Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 38 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Haber Türk Televizyonu'nda Türk Beşlerine yapılan düzeysiz saldırıyı kınıyoruz! - 05.01.2011Haber Türk TV kanalında 25 Aralık 2010 günü akşamı yayımlanan "Tarihin Arka Odası" programında çoksesli çağdaş Türk müziğinin öncüsü "Türk Beşleri"ne çirkin ve ölçüsüz bir saldırıda bulunuldu. Adı geçen programı hazırlayıp sunan Murat Bardakçı, aynı TV kanalının Genel Yayın Yönetmeni ve “Teke Tek” adlı programın sunucusu Fatih Altaylı’nın “ ‘Türk Beşleri’ için ‘Türk Leşleri’ dediğini” söyledi. Haber Türk Gazetesindeki köşe yazılarında Cumhuriyetin müzik devrimini küçümseyen, çağdaş Türk bestecilerini yok sayan Bardakçı’nın bu son tutumu bardağı taşırdı. Başarılarını bütün dünyanın alkışladığı bestecilerimiz, yorumcularımız, orkestra şeflerimiz, sanat kurumlarımız, konservatuvarlarımız, ulusumuzun yüz akı: Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kâzım Akses'e yapılan bu çirkin saldırıyı kınadı.

Bu açıklamayı hazırlayan kurulu
şlar olarak öncelikle yukarıdaki programın kaydına, video görüntülerine ulaşmaya çalıştık. Ancak ne söz konusu gazetenin ne de televizyonun sitelerinde ilgili yayımın görüntülerine veya çözüm kaydına yer verilmemiş olduğunu saptadık. Çağdaş bestecilerimize yöneltilen çirkin saldırıda adı geçen Fatih Altaylı, ancak bir hafta sonra 1 Ocak 2011 günü Haber Türk Gazetesindeki köşe yazısında konuyla ilgili bir açıklama yapabildi. Altaylı bu yazısında “Murat, Haber Türk Televizyonu'nda ‘Türk Beşleri'ne Fatih Altaylı Türk leşleri dedi’ deyince konu beni de içine aldı(…). Türk Beşleri'ni, değil leş demek, herhangi bir eleştiri yapacak kadar bilmiyorum(...). Murat, birkaç müzisyen dostumuzun da bulunduğu bir ortamda Türk Beşleri'ni anlatırken ben de ‘Bırak Türk Beşleri'ni, asıl Türk leşlerine bak’ dedim(...). Sanatı ve sanatçıyı eleştirmem. Beğenirim ya da beğenmem. Kendi zevkimce. O kadar. Ötesine bir şey diyemem.” ifadelerine yer verdi.

Yazısında böyle diyerek, konuya ki
şisel bir yaklaşımı olamayacağını ifade etmiş olmasına karşın, Fatih Altaylı, genel yayın yönetmeni olduğu bir TV kanalında yapılan bu yayıma hiçbir eleştiri getirmeyerek, özür dileme veya düzeltme girişiminde bulunmalarını sağlamayarak, kendisinin de benimsemediğini belirttiği bir davranışı ve Murat Bardakçı’yı açıkça sahiplenmiş bir duruma düşştür.

Biz a
şağıda imzası bulunan kuruluşlar olarak Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan genç cumhuriyetimizin aydınlanma ve çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda yaratılan çoksesli çağdaş Türk müziğine ve şimdi hayatta olmayan seçkin bestecilerine yönelik bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırının Cumhuriyetimize ve onun önderi Atatürk’e pervasızca yapılan saldırıların yoğunlaşğı bir dönemde ortaya çıkmasının rastlantısal olmadığına inanıyoruz. Bütün geleneksel, çağdaş ve nitelikli güncel türleriyle yurdumuzda yaratılan ve yaşayan müziklerin tüm ulusun ortak değeri olduğuna; yetkin müzik insanlarımızın bu zengin birikimden yola çıkarak geleceğin müziğini adım adım yaratacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin müzik devriminin büyük ustaları için kullandıkları savruk ve düzeysiz üslûplarla kendi düzeyini de ortaya koyan zihniyetin dayandığı temelin ancak cumhuriyet ve sanat karşıtlığıyla açıklanabileceğini vurgulamak istiyoruz. Aynı kişilerin aynı TV kanalında, devrim kanunları arasında yer alan 1934 tarih ve 2596 sayılı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun”u hiçe sayarak kamuoyunda kendini “Cübbeli” ismiyle tanıtan bir şahsı, üzerinde dinsel giysilerle sık sık konuk etmeleri de elbette tesadüf değildir.

Bizler, sanatı ve cumhuriyet de
ğerlerini savunan bütün kuruluşlarımızı, aydınlarımızı, yurttaşlarımızı bu düzeysiz saldırı karşısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Söz konusu yayımda geçen çirkin ifadelerle ilgili olarak ilgili TV kanalı ve sorumluları hakkında RTÜK nezdinde gerekli girişimde bulunmaya çağırıyoruz.


Prof. Muammer Sun, BESOM (Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği) Başkanı

Tamer Levent, TOBAV(Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı)  Genel Başkanı

Prof. Mustafa APAYDIN, Türkiye Polifonik Korolar Derneği Genel Başkanı

Refik SAYDAM, MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Genel Başkanı

Atilla Çağdaş DEĞER, Koro Eğitimcileri Derneği Başkanı

Ahmet SAY, Müzik Yazarı ve Eleştirmeni 
Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020