Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1772
 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 33 müzisyen gazete okuyor
 
 
Edip Günay
 
 
Yayımlanan Sayı :

Müzik Eğitimcileri Yetiştirmek (Genel Bakış) - 14.12.2005

Her mesleğin adamını yetiştirme çabalarında yapılacak işlerden birisi, yetiştireceğimiz kişide bulunması gereken davranışların neler olması gerektiğini saptamaktır. Müzik eğitimcileri yetiştirmede de aynı yoldan yürünebilir. Müzik eğitimcisini yetiştirirken onun meslek hayatında gerçekleştirmesi beklenilen davranışların neler olabileceğinin önceden görülmesi ve/veya geleceğe dönük olarak düşünürsek önceden kestirilmesi gerekmektedir. Böylece bu etkinliklere hazırlayıcı bir davranış kazandırma sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanması sağlanabilir. Ancak burada unutulmaması gereken “bir öğrenilip bir öğretilemeyeceği”dir. İlke olarak, müzik eğitimcisinin okul ve çevre eğitiminde göstereceğini umduğumuz davranışlarının, bu davranışların üstünde çok zengin bilgi ve becerilerle donatılmış olmasını düşünmek zorundayız. Ancak böylece eğitimciye gereken mesleki davranış özgürlüğünü, problem çözmedeki yetkinliğini, yaratıcılığını ve eğitim sanatından zevk duyma ile kendisini mesleği aracılığı ile gerçekleştirebilme imkânlarını sağlayabiliriz.

Müzik eğitimciliğine ilişkin olarak kazanılması gerekli donanımlar ve etkinlikler dört başlık altında toplanabilir.

1-Bilgi Donanımı
Bu başlık altında öğretmenlik için gerekli her çeşit bilgiyi düşünebiliriz. Bir eğitimciye gerekli olan genel kültür, yabancı dil, müzik sanatı ile eğitim ve müzik eğitimi konularında bilinmesi gereken kurumsal bilgiler bu başlık altında düşünülebilir ve tartışılabilir.

2-Beceri Donanımı
Bu başlık altında müzik eğitimcisinin kazanması gereken hem müzikle ilgili ve hem de eğitimcilikle ilgili davranışları düşünebiliriz.
Müzisyenliğini gerçekleştirmek için yeteneği ölçüsünde ana çalgısında zirveye ulaşılmışlık, okul ve geçlik çalgılarını tanımışlık yanında konuşma beceresi, liderlik, öğrenci topluluklarını yönetme gibi davranışlar düşünülebilir.

3-Üretim
Müzik eğitimcisinin kendisine kadar üretilmiş olan sanatsal, eğitimsel, bilimsel bilgilerin gerekli olanlarını elde etmiş olması değilimizdir.  Ancak kendiside müzik üretebilmeli, bilimsel araştırmalarla ilgilenmeli ve kendi alanında yayınlar yapabilmelidir.

4-Hizmet
Eğitimcilik ile müzik alının birleştirmiş olarak okul müzik eğitimciliğinin gerektirdiği her çeşit toplumsal ilişkileri ve diğer hizmetleri gerçekleştirebilme bu başlık altında düşünülebilir. Sınıftaki müzik eğitimi, ders dışı öğrenci etkinlikleri yakın ve diğer çevreler için konser, konferans açıklamalı müzik dinletisi gibi hizmetler yanında yönetim görevleri olarak sayılabilecek diğer bütün etkinlikler gene bu başlık altında sayılabilir.

Vurgulamalar

1-Ülkece yalnızlaşmamak, dış dünyaya yabancılaşmamak ve dışlanmamak için:
a.Yabancı dil eğitimine onu kendi alanımızda rahatça kullanabilecek kadar önem vermek,
b.Müzik öğretmeni yetiştiren kurumları diğer gelişmiş ülkelerdeki düzeye çıkarmaya çalışmak.

2-Müzik yaratıcılığına önem verme. Bunun için:
a.Kendi öz müziklerimizin (Türk sanat müziği ve Türk halk müziği) sistematiğini çok iyi bilmek,
b.Müzik üretme ile ilgili her çeşit yerli ve yabancı besteleme tekniklerini bilmek,
c.Müzik üretmek.

3-Bilimsel araştırmaya önem vermek.
a.Türkçe ve yabancı dilde okumaya yazmaya,
b.Araştırma yapmaya ve sonuçlarını yayınlamaya,
c.Meslek problemlerini sergileyici ve çözüm önerileri getirici makaleler yazmaya çalışmak.

4-Mesleki iletişime önem vermek:
a.müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlar ve bölümler arası iletişime,
b.Meslektaşlar arası kişisel yardımlaşmaya,
c.Mesleğimizle ilgili olarak uluslar arası ilişkilere önem vermek gereklidir, böylece noksanlarımızı ve iyi yönlerimizi belirleyip çalışmalarımızı daha başarılı bir biçimde sonuçlandırabiliriz.

5-Görevlerimize bağlı olmaya önem vermek:
a.Her çeşit bilgi ve becerilerimizi ihtiyacı olan herkese öğretmek, rehber olmak,
b.noksanlarımızı tamamlamak, öğrenmeyi ara vermeksizin sürdürmek,
c.Görevimizin gerektirdiği günlük disiplinlere uymak,
d.Fedakar olmayı bilmek.

Gerek müzik eğitimcileri için ve gerekse onları yetiştiren uzmanlar için düşündüğümüz bu vurgulamalar bazı yönleri ile ulaşılması imkânsız görülebilir. Ancak yetiştirdiğimiz müzik eğitimcisi modelinin yurt ve dünya düzeyinde anlam taşıyabilmesi için bu görüşlere uygun çalışmalar yapılması gerektiği de ortada bir gerçek olarak durmaktadır.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020