Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1765
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 26 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Tarihi Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Yerleşkesi İçindeki Yeni Binasına Taşınıyor. - 15.12.2018Türkiye’nin ilk konservatuvarı, tarihi ve manevi mirasıyla taşınmaya hazırlanıyor. 1936 yılında kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı, arşivinde bulunan Atatürk’ün yatı Savarona’nın piyanosu, Türkiye’de üretilen “Sanat Enstitüsü” markalı ilk piyano ve Âşık Veysel’in sazıyla birlikte önümüzdeki günlerde yeni mekânına taşınıyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Rıza Özel’in haberine göre, Atatürk’ün emriyle 1936’da Cebeci’de kurulan Türkiye’nin ilk konservatuvarı Ankara Devlet Konservatuvarı, önümüzdeki günlerde yeni mekânına ta
şınıyor. Hikmet Şimşek’ten Fazıl Say’a, İdil Biret’e , Yücel Erten’den Haluk Bilginer’e, Türkiye’nin yıldızlarını yetiştiren konservatuvar, Atatürk’ün yatı Savarona’nın piyanosunu, Türkiye’de üretilen “Sanat Enstitüsü” isimli ilk piyanoyu, Âşık Veysel’in sazını ve arşivinde Anadolu’nun sesini saklıyor.

1982 yılında bugüne kadar kullanılan Be
ştepe’de yerleşkesine geçen ve Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe kampüsü içerisindeki yeni mekânına taşınmaya hazırlanan konservatuvar, sahip olduğu değerleri basına açtı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı Prof. Metin Munzur şunları söyledi:

“Sahip oldu
ğumuz manevi hazine çok büyük. Savarona’da sesi yükselen piyano, Âşık Veysel’in elinde yücelen sazı, Türkiye’de üretilen ilk piyano burada. Odamda öğrencilerimin kullandığı ders sıraları 1938 yılında Almanya’dan bu okula gelen sıralar… Cumhuriyet tarihinin önemli simgesi, ağır yükü tarihi ve manevi mirası ile taşınıyor. Konservatuvarın yeni binasında sahip olduğumuz bu mirası çok daha iyi şartlarda saklama ve sergileme imkânımız olacak.”

Türkiye’nin ilk piyanosu

Konservatuvarda yapılan konserleri izlemeye gelen Atatürk, Türkiye’de piyano yapılması talimatını verir. Ancak Atatürk’ün vefatı üzerine proje hayata geçmez. Sonrasında ikinci Cumhurba
şkanı İsmet İnönü, 1942 yılında Erkek Sanat Enstitüsü’ne Müzik Aletleri Bölümü açtırır. Bölüme Ankara’da Alman profesör Shceifreit’in sınavla seçtiği sekiz öğrenci alınır ve burada eğitim gören İbrahim Sakarya ve Bahri Yakut, 1948’de ilk Türk piyanosunu üretir. Piyanoya “Sanat Enstitüsü” ismi verilir. Daha sonra 1966 ve 1973 yıllarında dört piyano daha yapılır. Bu piyanolar da konservatuvarda korunuyor.

Savarona’nın piyanosu onarılıyor

Atatürk’ün yatı Savarona’daki “Steinway & Sons” marka beyaz kuyruklu piyano 2016 yılında konservatuvara ba
ğışlanır. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk Özen’in yakın ilgisi ve desteğiyle piyanonun onarımına başlanır. Özel bir odada tutulan Savarona’daki piyanonun onarımı için Bahadır Uğuz görevlendirilir. Son üç yılda atıl durumdaki birçok değerli piyano onarılır ve okula geri kazandırılır.

Â
şık Veysel’in sazına özel ilgi

Â
şık Veysel’in sazı 1975 yılında Âşık Ali İzzet Özkan’dan satın alınır. Okulda korunan bağlama Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann’ın ilgisi ve girişimleri ile Âşık Veysel’in bağlaması çalınır duruma getirilir. Konservatuvarın yeni yerine taşınmasının ardından Âşık Veysel’in sazı Erdmann’ın da katılacağı mini bir konserle tanıtılacak ve ardından okulda sergilenecek.

Anadolu’nun sesi ar
şivde

Müzik Teorileri Anabilim Dalı ö
ğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Güray şöyle diyor:

“Cumhuriyet’in kültür politikasının en temel kurumu burası. Halk müzi
ği ile çağdaş Batı müziğinin buluştuğu yer. Halk müziği anlamında Ankara Devlet Konservatuvarı koruyucu ve yaygınlaştırıcı bir misyon üstleniyor. Anadolu’nun sesli hafızasının en önemli parçalarını bizim konservatuvarımız arşivinde saklanıyor.”

Piyanodan önce vardı

Konservatuvarının sahip oldu
ğu değerlerden biri de piyanonun atası sayılan Sasson marka klavsen. Türkiye’de yalnızca birkaç tane var. Konservatuvar öğrencilerinden piyanist Ayça Yılmaz, bu klavsenle 19 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da bir konser vermeye hazırlanıyor.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020