Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1758
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 79 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Mavi Nota 2010 yılı Müzik Ödülleri Şartnamesi - 24.12.2010ÖDÜLÜN AMACI

1-
Mavi Nota Müzik Ödülleri, müziğe emeği geçen kişilerin, sanatçıların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla yılda bir kez Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenlenir.

GENEL HÜKÜMLER

2-
Mavi Nota Müzik Ödülleri, e-Gazete editörünce, e-Gazete içinde olu
şturulan yetkin bir kurul tarafından belirlenen adaylar arasından, e-Gazetede açılan oylama sayfasında, okuyucular tarafından yapılacak oylama sonucunda en fazla oyu alan aday ya da adaylara verilir.

3
- Aday sayısı on ki
şiden fazla olamaz.

ADAY OLAB
İLME KOŞULLARI

4-
Mavi Nota Müzik Ödülleri’ne aday olabilmek için:
    
     a) Adayın 2010 yılı içinde en az iki orkestra, koro ve di
ğer toplu konserlere katılmış olması gerekir.
     b) Adayın 2010 yılı içinde en az iki solo konser vermi
ş olması gerekir.
     c) Adayın 2010 yılı içinde en az bir albüm çalı
şması yapmış olması ve bu albümün yayımlanmış olması gerekir.
     d) Adayın 2010 yılı içinde müzik eksenli en az iki konferans, panel, söyle
şi ya da toplantıya katılmış olması ve bildiri sunmuş olması gerekir.

5- Mavi Nota Müzik Ödülleri, 2010 yılı için Caz Müzi
ği sanatçıları arasından yapılan seçme ve oylamayla belirlenecektir.

6- Mavi Nota Müzik Ödülleri’ne aday olabilmek için 4. maddede belirtilen çalı
şmalardan herhangi birini gerçekleştirmiş olmak yeterlidir.

OY KULLANMA B
İÇİMİ

7-
İnternet üzerinden yapılacak olan oylama, gazetenin ana sayfasında bu iş için teknik anlamda özel olarak hazırlanmış oy kullanma panelinden yapılır.  Bu bölümde adayların isimleri ve ayrıca bu isimlerin alt sayfası olarak, adaylarla ilgili elde edilmiş tüm bilgiler bulunur. Oy kullanma panelinin oy kullanmak üzere yayına açık olma süresi 60 (altmış) gündür.

ÖDÜLÜN VERİLİŞİ

8
- Mavi Nota Müzik Ödülleri 2010 yılı için, oylama sonucunda en fazla oyu alan  1 (bir) adaya verilecektir. Ancak oylama sonucunda eşit oy alan adaylar olursa, eşit oyu alan adaylara da ödül verilecektir.

9- Mavi Nota Müzik Ödülleri 2010 kazananlara, Mavi Nota e-Müzik Gazetesi’ni simgeleyen bir ödül plâketi ya da ödül heykelci
ği ile ödül paketi verilecektir.

GEÇ
İCİ HÜKÜMLER

10-
Şartname koşulları gerek görüldüğü takdirde o yıl için değiştirilebilir.

11- Bu
şartname hükümlerini aynı zamanda Ödül Sekreteri olan e-Gazete editörü yürütür.

12-
İş bu şartname on iki maddeden ibarettir.


Mavi Nota e-Müzik Gazetesi
Ödül Sekreterli
ği  
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020