Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1758
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 42 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Balıkesir 3.Türk Müziği Sempozyumu programı açıklandı!.. - 04.10.2019Besteci ve Şef Sıtkı Sahil yönetimindeki Balıkelir Türk Müziği topluluğu tarafından bu yıl  Balıkesir’de 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan “Türk Müziği’nin Yaşatılmasında ve Geliştirilmesinde STK’ların Rolü” konulu ulusal sempozyumun programı açıklandı.

Geleneksel Türk Müzi
ği’ne kuşkusuz katkı sağlayacak olan, Türk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Özhan’a sempozyumun “2019/Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü”nün verileceği  Balıkesir 3. Türk Müziği Ulusal Sempozyumu’nun, bilim kurulu başkanı Göktan Ay tarafından açıklanan programı şöyle:

“TÜRK MÜZ
İĞİ’NİN YAŞATILMASINDA VE GELİŞTİRİLMESİNDE STK’LARIN ROLÜ ULUSAL SEMPOZYUMU” 7-8 Kasım 2019 / BALIKESİR/

7 Kasım 2019 Per
şembe Saat: 14.00

Saygı Duru
şu

İstiklal Marşı

PROTOKOL  KONU
ŞMALARI

Ahmet ÖZHAN    Türk Müzi
ği Ses Sanatçısı, Emekli Koro Şefi, Sempozyum Onur Konuğu, Açış Konferansı   ‘HAYATIM MÜZİK" (Not: Cuma akşamı verilecek konserde, Sn.Ahmet  ÖZHAN'a "2019/Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü" takdim edilecektir.)

 1.Oturum Ba
şkanı: Prof.Dr. Uğur TÜRKMEN

15.40 Dr.Ö
ğr. Üyesi Göktan  AY / İTÜ T.M.D.Konservatuarı / İstanbul / “11.Kalkınma Planı'nda STK'ların Yeri  ve Sanat-Kültür Maddelerinin İrdelenmesi.”

16.00  Salih TURHAN / Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı, İstanbul Devlet THM Korosu Ses Sanatçısı, Araştırmacı, Yazar / İstanbul / “Kültür-Sanat Projeleri Uygulamalarında Bir Örnek STK: Elazığ  Dernekler Federasyonu (ELFED)”

16.20 Michael KUYUCU / Aydın Üniversitesi,
İletişim Fakültesi, Radyo-TV Programcısı, Medya Personeli  / İstanbul / “İşitsel ve Görsel Medyada Türk Müziğinin Yeri ve Türk Müziğinin Medya Görünürlüğünün Artması için STK’lara Düşen Görevler”  

16.40 Dr. Ayhan SARI / Müzikolog, Sanatçı, GTM Koro
Şefi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu / İstanbul / “Türk Musikisinde Fasıl Kimliği ve 1891 Tarihli Tarik Gazetesinden Gün Işığına Bir Mektup.”

8 Kasım 2019, CUMA

2.Oturum Ba
şkanı: Dr.Öğretim Üyesi Göktan AY

9.40 Prof.Dr. U
ğur TÜRKMEN / Kocatepe Ün. Devlet Konservatuarı / Afyon / “İllerin; Kültür ve Tanıtım Vakıflarının Kurulmasının Önemi”

10.00 Fulya SOYATA / Kadıköy Halk E
ğitimi Merkezi Koro Şefi, Hülya NARSAP / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü / İstanbul / “Türk Müziğinin Yaşatılmasında Ve Geliştirilmesinde Halk Eğitim Merkezlerinin Yetişkin Eğitimi Üzerine Etkileri ve Sonuçları”

10.40 Vural YILDIRIM / Ba
ğlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizi Editörü-Müzik Eğitimcisi / İstanbul / “Sanat Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşları Nerede?”

11.00 Dr.Ö
ğr.Üyesi Ercan KILKIL / Sıtkı Kocaman Üniversitesi Bodrum GSF Müzik Bölümü / Muğla / “THM’de (notasyon) nota yazım sistemi üzerine eleştirel yaklaşım ve öneri”

11.20 Nihat
İNCEKARA / Bestekar, Eyüp Musıki Vakfı Başkanı / İstanbul/ “Türk Müziği Meslek Tanımlarının Belirlenmesinde Çalışma Bakanlığı İle Protokol İmzalayan Bir STK Örneği; Eyüp Musıki Vakfı”

3.Oturum Ba
şkanı: Doç.Dr. Ayper Eribol

14.00 Prof.Dr. U
ğur TÜRKMEN / Öğr. Gör. Fakı Can YÜRÜK / Arş. Gör. Muzaffer SONER YILMAZ / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / “Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, Yerel Sanatçı Buluşmaları Projesi’nin Değerlendirilmesi”

14.20 Kaya ULA
Ş / Bilkent Üniversitesi / Ankara / “STK’ların içinde bulundukları durumlar, yaşadıkları sorunlar ve sağlanabilecek katkılar.”

14.40 Ö
ğr. Gör. Yunus Emre UĞUR / Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / Afyon / “Kültür Sanat Derneklerinin Şehrin Kültür Endüstrisi’ne Katkıları ‘AKSAM’ örneği.”

4.Oturum Ba
şkanı: Dr.Öğr.Üyesi Ercan KILKIL

15.40 Dr.Bülent Okan / Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Doç.Dr. Ayper Eribol / Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi /İstanbul / “Geleneksel Müzik Sunumunda Yeni Bir Deneme”

16.00 Abuzer Akbıyık / Ara
ştırmacı-Yazar / Ankara / "Türk Müziğine Katkılarıyla Örnek Bir STK; Şanlıurfa İli  Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)

16.20 Ö
ğr.Gör.Derya EROĞLU / Atatürk Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı / Erzurum / “Cumhuriyet’in İlanından Sonra Kurulan Musıki Cemiyetlerinin Kültürel Kimliğe Etkisi”

16.40 Doç.Dr.Süleyman DO
ĞAN / YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi,İnsan ve Toplum Bil.Böl. /İstanbul / “Bir STK olarak Uluslararası Mevlana Vakfı’nın Mevlana ve Musikiye Katkısı”

20.30 KONSER: BALIKES
İR TÜK MÜZİĞİ KOROSU

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi/Gümü
şçesme, Altıeylül/BalıkesirFoto
ğraf: 2. Balıkesir Türk Müziği Sempozyumu katılımcıları toplu halde.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020