Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1788
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 21 müzisyen gazete okuyor
 
 
Hatice Zeliha Kökçek
 
 
Yayımlanan Sayı : 1647

Kutsal Gral Mucizesi, Parsifal - 18.12.2015

Size Richard Wagner’in üç perdelik bir festival oyunu olan Parsifal operasından bahsetmek istiyorum. Fantastik film severlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bu opera, ülkemizde henüz oynanmamıştır. Parsifal operasına asıl kaynak, Orta Çağın ünlü Alman ozanı Wolfram von Eschenbach’ın “Parzival” adlı manzum destanı olmakla birlikte, Wagner, ayrıca bu konuda yazılmış daha başka masal, hikaye ve şiirlerden yararlandı.

İlk Gösterim: 26 Temmuz 1882, Bayreuth

Roller: Amfortas (bariton), Kral Titurel (bas), Gurnemanz (bas), Parsifal (tenor), Klingsor (bas), Kudry (soprano),
İki Gral Şövalyesi (tenor, bas), Dört Hizmetkar (iki soprano, iki tenor), Bir Ses (alto), Klingsor’un sihirbaz kızları (soprano, alto), Gral Şövalyeleri Topluluğu (tenor ve bas), Erkek Çocuklar (tenor, soprano, alto)

Konu

Olayın geçti
ği yer: İspanya’nın kuzeyindeki dağlarda, Kutsal Gral mucizesi’ne inananların yaşadığı Monsalvat dağındaki kaledir. Bu kale dağların güney yamacında, Klingsorlar adına yapılmış sihirli bir kale olarak tanınmaktadır.

Kral Titurel, Kudüs’ten kendisine
İsa Peygamber’in habercileri tarafından getirilmiş olan iki kutsal emaneti saklamak için Kuzey İspanya Dağları’ndan birinin güney yamacında bir kale yaptırmıştır. Monsalvat dağında yapılan bu kalede, çarmıha çivilenerek öldürülmüş olan İsa’nın kanını saklayan kutsal kap ile çarmıhı beklemiş olan nöbetçilerin peygamberin böğrüne sapladıkları mızrak saklanmakta ve bu iki emanet bir şövalye tarafından korunmaktadır. Bu şövalye, günahsız ve temiz insanların birleşmesiyle kurulmuş olan bir tarikata mensup olarak tanınır. Bu tarikattan olanlara Gral Şövalyeleri adı verilmiştir.

İsa’nın kanını saklamakla görevlendirilmiş bulunan şövalyelerin tarikatına bu ad, kanı taşıyan kutsal kitap olan Gral Mucizesi adından esinlenerek konulmuştur.

Klingsor adını ta
şıyan genç şövalye bütün isteğine rağmen bu tarikata kabul edilmemiştir. Günah işlemiş bir insan olarak tanınan bu şövalye intikam için büyücülüğe başvurarak, güzel kadınlarla Gral Şövalyelerine günah işletmeye çalışır. Sonunda Kral Titurel’in tahtını ve tacını devrettiği oğlu Amfortas, bütün direncine rağmen Klingsor’un hizmetçisi Kundry’nin tuzağına düşştür.

1.Perde

Ormanda hizmetçiler, yaralı olan Kral Amfortas’ı kutsal gölde yıkarlar. Kundry, kral için getirdi
ği ilacı Gurnemanz’a verir. Amfortas, Kundry’e minnettardır. Gurnemanz’ın hizmetçilere anlattığı hikayenin bittiği sırada gökten vurulmuş bir kuğu düşer. O sırada kuğuyu vuran Parsifal görünür. Gral Kalesi’ndeki her kuşun kutsal olduğunu bilmeden bu hatayı yapmıştır.

Gurnemanz’ın sorularına kar
şılık olarak Parsifal, sadece annesini hatırlar, babasını tanımamaktadır. Kundry bu sözleri onaylar. Parsifal’in babasının adı Gamurret’tir, savaşta ölmüştür, annesi sırf Parsifal’i korumak için onu silah bilgisinden yoksun büyütmüştür der.

Gurnemanz onun Gral
Şövalyeleri’ni lanetten kurtacak kahraman olduğunu düşünür. Yanına alarak Gral Kalesi’ne götürür.

Gral kalesi’nde de
ğişik ışıklar saçan tapınakta, yaralı Kral Ampfortas’ın yönetimi altında, tarikat mensupları tam bir içe yöneliş halinde görülür. Törenin sonunda Gurnemanz, Parsifal’in tepkisizliğini görünce, umduğunun gerçekleşmeyeceğini düşünerek onu tapınaktan kovar ve perde iner.

2. Perde

Klingsor’un sarayında açılır. Parsifal’i gören Klingsor, onu ba
ştan çıkarmasını Kundry’e emreder. Parsifal bunlara aldanmaz. Klingsor’un sihirli bahçesi görülür. Peri gibi kızlarla Parsifal’in aklını başından almaya çalışan Klingsori yine de başarılı olamayınca Kundry onu öper.

O anda genç adam kutsal görevinin Amfortas’ı kurtarmak oldu
ğunu hatırlar. Klingsor elindeki kutsal mızrağı Parsifal’e fırlatır; ama mızrak Parsifal’in başında havada asılı kalır. Parsifal mızrağı kapar, havada bir haç çizer ve o anda sihirli bahçe yıkılır. Kundry yığılıp kalırken, Parsifal uzaklaşır.

3.Perde

Gral Kalesi civarında güzel bir manzara görünür. Parsifal’in katıldı
ğı törenden bugüne yıllar geçmiş, Amfortas kutsal kabı açamamış, Titurel ölmüş, Gral Şövalyeleri güçten düşştür.

Gurnemanz , baygın yatan Kundry’i bulur. O giderken Parsifal’in yakla
şğı görülür. Gurnemanz, Parsifal’i tanır ve elindeki mızrağın ne olduğunu anlar. Parsifal, Kundry’nin lanetinden sonra Kutsal Gral Kalesi’ni bir türlü bulamadığını söyler. Kundry istemeyerek Parsifal’e yardım etmek zorunda kalır. Gurnemanz ise tanrı tarafından Gral Kalesi’ni kurtarıp Gral kralı olmakla müjdelenen kişinin Parsifal olduğunu bu kez anlar. Bu görevi alan Parsifal, Kundry’i kutsal pınarda yıkayarak kötülüklerden temizler. Üçü beraber kaleye giderler.

Sahne de
ğişir, Amfortas, eski kral Titurel’in cenazesi önünde tören yapmakta, Gral kabının örtüsünü yine de açamamaktadır. Amfortas, yanına gelen şövalyelere heyecanla ve umutsuzluk içinde yarasını göstermekte ve kendisini öldürmeleri için yalvarmaktadır. O anda Parsifal içeri girer, elindeki mızrakla dokunarak yarayı iyi eder ve Amfortas’ın krallık görevi, kendisini kurtaran Parsifal’e geçer. Bunun müjdesi olarak da Parsifal’in başının üstünde beyaz güvercinlerin uçtuğu görülür.

O sırada günahlarından arınmı
ş olan Kundry de Parsifal’in önünde can verir. Yeni kral Parsifal, her zamankinden daha çok ışık saçan Gral kabını diz çöken şövalyelere uzatırken perde iner.

Gudubetadam

 

     

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021