Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1772
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 19 müzisyen gazete okuyor
 
 
Kanat Atkaya
 
 
Yayımlanan Sayı : 1435

Bir bilgelik manifestosu - 30.04.2012

Editör'ün Notu: Yeni Cohen albümü, Sedat Ergin'le Kanat Atkaya'yı karşı karşıya getirdi. Ergin'in '40 yıl önceki gibi' dediği albüm, Atkaya'ya göre bir manifesto, ben de Kanat Atkaya ile aynı görüşteyim...


Hakkımdaki yaygın yanılgılardan biri de çok renkli, çok eğlenceli, çok matrak bir hayatım olduğunun düşünülmesidir.

Dün sabah uyandı
ğımda önümde iki seçenek vardı. Ya Haruki Murakami’nin 1256 sayfalık son romanı ‘1Q84’e başlayacaktım ya da Sedat Ergin’le Leonard Cohen’in son albümü ‘Old Ideas’ üzerine bir polemiğe girecektim.

Polemikperver biri de
ğilim; hele biriyle polemiğe gireceksem bu kişinin Sedat Ergin olmasını istemem.

“Su suzdırmaz gazetecilik” yapan, her yazısını titizlikle, tu
ğla tuğla, sağlam bir duvar gibi ören Sedat Ergin, memleketteki her iddianameyi okuyan tek insandır mesela; öyle söyleyeyim.

Balyoz iddianamesinde çıkardı
ğı notlar on cilt Murakami ‘1Q84’e denktir herhalde.

Ayrıca ‘multi-instrumentalist’ bir müzisyen ve iyi, titiz bir dinleyicidir.

Fakat söz konusu Leonard Cohen ise ve Cohen’i savunmam gerekiyorsa kar
şımda Thomas Pynchon bile dursa girerim arkadaş!

Leonard Cohen’in ‘Old Ideas’ı, 10
şarkılık bir bilgelik manifestosu.

78 ya
şındaki Cohen, 12’nci stüdyo albümünde hayatı boyunca kurcaladığı temaları harmanlıyor: Ölüm, aşk, kutsallık vb.

‘I’m Your Man’den ve manastırdaki inziva yıllarının ardından yaptı
ğı en iyi albüm olduğunu düşünüyorum ki; ‘Dear Heather’ ve ‘Ten New Songs’u da sevmiştim.

Cohen’i genel olarak sevmemin birbiriyle zıt gibi duran ancak aralarında harikulade bir ba
ğ olduğunu düşündüğüm iki temel nedeni var: ‘Karamsarlık’ ve ‘hınzır espri anlayışı’.

En depresif alanlarda gezerken bile bıyık altından gülen bir tavrı vardır.

Örneklemek gerekirse, bakınız “Old Ideas”ın en ba
şarılı şarkılarından ‘Going Home’a... “I love to speak with Leonard/ He’s a sportsman and a shepherd/ He’s a lazy bastard/ Living in a suit” diye başlıyor ve bitiriyor şarkıyı.

Leonard Cohen’i dumanlı sesi ve güzel sözleri için severim.

Örneklemek gerekirse, bakınız ‘Darkness’a.

Uzun süredir kurcaladı
ğı bir şiiriydi. Şarkıyı dinlemeden önce sözlerini okumuştum geçen sene yayımlanan ve şiirlerini, şarkı sözlerini derleyip toplayan bir kitaptan.

Yine karamsar, yine espri tavrını koruyan bir
şarkı.

‘Old Ideas’ı iyi yazılmı
ş ve iyi icra edilmiş bir albüm olduğu için sevdim.

Basit, sade, sakin bir albüm.

Tahminimce Sedat Ergin’in ele
ştirisinin temel noktalarından biri “Hep aynı...” olacak.

Ben 12 albümü de birbirine benzeyen bir müzik adamını e
ğer 12 albüm de iyiyse “Hep aynı” diye eleştiremem; aksine bundan mutluluk duyarım.

Genel manada bu hayatta ‘güvenli liman’ ve ‘istikrar’ arayı
şım yoktur ama 12 benzer Cohen albümü beni bozmaz, huzur bulurum sesinin tenhalarında.

Ço
ğunlukla ‘gürültüye’ yönelen, müziğini, kahvesini, sigarasını ve içkisini sert tercih eden biriyim.

Ama büyük sözü dinleyeceksem, Leonard Cohen’in lafının dı
şına çıkmam, o mırıldanır ben dinlerim.

‘Old Ideas’a ‘Darkness’dan ba
şlayarak takıldım, albümün içine zamanla yerleştim.

Bir süredir pikapta en çok dönen albümler arasında ve bu yerini yıllarca koruyaca
ğına eminim.

Sedat A
ğabey’in itirazlarını çok sağlam temellendireceğine, iyi ve elbette kendince haklı argümanlarla geleceğine eminim.

Ama fikrim de
ğişmeyecek.

‘Old Ideas’ iyi bir albüm.

Leonard Cohen’den tam bekledi
ğim gibi bir albüm.

Sözüm bu kadardır; kapılar açılsın, çatı
şmalar başlasın...

Ben gölgede bir yerde, sa
ğlam bir viski eşliğinde “Darkness” dinliyor olacağım.

Rahatsız etmezseniz sevinirim...

Da
ğılalım sevgili okurlarım...

 

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020