Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1762
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 15 müzisyen gazete okuyor
 
 
Aynur Özgür
 
 
Yayımlanan Sayı :

Belediye Konservatuarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri - 13.12.2005

A)Program Açısından:

1-İçerik (Konu başlıkları)
Her sınıfta okutulacak dersler ve konular öğretmenler kurulu tarafından tespit edilir.
Genellikle, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk müziği bölümlerinde Türk Müziği Konservatuarlarında uygulanan program göz önünde bulunduruluyor.


Türk Sanat Müziği Bölümü´nde Okutulan dersler:
1.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, Türk Müziği ve Türk Müziği Edebiyatı.
2.Sınıf: Nota-solfej, nazariyat, şan-diksiyon, Türk Müziği Tarihi ve Türk müziği Edebiyatı.
3.Sınıf: Nota-solfej, nazariyat, şan-diksiyon, Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Edebiyatı ve Müzik Formları.
4.Sınıf: Solfej, nazariyat, şan, diksiyon, Türk Müziğinde Prozodi, usul ve aruz ilişkisi, repertuar.


Türk Halk Müziği Bölümü´nde Okutulan Dersler:
1.Sınıf: Temel bilgiler, nota-solfej, repertuar, şan, diksiyon.
2.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, repertuar, Türk Halk Müziği Nazariyatı.
3.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, repertuar, Türk Halk Müziği Nazariyatı..


Klasik Batı Müziği Bölümü´nde Okutulan Dersler:
1.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, armoni, koro.
2.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, armoni, Türk Müzik Eğitim Tarihi, oda müziği.
3.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, oda müziği, armoni, Batı Müziği Tarihi.
4.Sınıf: Nota-solfej, şan-diksiyon, oda müziği, armoni, müzik formları, koro.


Sorunlar:
Bu bölümlerde en büyük sorun belli bir müfredatın olmamamsı, programların o bölümde bulunan öğretmenler tarafından hazırlanması. (1)
Çözüm:
Her ne kadar bazı öğretmenler tarafından sorun sayılsa da yapılan araştırmada varılan sonuca göre her bölümün öğretmenleri tarafından hazırlanması uygun görülmüştür.


2-Amaçlar:
a)Boş zamanları değerlendirmek.
b)Geleneksel Türk Sanat müziğinin yaşatılması geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, yetenekli gençlerin ortaya çıkarılması.
c)Yaş, sınıf, meslek farkı gözetmeksizin herkese müzik yapma, bu dalda bilgi ve becerisini arttırma, yeteneğini geliştirme imkanı sağlanması.
d)Türk Halk Müziğinin yaşatılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması.
e)Türk Müziği Devlet konservatuarlarına, Batı Müziği Devlet konservatuarlarına, Eğitim Fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerine ve Güzel Sanatlar Anadolu Liselerine öğrenci hazırlanması.
f)Amatör sanatçılar yetiştirilmesi.


3-Öğretim Süreçleri:
Her bölümün, haftada üçer akşam dörder saatten on ikişer saat dersleri oluyor. Haftada bir akşam da icra çalışması yapılıyor.
Bu süre çok yeterli sayılamıyor. Fakat bazı konservatuar binalarının küçük olması, dersliklerin az olması, gelen insanların bir kısmının öğrenci olması nedeniyle genellikle bu kadar zamanla sınırlandırılıyor.
Çözüm:
Lise ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin durumları göz önünde bulundurularak ders yapılan günlerden birini hafta sonuna getirmek, konservatuar binasının da ihtiyaca cevap verecek büyüklükte ve şehir merkezinde olmasına özen gösterilmesidir.


4-Araç ve Gereç:
Batı Müziği bölümünde piyano ve bando çalgılarının dışında konservatuarlarda genellikle hiçbir çalgı olmadığı saptanmıştır. Keman, ud, kanun, bağlama vs gibi çalgıları öğrencilerin kendilerinin özel olarak getirdiği görülmüştür.
Çözüm:
Belediyelerin bütçesinden belli bir miktar pay ayrılıp bütün enstrümanların olmasa bile öğrencilerin alamayacağı kalitede aletlerin alınması gereklidir.


5-Ders Kitapları:
Yapılan araştırmada, Batı Müziği bölümlerinde Muammer sun´un solfej kitabının kullanıldığı diğer bölümlerde ise hiçbir kitap takip edilmediği, bazı koro parçaları ve nazari bilgilerin fotokopi olarak dağıtıldığı görülmüştür.
Çözüm:
Her konservatuarda bir tane fotokopi makinesi bulunması olmayan yerlerde de belediye tarafından acilen alınması gerekmektedir.


