Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1766
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 23 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

ITU Türk Musikisi Devlet Konservatuarı & Orient-Institut İstanbul ‘Osmanlı Musikisi’ Tarihini Yazmak konferansı - 24.11.201125-26 Kasım 2011 tarihinde İTÜ   Maçka Sosyal Tesisler Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan   konferans, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet   Konservatuarı beve Orient-Institut İstanbul tarafından düzenlenmektedir.   İki günlük konferans sırasında Osmanlı Tarihi, Osmanlı Musikisi Tarihi,   ve Batı Müziği Tarihi konularınuda Türkiyeden ve yurtdışından uzmanlar tarafından bildiriler sunulacak ve   tartışmalar yürütülecektir. Konferans ile ilgili bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.ottomanmusic.itu.edu.tr

Konferans   Programı

Cuma, 25 Kasım 2011

10:00-10:30       Açılı
ş Dr. Richard Wittmann, Prof. Cihat Aşkın

1. Bölüm: Osmanlı Musikisi Tarihini Yazmak

10:30 – 11:00    Açı
ş Konuşması: Batı ve Osmanlı Müziği Tarihi Kavramları  Prof. Dr. Ralf Martin Jäger

11:00 – 11:20       Osmanlı Musikisi Tarihinin Yazılmasına    (Yazılamamasına)
İlişkin Ön Notlar   Dr. Bülent Aksoy

11:20 – 11:40    Osmanlı    Müzik Tarihi Yazımında Bir Metodoloji Sorunsalı: Kaynaksızlık  Zamansızlık Ersu Pekin

11:40 – 12:00    Çay/kahve molası

12:00 – 12:20    Türk Müzi
ği Tarihini Yazmak Meselesi    Üzerine Düşünceler  Prof. Ruhi Ayangil

12:20 – 12:40    Do
ğu Dindışı Müzik Kaynağı Olarak Bizans    Sonrası Müzik El Yazmaları:Petros Peloponnesios ve Osmanlı Saray Müziği Dr. Kyriakos Kalaitzidis

12:40 – 13:30    Tartı
şma

13:30 – 15:00    Ö
ğle arası

2. Bölüm: Osmanlı Musikisinin Dönemselle
ştirilmesi

15:00 – 15:30      Açış Konuşması: Osmanlı Edebiyatı Tarihi Yazılabilir mi?    -Kimin İçin, Ne İçin? Prof. Dr. Hatice Aynur

15:30 – 15:50    Geç 17.yüzyıl Osmanlı Türkiye'sinde Müzik    Rönesans'ı ve Safavi
İran’ı ile Benzerlikleri ve Farklılıkları Prof. Dr. Walter Feldman

15:50 – 16:10    Çay/kahve molası

16:10 – 16:30    Türk Müzi
ği Alanındaki Birikimin Geç Osmanlı    - Erken Cumhuriyet Döneminde Geçirdiği Değişim Dr. Gönül Paçacı

16:30 – 16:50    Anadolu Edvar Yazarlarından, Abdülbaki Nasır    Dede’ye Osmanlı/Türk Müzi
ği Teorii Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Doç.    Dr. Nilgün Doğrusöz-Dişiaçık

16:50 – 18:00    Tartı
şma

Cumartesi, 26 Kasım 2011

3. Bölüm:  Tarihsel Osmanlı Musikisinin Yeniden
İnşası

10:00 – 10:30    Açış    Konuşması: Batı Teksesli Müziğinin Yeniden İnşası Prof. Dr. Andreas Haug

10:30 – 10:50    Eski Nota Mecmuaları Dönemlerinin Musikisini  temsil Edebilir mi?  Fikret Karakaya

10:50 – 11:10    Çay/kahve molası

11:10 – 11:30    Cantemir Koleksiyonun Müziksel Yorumu Prof.
Şehvar Beşiroğlu

11:30 – 11:50    Selçuklu Müzi
ğinin Yankısı Duyulabilir mi? Yrd. Doç.    Recep Uslu

11:50 – 13:00    Tartı
şma

13:00 – 14:30    Ö
ğle arası

4. Bölüm: Anadolu Halk Müzi
ğinin Tarihi

14:30 – 15:00    Açı
ş    Konuşması: ‘Milli Müzik’ Arayışı: Tarihsel Etnografisi içinde Halk Müziği Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Arzu Öztürkmen

15:00 – 15:20    Osmanlının Türküsü San. Ö
ğr. Gör. Süleyman Şenel

15:20 – 15:40    Çay/kahve molası

15:40 – 16:00    Zıtların    Birli
ği İdeolojisi İçin Etkili Bir Araç: Milliyetçilik ve Etnik Kimlik Bağlamlarında Türkiye’de Halk Müziği Konusunun Tarihsel Gelişimi Öğr. Gör. Okan Murat Öztürk

16:00 – 17:00    Tartı
şma  

17:00 – 17:30    Özet ve yorumlar  Prof. Dr.
Şehvar Beşiroğlu, Dr. habil. Martin Greve 
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020