Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 26 müzisyen gazete okuyor
 
 
Portre
 
  İlhan Baran

İlhan Baran ( d.1934, Artvin), yapıtları uluslararası alanda giderek daha çok ilgi gören, önemli çağcıl bestecimiz ve çokyönlü müzik eğitimcimizdir.   Divan müziği ile Türk halk müziği ve Anadolu ruhunu Batı armonileri ile buluşturan, soyutlayarak  özgün bir senteze kavuşturan, felsefî temeli bulunan, dadaizm ve sürrealizmden esinli, derinlikli besteler yapmıştır. Besteci, yıllar boyu ders verdiği Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fazıl Say, Muhittin Dürrüoğlu, Mahir Cetiz, Yeşim Alkaya, Burçin Büke, Oya Ünler, Yeşim Gökalp, Onur Özmen, Mehmet Can Özer, Gökçe Altay, Ayşedeniz Gökçin gibi, yıldızları parlamış ya da parlamakta olan çok sayıda besteci ve solistin öğretmenliğini yapmıştır. 

"Piyanolu Trio İçin Dönüşümler" başlıklı yapıtı, Arman Trio, Orpheus Trio, Musica Mundana, Trio Ege, Su Trio, Polonya Trio  başta olmak üzere çeşitli oda müziği toplulukları tarafından Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Romanya ve Rusya'da seslendirilerek büyük beğeni kazanmıştır. Yapıtın Amerika prömiyeri ve ilk kaydı, çellist Şölen Dikener'in üyesi olduğu   Orpheus Trio tarafından yapılmış, Kanada prömiyeri ise piyanist Ayşegül Kuş Durakoğlu'nun uluslararası müzik topluluğu Musica Mundana tarafından gerçekleştirilmiştir. İngiltere prömiyeri Arman Trio, Rusya prömiyeri Trio Ege tarafından yapılmıştır.

Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken müzik öğretmeni Ziya Aydıntan'ın özendirmesiyle müziğe ilgi duyan İlhan Baran, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kompozisyon bölümüne başvurdu ancak yaylı sazlar bölümüne kabul edilerek  Hans Fromme'nin kontrbas öğrencisi oldu. Bir yıl sonra  kom­pozisyon bölümü'ne geçerek,  Adnan Saygun'la çalışmaya başladı. Ayrıca, Selçuk Gündemir'den piyano, Ruşen Ferit Kam'dan Dîvan müziği, Mu­zaffer Sarısözen'den halk müziği dersleri aldı. Okul dışında, Kemal İlerici'yle Türk müziği armonisi ça­lıştı. 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın İleri Devre Kompozis­yon Bölümü'nü bitiren İlhan Baran, 1962 yılında devlet sınavını kazanıp Paris'e giderek Ecole Normale de Musique'de Henri Dutilleux ile kompozisyon çalışmasını sürdürdü. Bu okulu 1964'te bitirdikten sonra, bir süre Paris Radyo ve Televizyonu' nda Maurice Ohana'nın soyut (abstract) müzik kurslarına katıldı. 

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görev alan İlhan Baran'ın, özellikle çağdaş müzik ve caz müziğini de içeren, dinleyenlere geniş ufuklar açan dersleri, başka okulların ve sınıfların öğrencileri tarafından da izlenir oldu. ADK'ndan emekliye ayrıldıktan sonra da  birikimlerini gençlere aktarmaya devam etmektedir.

Baran'ın yapıtları, geleneksel divan müziği ile halk müziği tekniklerini evrensel çoksesli sistemler içinde eriterek çağcıl ve özgün bir müzik yapma konusunda 21’nci yüzyıla yakışan çok gelişkin bir örnek oluşturuyor. Baran'ın piyano yapıtlarından Siyah ve Beyaz, "Türk Piyano Ezgileri" ve Çocuk Parçaları "Türk Çocuk Parçaları" başlıklı CD'lerde (A.K. Müzik) Saygun, Erkin ve Taviloğlu'nun birer yapıtıyla birlikte, piyanist Yeşim Gökalp icrasıyla yer almaktadır.

Yapıtları:

ORKESTRA YAPITI
Töresel Çeşitlemeler, 1980, orkestra için,

ODA MÜZİĞİ YAPITLARI
Yaylılar Dörtlüsü,
Demet, flüt, obua, klarnet, korno ve fagot için.
Dönüşümler, 1975, keman, viyolonsel ve piyano için,
Dört parça, iki flüt için.

ŞAN - PİYANO VE KORO YAPITLARI
Uygulamalar, (birinci kitap) bas ve piyano için.
Uygulamalar, (ikinci kitap) bas ve piyano için.
Dört Zeybek, 1973, bas ve piyano için,
Eylül Sonu, karma koro için.
Ezgi Demeti, karma koro için.
Şarkılar, karma koro için.

SOLO ÇALGI YAPITLARI
Sonatin, keman için tek bölüm.
Küçük Suit, piyano için,1969
Üç Bagatel, 1974, piyano için,
Üç Soyut Dans, 1968, piyano için,
İki Sesli Sonatin, 1974, piyano için.
Siyah  ve Beyaz, 1975, piyano için,
Mavi Anadolu, 1999, piyano için,
Çocuk Parçaları, 1970, piyano ya da çembalo için,.

KİTAP
Temel Müzik Kuralları (Danhauser/Baran) -Evrensel Müzikevi Yayını
Çocuk Parçaları - Sun Yayınevi

( Tarihler, notaların ilk baskı tarihleridir. Yapıtların yazımları daha önceki tarihlerdedir.)
 
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020