Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1804
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 17 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin 2015 yılı için ödül seçmelerinde esas alınacak olan ödül şartnamesi ödül sekreterliği tarafından açıklandı. - 26.12.20152015 yılı için "Yılın Genç Bestecisi" adı altında yapılacak olan seçmelerde açıklanan şartnamenin ilgili maddesi gereği, 2015 yılı için Mavi Nota Müzik Ödülü, ülkemizin Klasik Batı Müziği genç bestecileri arasından seçilecek olan  "genç bestecilere" verilecek.

2016 yılı içinde 23. kez düzenlenecek olan Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin 2015 yılı ödül
şartnamesi şu şekilde:

Mavi Nota Müzik Ödülleri 2015
Şartnamesi

ÖDÜLÜN AMACI

1- Mavi Nota Müzik Ödülleri, Kültür ve Sanat alanının önemli bir dalı olan müzi
ğin ülkemizdeki konumunu ve gidişini nesnel bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki gerçekleri belgelemek, müziğe emeği geçen kişilerin, sanatçıların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla yılda bir kez Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenlenir.

GENEL HÜKÜMLER

2- Mavi Nota Müzik Ödülleri, e-Gazete editörünce, e-Gazete içinde olu
şturulan ve isimleri açıklanan  Seçiciler Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından, e-Gazete'de açılan oylama sayfasında, okuyucular tarafından yapılacak oylama sonucunda en fazla oyu alan aday ya da adaylara verilir.

3- Aday sayısı on ki
şiden (gruptan) fazla olamaz.

ADAY OLAB
İLME KOŞULLARI

4- Mavi Nota Müzik Ödülleri’ne aday olabilmek için:

a) Adayın 2015 yılı içinde en az iki orkestra, koro ve di
ğer toplu konserlere katılmış olması gerekir.

b) Adayın 2015 yılı içinde beste ya da bestelerinin yer aldı
ğı en az bir albüm çalışması yapmış olması ve bu albümün yayımlanmış olması, en az bir bestesinin orkestra tarafından seslendirilmiş olması gerekir.

c) Adayın 2015 yılı içinde bestecilik alanında en az iki konferans, panel, söyle
şi, seminer, çalıştay ve toplantıya katılmış olması ve bildiri sunmuş olması gerekir.

5- Mavi Nota Müzik Ödülleri, 2015 yılı için Klasik Batı Müzi
ği "Genç Besteciler"  dalında ülkemizin genç bestecileri  arasından yapılan seçme ve oylamayla belirlenecektir.

6- Mavi Nota Müzik Ödülleri’ne aday olabilmek için 4. maddede belirtilen çalı
şmalardan herhangi birini gerçekleştirmiş olmak yeterlidir.

OY KULLANMA B
İÇİMİ

7-
İnternet üzerinden yapılacak olan oylama, gazetenin ana sayfasında bu iş için teknik anlamda özel olarak hazırlanmış oy kullanma panelinden yapılır. Bu bölümde adayların isimleri ve ayrıca bu isimlerin alt sayfası olarak, adaylarla ilgili elde edilmiş tüm bilgiler bulunur. Oy kullanma panelinin oy kullanmak üzere yayına açık olma süresi 60 (altmış) gündür.

ÖDÜLÜN VER
İLİŞİ

8- Mavi Nota Müzik Ödülleri 2015 yılı için, oylama sonucunda en fazla oyu alan 1 (bir) adaya (toplulu
ğa) verilecektir. Ancak oylama sonucunda eşit oy alan adaylar (topluluklar) olursa, eşit oyu alan adaylara da (topluluklara da) ödül verilecektir.

9- Mavi Nota Müzik Ödülleri (2015) kazananlara, Mavi Nota e-Müzik Gazetesi’ni simgeleyen bir ödül plâketi ya da ödül heykelci
ği ile ödül belgesi verilecektir.

10- Mavi Nota Müzik Ödülü (2015) "Yılın Genç Bestecisi" alt adı altında verilecektir.

11- Seçiciler Kurulu'nun do
ğal üyesi ve aynı zamanda ödül sekreteri olan gazete editörünün teklifi, seçiciler kurulunun onayı neticesinde 10. maddede belirtilen kategori dışında bir başka kategoride de ödül değerlendirmesi yapılabilir.

12-
Şartnamenin 11. maddesindeki hüküm, sadece 2015 yılı seçmeleri için geçerlidir.

GEÇ
İCİ HÜKÜMLER

13-
Şartname koşulları gerek görüldüğü takdirde o yıl için değiştirilebilir.

14- Bu
şartname hükümlerini aynı zamanda Ödül Sekreteri olan e-Gazete editörü yürütür.

15-
İş bu şartname on beş maddeden ibarettir.

Mavi Nota e-Müzik Gazetesi
Mavi Nota Müzik Ödülleri
Ödül Sekreterli
ği


Foto
ğraf: 2014 yılının en iyi klasik müzik topluluğu seçilen Allegra Ensemble ödülünü alırken... (Fotoğraf: Mümin Aydın)

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021