Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1789
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 60 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için bir proje gerçekleştirdi. - 02.01.2021Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası  hedef kitlesi çocuk olan “DoRe MiMi” adında bir çalışma gerçekleştirerek, orkestrada kullanılan çalgıları çocuklara tanıtıyor. Ancak bu çalışmada ciddi eksiklikler göre çarpıyor.

Ankara Bach Korosu
şefi Ümit Gültekin göre çarpan ciddi eksiklikleri şöyle sıraladı:
- Çalgıları tanıtan sözler yetkin de
ğil. Heceleri notalara denk düşürmek için sıklıkla ulamalar yapılıyor. Bu da yapaylığa neden oluyor.
- Çalgıları simgeleyen müzikler, karekteristık olmaktan çok uzak ve çekici de
ğil.
- Çalgıları
şarkılayarak anlatan kadın sesi, rengi bağlamında uygun olmamış. Niçin seçilmiş olabilir?
- Yaylılarda belirgin bir sonorite yitimi duyumsanmakta.
- Çalgılar tek tek farklı zamanda dinlenebilir. Ama ard arda bir konser olu
şturulursa, bu konsept çocukları büsbütün müzikten soğutur.
- Projede hangi Psikolog, Sosyolog, Pedagog görev üstlenmi
ştir, bilememekteyiz?

Ümit Gültekin’in bu tespitlerinden, çalı
şma gerçekleştirilirken pedafojik formasyonu olan bir müzik öğretmenine danışılmadığı anlaşılıyor.

Öte yanda, orkestranın önemli çalgılarından örne
ğin Kontrbas’ın tanıtımı gerçekleştirilirken, çocuklara kontrbas sesi duyurmak yerine neden şarkı söyleniyor sorusu akla geliyor?

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021