Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 17
Sayı: 1807
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 25 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın yeniden yapılandırılması ve 2011-2012 eğitim öğretim yılı öğrenci alımları hakkında bilgilendirme... - 05.08.2011Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Nisan ayında Prof. Çetin Aydar’ın müdürlüğe atanması ile yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu yapılanmanın kısa özeti ve sonucunda eğitim öğretimde yapılan atılımlar hakkında müzik çevrelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeyi istemekteyiz.

Konservatuvarın Yeni Akademik
Şeması Oluşturulmuştur

Yakın zamana kadar iki bölüm altında üç anasanat dalı ile e
ğitim vermekte olan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, yeni bir akademik şemaya kavuşmuştur. Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümü olmak üzere iki bölüm altında yapılanan yeni akademik şema ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında iki anasanat dalı ve beş sanat dalı olmak üzere toplam yedi branşta eğitim verilecektir. Konservatuvarımız ilk kez Müzik Bölümü Çalgı Dallarına Lisans düzeyinde öğrenci alımı yapacaktır. Piyano, Keman, Viyola Viyolonsel, Kontrabas çalgı dallarına bu yıl öğrenci alımı yapılacak olup, Bestecilik Anasanat Dalının kuruluşu yıl içinde gerçekleştirilecektir. Bestecilik Anasanat Dalı’na 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanması planlanmaktadır. Yeni akademik şemada bulunmayan Koro Anasanat Dalı ise mevcut öğrenciler mezun olana kadar eğitim vermeye devam edecektir.

Müzik Bölümü’ne Ö
ğrenci Alımı

2011-2012 E
ğitim Öğretim yılında Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel ve kontrabas çalgı dalları ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı ve Modern Dans Anasanat Dalları’na Lisans düzeyinde öğrenci alımı yapılacaktır. Konservatuvarların tam zamanlı lise devresi mezunları, YGS’ye girmiş olma şartı aranmaksızın başvuru yapabilecektir. Çalgı Sanat Dallarına başvuracak öğrenciler için sınav müfredatı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Keman Sanat Dalı Sınav Repertuvarı:
- Bir Etüt ya da Kapris
- J. S. Bach e
şliksiz (solo) Sonat ya da Partita'lardan ayrı karakterde iki bölüm
- Bir tüm Konçerto (Klasik dönem ve sonrası)

Viyola Sanat Dalı Sınav Repertuarı:
- Bir Etüt ya da Kapris
- J. S. Bach Süitlerden 3 bölüm
- Bir tüm Konçerto (Klasik dönem ve sonrası)

Viyolonsel Sanat Dalı Sınav Repertuvarı:
- Bir Etüt
- J. S. Bach Süitlerden Prelüd ve 2 bölüm
- Bir tüm Konçerto

Kontrabas Sanat Dalı Sınav Repertuvarı:
- Bir Kreutzer etüt
- J. S. Bach Süitlerden herhangi 2 bölüm
- Dittersdorf Mi Majör veya Dragonetti La Majör konçertoların 1. ve 2. Bölümleri

Piyano Sanat Dalı Sınav Repertuvarı:
- Bir Etüt
- Barok, Klasik, Romantik ve 20. yy. olmak üzere dört dönemden toplam dört eser

Giri
ş sınavlarının detayları http://www.audk.ankara.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Lisansüstü E
ğitim

Konservatuvarımız koordinatörlü
ğünde, üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans” programı açılacaktır. Programa, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanacaktır.

Ba
şvuru ve koşullar için  http://www.audk.ankara.edu.tr  ve http://sosbilens.ankara.edu.tr/  adreslerinden duyurular takip edilebilir. Doktora programlarının çalışmaları sürmektedir. En kısa süre içinde çalışmalar tamamlanacak ve duyurulacaktır.

Yeni Ö
ğretim Elemanları

2011 yılı ba
şından itibaren konservatuarımızda yeni öğretim elemanları görev almaya başlamıştır.

Kadrolu Yeni Ö
ğretim Elemanları:
              Prof. Çetin Aydar – Müdür (Viyola)
              Doç. Dr. Orhan Ahıskal – Müzik Bölümü Ba
şkanı (Keman)
              Doç. Sinan Dizmen (Viyolonsel)
              Uzman Ellen Jewett (Keman)
              Uzman Angela Ahıskal (Opera)
              Uzman
İvana Uştuk (Opera)

şardan Görevlenirilen Yeni Öğretim Elemanları
              Özgür Uluçınar (Kontrabas)
              Sanem Berkalp Egesel (Piyano)

Konservatuarımız, aramıza yeni alınacak kadrolu ö
ğretim elemanlarının yanısıra kurum dışı görevlendirmeler ile eğitim kadrosunu güçlendirmeye devam edecektir.

