Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1765
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 35 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1749

Özel Yetenek Sınavı Çok mu Gerekli? - 22.11.2019

Özel Yetenek Sınavlarının, Yüksek Öğrenim Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla kaldırılması kamuoyunda geniş yankı bulurken, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından yapılan son açıklamayla, yetenek sınavları kaldırılan programlarda, kaldırılma kararının bir yıl ertelendiği duyuruldu.

Özel Yetenek Sınavlarının kaldırılması konusunda tepki gösteren kamuoyunun en büyük dayanayı
ğı kuşkusuz bu yolla “Sanatın büyük ölçüde zarar göreceği” düşüncesinden kaynaklanıyordu. Hayal etmenin sanata giden önemli bir yol olduğunu söyleyen uzmanlar, hayal etmenin de bir yetenek olduğunu belirttiler.

YÖK’ün aldı
ğı karar henüz müzik, resim ve sahne sanatlarını kapsamıyorsa da, bu eğitim (sanat) dallarını da kapsayacağı, ilerleyen yıllar içinde bu eğitim bölümlerine de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınacağı kuşkusu halen yerli yerinde duruyor.

Bu konuda benim dü
şüncem ise şudur:

Bence çok do
ğru bir karardır.

Bir ülkenin yıldız sanatçıları Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser ise, de
ğil yetenek sınavlarının kaldırılması, o sanat okullarının da kapatılması yerindedir.

Ülkenin yıldız ses sanatçıları, nota solfej bilmededen, tirad sahne tekni
ği bilmeden, palet fırça bilmeden çok rahat bir yerlere gelebiliyorsa, bu alanda eğitim veren okullarında kapatılması gereklidir ve bu çok doğrudur.

En azından bu okullar kapatılsın ki, geleneksel halk sanatlarımız ya
şayabilsin ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri alsın!

E
ğitim, toplumun yaşam standardını, kalitesini yükseltmek, çağdaş medeniyeti yakalaması için gerekli alt yapıyı oluşturmak için gereklidir. Eğitilmiş toplumların her alanda “yıldız” olarak nitelendirilebilecek, toplum tarafından “idol” olarak gösterilebilecek hatta kabul edilebilecek kişilikleri vardır. Sanatçılarda bu kişiliklerin içinden çıkar. Yıldız olarak nitelendirilen sanatçıların alt yapısı, çağdaş donanım ile yüksek zevk sansüründen geçirilmiş damıtılmış bir biçimde oluşturulduğu takdirde ona yıldız sanatçı denir.

Oysa ülkemizde hal bu mudur?

Yukarıda dedi
ğim gibi ülkenin yıldız sanatçızı Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser’dir.

Birisi petrolcü sevgilisinin parası üzerine kurdu
ğu popüler sanat tarzı, sesi yetmediği için sesine uydurulan şarkılar, notadan solfejden, ses eğitiminden bi haber; diğeri ise TRT ekranlarından argo üzerine kurduğu hal ve hareketler, okuduğu iki buçuk fantezi şarkı.

Bunlar ülkenin yıldızı ise ne gerek var yetenek sınavlarına, ne gerek var sanat e
ğitimi veren okullara.

Hepsini kapatın gitsin!


Müfit Semih Baylan
Editör

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020