Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1776
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 27 müzisyen gazete okuyor
 
 
Server Acim
 
 
Yayımlanan Sayı : 1596

Tiyatro Eğitimcisi Gereksinimi! - 01.09.2014

Her yıl "konservatuvar–tiyatro bölümleri"nden öğrenciler mezun oluyor. Bu mezunlar, kendilerini tek bir konuya odaklıyorlar. "Devlet Tiyatrosu" veya "Özel Tiyatro"da çalışmaya başlamak. Evet, konservatuvar tiyatro bölümlerinin birincil amacı oyuncu yetiştirmektir. Ancak, ülkenin özellikle büyükşehirler dışında kalan üniversitelerinde –ki özellikle Anadolu’daki üniversitelerde– sayısal olarak azımsanmayacak kadar tiyatro konusunda eğitim almaya hevesli, istekli bir genç kuşak yaşamaktadır. Bu üniversitelerin "Öğrenci Tiyatro Toplulukları", kendi kapasiteleri çerçevesinde öğrencilerin tiyatro sevgisini bir şekilde oyunlarda oynayarak giderebilecekleri etkinliklerde bulunmaktadır. Ancak, özellikle Anadolu’da tiyatro sanatına karşı çok kuvvetli bir sevgi olduğunu bilmek gerekir.


Bütün bunları anlatı
şımın sebebi şudur: Konservatuvar mezunlarından bazılarının, kendilerini tiyatro bölümlerinde öğretim elemanı olarak görmek istediklerini ümit etmek isterim. Bu niyette olan kişilerin, öncelikle yabancı dillerini kuvvetlendirmeleri, lisansüstü çalışmalarına hemen başlamaları, akademik yaşamda gerekli olan birikime sahip olabilmek için meraklı ve istekli olmaları, araştırma yeteneğine sahip olmasalar bile, bu yeteneği ve beceriyi kazanabilmeleri için gerekli düşünsel hazırlıklara derhal başlamaları gerekir. Çünkü, sanılanın tersine, sanat alanında da sürekli gelişim için, ulusal ve uluslararası farkındalık içerisinde olmak gerekmektedir.


Günümüzde dünyada, ilgili sanat alanındaki son geli
şmeler nelerdir? İlgili sanat alanında ne gibi yeni görüşler, fikirler ortaya atılmaktadır? Sanat eğitiminde dünyadaki en son, en yeni gelişmeler nelerdir?... Bu konuların üniversitede sanat alanında eğitim veren öğretim elemanları tarafından sürekli olarak gözlenmesi gerekmektedir. Bu gözlemlerden bir sonuca varacak olan sanat eğitimcisi, kendi ülkesinde, kendi insanına verilmekte olan sanat eğitimini yeniden gözden geçirip, hem kendi insanına uygun, hem de evrensel sanat eğitiminin yeni çizgisine paralellik gösteren bir düzeyde "Sanat Eğitimi Modeli" geliştirme şansını yakalayabilecektir. Bu sebeple, evrensel bir dil olan "Sanat" konusunda eğitim veren kişilerin, yabancı dil okur–yazarlığı seviyesinin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Bu konuda eksiği olan kişilerin bu eksiklerini bir an önce kapatmaları gerekmektedir. Özellikle, genç sanatçı eğitimcilerinin bu konuda ilerleme şansları, bu şansı yakalama olasılığı daha az olan ileri yaşlardaki sanat eğitimcilerine göre daha fazladır.


"Konservatuvar Tiyatro Bölümü" mezunları arasından kendilerine "tiyatro e
ğitimcisi" olma yolunu seçenlerin sayılarının giderek artması, özellikle Anadolu'daki üniversitelerin ihtiyacına cevap verebilir. Bu seçimi yapacak olanlar, idealist bir ruha sahip olmalıdırlar. Çünkü, sahnede oyunculuk yapmanın yanısıra, dizilerde oyunculuk yapmak veya film–dizi seslendirmesi yapmak konusunda fedakarlıkta bulunmaları gerekecektir. Bu fedakarlıkta bulunacak kişilerin, ülkenin sadece İstanbul–Ankara–İzmir–Bursa'dan ibaret olmadığını düşünmeleri yerinde olacaktır. "Konservatuvar–Tiyatro Bölümü" mezunları arasından kendilerini "tiyatro eğitimciliği"ne hazırlayan kişilerin sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmadıkça, büyükşehirlerin dışındaki üniversitelerin tiyatro bölümlerinde verilecek eğitim, niteliği sorgulanan bir yapıda sürmeye devam edecektir.

    
Birgün

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020