B-Öğrenci Açısından:
Konservatuarlara gelen öğrenciler değişik çevrelerden, değişik yaş gruplarından ve müzik konusunda faklı bilgilere sahip olmalarından dolayı eğitim öğretimde bazı aksaklıklara yol açmaktadır.
Bazılarının, lise ve üniversitede oldukları için her iki tarafı birden yürütmeleri zor oluyor (bazen devamsızlık bazen de çalışmadan gelmek gibi).
Bazen de değişik amaçlarla konservatuara gelenlerin olduğu okulun havasını bozdukları konservatuarın kurallarına uymadıkları görülmektedir. (2)
Çözüm:
Bu tip öğrenciler için genellikle okul disiplin yönetmeliği hazırlanmıştır. Öğrencilerin suça göre ne yapacağı bu yönetmelikte belirtilmiştir.
Öğrencilerin yaş farkları çok olduğu için onların psikolojik ve ruhsal durumlarını anlayıp ona göre hareket etmek zorlaşıyor. Bu nedenle öğretmen ve öğrenci arasında anlaşmazlık doğuyor.
Çözüm:
Bu gibi problemlerin ortaya çıkmaması için derse giren öğretmenlerin pedagojik formasyon alan eğitimcilerden seçilmesi gerekmektedir.


C-Öğretmenden Kaynaklanan Sorunlar:
Türk Müziği Bölümlerinde, eğitim-öğretim genellikle usta çırak ilişkisi ile sürdürülmektedir. Bütün öğretmenlerin ve şeflerin dışardan geldikleri, oranın kadrolu elemanı olmadıkları gözlenmiştir. Dışardan gelen öğretmenlere de belediyeler ücret ödemediği, bu yüzden birçok bilgili kişilerin ücretsiz olduğundan dolayı derslere girmek istemedikleri saptanmıştır.
Öğretim üyeleri, müzik öğretmenlerinden, bu dallarda biraz kendisini yetiştirip bilgi sahibi olan kişilerden, devlet korosu olan yerlerde koroda bulunan sanatçılardan, belediye başkanı ve diğer öğretim görevlilerinin önerdiği kişilerden seçilmektedir.
Çözüm:
Belediyelerin belli kaynaklardan öğretmenlere ücret ödemeleri gerekmektedir. Veya bir başka şekilde Kültür Sanat müdürlüğü Derneği´ne her ay öğrencilerin yardım amacıyla ücret verip oradan da öğretim üyelerine verilmesi önerilebilir. Belediye bütçesinden pay ayrılması da düşünülebilir.


D-Program Öğrenci ve Öğretmenden Kaynaklanan Sorunların Dışında Kalan Sorunlar:
Öğrencilerin buradan aldıkları diplomanın Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı hiçbir yaygın ve örgün eğitim kurumlarında geçerliliği yoktur. Bu öğrencilere sonradan iş imkânı verilmesi gerekmektedir.
Çözüm:
Buraya devam eden kişilerin çoğunun mesleği vardır. İşi olmayanların hepsine değil di tahsil durumuna ve becerisine göre yönlendirilmelidir. Örneğin ilkokul öğretmeni olanlar buradan mezun olduktan sonra bulundukları okullarda sadece müzik derslerine girebilmeli, çok iyi eğitim almış olanlar devlet korolarına ve TRT korolarına geçebilmelidirler. Bu zaten böyle uygulanıyordu, bundan sonra da öncelikle devlet konservatuarı daha sonra da belediye konservatuarı mezunları girebilmelidirler. Devletin bundan başka yapabileceği bir şey olamaz.


Belediye konservatuarı, yarı resmi kuruluşlardır. Hiçbir kurum tarafından denetimi yapılmamaktadır, fakat yapılması gerekir.
Çözüm:
Bu konservatuarlar yaygın eğitim kurumlarından birisi olup eğitime katkıda bulunduklarından Milli Eğitim Bakanlığı içinde bir birim tarafından programlarının, öğrenci ve öğretmenlerinin denetiminin yapılması gerekmektedir. Yapılan araştırmada çok denetimsiz kaldıkları görülmüştür.


Belediye konservatuarlarında idarecilerin müzik konusunda bilgili olmamalarından dolayı eğitim-öğretimde aksaklıkların olduğu gözlenmiştir.
Çözüm:
Belediye başkanının ve bu işle ilgilenen yardımcısının, kültür-sanat müdürünün müzikten anlayan kişilerden olması durumunda bütün işler daha kolay yürür ve eğitim öğretimde başarı yükselir.


