteğimizden dolayı kurum yönetimlerinin insan sesini ve eğitimini küçümseyen hatta maddi açıdan hiçe sayan tutumlarını çoğunlukla görmezden geldik.


Artık emek sömürüsüne dur demenin vakti geldi.!!!!


Ülkemizin her alanında oldu
ğu gibi özelleştirme politikalarıyla beraber sanatta da ucuz, sosyal güvencesiz, niteliksiz istihdam yapılmakta ve son aşamada "taşeron sistemi ile" sanat adı altında eserler sergilenmek istenmektedir.


"Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde" yapılacak olan "Royal Opera House" prodüksiyonu "La Bohéme" operası bunu bizlere bir kez daha göstermi
ştir. Anlaşılan o ki yapımcılar, bütçe kalemleri içerisinde "La Bohéme" operasında önemli bir yer teşkil eden koroya bütçe ayırmamış ve bu işi ücretsiz yapma ya da kabul edilemeyecek az bir ücret karşılığında yaptırılma yoluna gidilmiştir.


Bu "Ta
şeron Koro" teklifini profesyonel seslerden oluşan korolar emeğinin karşılığını almadan iş yapmayacaklarını belirtip reddetmiş ve bazı amatör korolar da opera uzmanlık alanı olmadığı için kabul etmemiştir.


Ancak, bu prodüksiyon için Sayın Masis Aram Gözbek aracılı
ğı ve yönetimiyle oluşturulan amatör bir koro ile anlaşılmıştır.


Amatör korolar genellikle farklı meslek gruplarından bir araya gelmi
ş ve bu işi hobi olarak yapan kişilerden oluşur. Amatör koroların varlığı ülkemizde müzik ve çok seslilik kavramının gelişimi açısından önemlidir ve desteklenmelidir. Amatör korolar, farklı müzik türleri ve farklı söyleme biçimleriyle birbirlerinden ayrılır ve kendi koro tınılarını yaratırlar. Opera koroları ise operadan bağımsız olarak düşünülemez. Çünkü opera koroları, solistlerle oyunculuk ve sahne eğitimleri konusunda ayrışmaz ve aldıkları eğitimi sahnede uygularlar.


Amatör korolarda söyleyen farklı meslek gruplarından ki
şilerin sadece müzik yapma iyi niyetlerini kullanarak profesyonel oldukları şeklinde lanse etmek ve yüksek bilet fiyatları ile satışa sunulan bir opera eserinde söylemeleri sağlamak ne kadar etiktir? Bu aynı zamanda izleyiciyi yanıltmak değil midir?


Bu durum bu i
şi meslek olarak seçen ve geleceklerini bu alana adayan bizlerin zaten kısıtlı olan iş alanlarının varlığını yok etmekte ve prodüksiyon firmalarının emek sömürüsü yapmasına zemin hazırlamaktadır.

Geli
şmiş ülkelerin hiçbirinde (sosyal sorumluluk projeleri dışında) bilet satışı yapılan, işletme karı güdülen bir prodüksiyonda para almadan ve sosyal güvenceye bağlanmadan insan emeği kullanılamaz.


Ne acı ki durum, TÜSAK yasa tasarısıyla örtü
şmektedir. Özel sektörde sanatın taşeronlaşmasıyla beraber sanatçıların haklarını alamamalarına neden olacaktır.

Bizler insan sesine ve emeğine değer verilmesi için Genç Sesler olarak ses çıkartıyoruz.


Ülkemizde;


TÜB
İTAK KURUMUNUN BAŞINDA HAYVANAT BAHÇESİ MÜDÜRÜNÜN OLMASINA,


ŞEHİR TİYATROLARI BAŞINDA ESKİ GÜREŞ HAKEMİNİN GÖREV ALMASINA,


OPERA, T
İYATRO, BALE , RESİM,HEYKEL GİBİ TÜM SANAT DALLARINDA; SANATIN PROFESYONELLİK GEREKTİRMEDİĞİ ALGISINI OLUŞTURMAYA YÖNELİK YAPILAN  ATAMALARI, YASAL DÜZENLEMELERİNİ KABUL ETMİYORUZ.


SES ÇIKARTIYORUZ !!!!


GENÇ SESLER PLATFORMU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI

OPERA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021