Yeni E
ğitim Yılı Projeleri

              Seminer – Workshop Çalı
şmaları: Konservatuvarımızdaki her dalın eğitimi, yoğun seminer, workshop vb. uygulamalarla zenginleştirilecek, öğrencilerin eğitim aldıkları dalların önde gelen isimleri ile çalışma imkanı ve tanışıklıkları sağlanacaktır.

Piyano alanında Sayın Özgür AYDIN (Almanya) ve Sayın Emre EL
İVAR (Almanya), yıl içinde seminer-workshop vb. eğitim çalışmaları yapmak üzere konservatuarımızı düzenli olarak ziyaret edeceklerdir.

 

Konservatuvarımızın çeşitli eğitim çalışmaları için destek alacağı ve yıl içinde ziyaretleri beklenen, “Konservatuvar Dostları” olarak da tanımlayabileceğimiz isimlerden bazıları şöyledir:

Keman:
-Prof. Dr. Cihat A
ŞKIN, Uluslararası Keman Solisti, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Keman Profesörü
-Hagai SHAHAM (
İsrail), Uluslararası Keman Solisti, Tel Aviv Üniversitesi Buchmann-Mehta Müzik Okulu Keman Profesörü

Viyola:
-Emile CANTOR (Almanya), Orpheus Dörtlüsü üyesi, Folkwang Musikhochschule (Essen) ve Conservatori del Liceo (Barcelona) Viyola Profesörü

Viyolonsel:

-Prof. Dr. Şölen DİKENER (A.B.D.), Uluslararası Viyolonsel Solisti, Marshall Üniversitesi Viyolonsel Profesörü

Kontrabas:
-Aykut DUR
ŞEN (Belçika), Brüksel Kraliyet Opera Orkestrası solo kontrabasçısı, Kraliyet Flaman Filarmoni Orkestrası üyesi
-Volkan ORHON, (A.B.D.), Uluslararası Kontrabas Solisti, Iowa Üniversitesi Kontrabas Doçenti

Piyano:
-Özgür AYDIN (Almanya), Uluslararası Piyano Solisti
-Emre EL
İVAR (Almanya), Uluslararası Piyano Solisti
 -Muhiddin DÜRRÜO
ĞLU (Belçika), Uluslararası Piyano Solisti, Brüksel Kraliyet Konservatuvarı Oda Müziği Profesörü

Seminer ve workshop programları konservatuvar internet sayfasında ilan edilecektir.

Ankara Üniversitesi Solistleri

Topluluk, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın yeniden yapılanma süreci ve Müzik Bölümü Çalgı Anasanat Dalı’nın kurulu
şu aşamasında atamaları yapılan öğretim elemanlarının katkılarıyla 2011 yılının Mayıs ayında kuruldu. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin toplulukla beraber sahneye çıkarak profesyonel bir icra deneyimi kazanmalarını, Türk bestecilerinin eserlerini gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanıtmayı, yerli ve yabancı birçok solist ve oda müziği sanatçısıyla birlikte, Türk çağdaş sanatını uluslar arası düzeyde en iyi şeklide temsil etmeyi kendine amaç edinen topluluk, ilk konserini 20 Haziran 2011 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı ve diğer protokol üyelerinin katıldığı bir dinleyici kitlesine verdi. Topluluk, 9 Temmuz 2011 tarihinde Kapadokya’da düzenlenen Klasik Keyifler etkinliğinin açılış konserini gerçekleştirdi. Çekirdek kadrosunu her biri ayrı ayrı solo ve oda müziği kariyerlerini sürdüren Ellen Jewett (keman), Orhan Ahıskal,  Çetin Aydar (viyola) ve Sinan Dizmen’in (viyolonsel) oluşturduğu topluluk, ülkemizin önde gelen salonlarında çeşitli solist sanatçılarla birlikte gerçekleştirmek üzere, 2011-2012 yılı konser programını oluşturmaktadır. 2012 yılında ABD’de Türk ve Amerikan Bestecileri’nin eserlerinin seslendirileceği bir konser dizisi ve eserlerin kaydı için görüşmeler sürmektedir.

Önümüzdeki dönemde ayrıca;

              Kurumsal i
şbirlikleri geliştirilecek, staj, uygulama benzeri programlarla öğrencilerin profesyonel hayata daha rahat geçişi ve uyumu sağlanacaktır.

              Sanatsal üretim desteklenecek, yüksek düzeyli konser organizasyonları düzenlenecek, kitap ve CD üretimine öncelik verilecektir.

              Uluslar arası ili
şkiler geliştirilecek ve kurumsal ortak projeler oluşturulacaktır.

              Yaylı Çalgı Ö
ğrencilerine nitelikli çalgı desteği verilecektir.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Prof. S. Çetin AYDAR
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021