Konservatuar binasının şehir dışında olması durumunda buradan daha az sayıda öğrencinin yararlanması söz konusudur.
Çözüm:
Konservatuar binasının şehir merkezinde olması gerekmektedir. Bu durumda ulaşım kolay olur hem de zaman kaybı olmamış, bu yüzden de daha fazla kişinin yararlanması sağlanmış olur.
Belediyelere ait konservatuar binasının yanı sıra konser salonunun da bulunması (iç içe olması veya çok yakınında bir yerde ayrı olarak bulunması) öğrencilerin sahneye alışması ve çok sayıda prova yapmaları açısından faydası olacağı saptanmıştır.


Bölümler arasında işbirliğinin olmaması bazen sorun yaratabiliyor.
Çözüm:
Konservatuarı bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Bir grubun diğer gruba da faydası olmalıdır. Ancak bu şekilde bölümler arasında işbirliği sağlanmış olur. Örneğin bütün bölümlerde şan-diksiyon ve nota-solfej dersleri bilinmektedir. Bu derslerin bir öğretmen tarafından yürütülmesi daha uygun olacaktır.


Konservatuarlarda yeterli kaynakların bulunması.
Çözüm:
Konservatuarların içinde bulunan bölümlerde ilgili tüm kitapların, repertuarların ve ilgili bantların konservatuar kütüphanesi kurulup orada bulundurulması gerekmektedir.


Belediyelerin siyası kuruluşlar olmaları bazen sorun yaratabiliyor.
Çözüm:
Kişilerin siyasi görüşleri ne olursa olsun orada öğretmenlik yapmaya elverişli bilgi ve beceriye sahipseler konservatuara öğretim görevlisi olarak gelmeli ve getirilmelidirler.


Belediye konservatuarlarının akademik bünye ile hiçbir bağlantısının olmaması bazen eğitim-öğretim açısından sorun yaratabiliyor.
Çözüm:
Devlet konservatuarlarında ve eğitim Fakültelerinin müzik ve resim bölümlerinde yapılan eğitimin takip edilmesi, oralarda bulunan hocalardan yararlanılması, gerekse o kişilerin belediye konservatuarlarında ders vermeleri için görevlendirilmeleri faydalı olacaktır. Örneğin: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi´ne bağlı Resim-İş bölümü var. Belediye konservatuarının resim bölümü için buradan bir doçent ve yardımcı doçent öğretim üyeleri belediye konservatuarı resim bölümüne derse gelip öbür öğretmeleri yönlendirmekte hem de program açısından faydalı olmaktadırlar.


Profesyonelce çalgı aleti çalan kişilerin, hatta öğretmenlerin bir kısmının kadrolu olmaları gerekmektedir.
Çözüm:
İllerde çok iyi seviyede keman, ud, kanun, bağlama vs çalan mahalli sanatçılar bulunmaktadır. Eğer bunların başka meslekleri yoksa konservatuara memur olarak alınıp ilgili korolarda sanatçı olarak çalıştırılabilirler. Emekli müzik öğretmenlerinden de istekli olanlar bu yolla alınıp görevlendirilebilirler.


Bütün bu sorunlara rağmen bazı belediye konservatuarlarında eğitim-öğretimin çok üst düzeyde yürütüldüğü saptanmıştır. Örneğin: Yapılan araştırmada Samsun Büyük Şehir belediye Konservatuarı´nın en iyi durumda olduğu anlaşılmıştır. Diğer illerde bulunan belediye konservatuarlarında bölüm sayısı ve verilen eğitimin daha alt düzeyde olduğu gözlenmiştir.


Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı´nda bulunan icra heyetleri yılda en az bir konser bazen özel konserler vermekte, TRT´ye gidip konser programı hazırlamakta, çevre illerde konserler vermektedirler. Çocuk korolarından Çok sesli çocuk korosu tarafından TRT´nin isteği üzerine 19 Mayıs Bayramı ile ilgili eserlerden oluşan bir bant doldurulup TRT´ye gönderilmiştir. Doldurulan bant TRT´de denetimden geçtikten sonra görüntü çekimi yapılarak 19 Mayıs Bayramı günü TRT 1 ve TRT İNT kanallarında yayımlanmıştır.


Samsun Belediye Konservatuarı her yıl Türk Müziği Devlet Konservatuarları ve Eğitim Fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerine öğrenci gönderdiği gibi TRT´ye ve Kültür Bakanlığı devlet korolarına da çok sayıda sanatçı göndermiştir. 1980 yılından bu yana kadrolu olarak gönderdiği sanatçı sayısı otuz kişidir.

1)Bkz. Ek–3 Samsun Belediyesi Konservatuarı Sanat kültür Müdürlüğü Yönetmeliği
2)Bkz. EK–2 samsun Belediye Konservatuarı Disiplin Yönetmeliği


 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020