Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 31 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

agsl mezunları alan dışı diğer okullardan mezun olanlara oranla, yetenek giriş sınavlarında başarısız oldular - 24.09.2013Devlet Konservatuarlarının ve müzik öğretmeni yetiştiren, eğitim fakülteleri güzel sanatlar bölümlerinin bu yıl yapılan yetenek sınavlarında, bu sınavlara giren agsl (Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri) mezunları,  diğer liselerden gelen mezunlara oranla daha başarısız oldular.

Konuyla ilgili yaptı
ğımız araştırma sırasında bilgisine başvurduğumuz akademisyenler, agasl mezunlarının kendi alanları olmasına rağmen, alanı olmayan düz liselerden ve diğer okullardan mezun olan öğrencilere oranla yetenek giriş sınavlarında  daha başarısız sonuçlar aldığını belirttiler.

Ba
şka bir deyişle, alan dışı öğrencilerin devlet konservatuarı ve eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, agsl öğrencilerine göre  melodi hafızası, ritim ve deşifrede başarılı oldukları görüldü.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyük illerde bulunan agsl'lerden mezun olan öğrencilerinin,  diğer illerdeki agsl'lerden mezun olan öğrencilerden daha başarılı olmaları, bu büyük illerdeki agsl'lerin eğitim öğretim kadrolarının daha iyi olmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Özellikle Devlet Konservatuarlarının müzikoloji bölüm sınavlarında uygulanan test sınavında, agsl mezunlarının genel bir ba
şarısızlığı gözlenirken, alan dışından gelen öğrencilerin bu testlerde agsl öğrencilerine göre daha başarılı olduğu görüldü

Bilgisine ba
şvurduğumuz bir akademisyen tarafından,  alan dışından gelen öğrencilerin puan hesaplamasında kullanılan katsayının, agsl öğrencilerin puanının hesaplandığı katsayıdan yüksek olmasının, agsl öğrencilerinin, devlet konservatuarı ve eğitim fakültelerinin müzik öğretmeni yetiştiren güzel sanatlar bölümlerine girişlerinde dezavantajları olduğu belirtildi.

Ayrıca müzik yetenek giri
ş sınavlarına öğrenci hazırlayan özel dershanelerin, sadece sonuca yönelik hazırlık eğitimi vermesi ve alan dışından bu dershanelerden hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, yetenek giriş sınavlarında agsl mezunu öğrencilerinden daha başarılı olmaları, agsl'lerin müfredatından kaynaklandığı düşüncesini açıkça ortaya koyuyor.

Bilgisine ba
şvurduğumuz akademisyenler, agsl'lerin müfredatının tüm Türkiye'de aynen uygulandığını, iller arasında farklılık göstermediğini belirtirken, müfredattaki kültür ve bilgi derslerinin, öğrencinin sanat ana dalındaki çalışma programını ve eksersiz performansını olumsuz yönde etkilediğini, bu nedenle öğrencinin ana dal çalgısına ve müzik eğitimine yeterli zaman ayıramadığını özellikle vurguladılar.

Yukarıda saydı
ğımız büyük iller dışındaki agsl'lerin eğitim ve öğretim kadrosunun büyük oranda yetersizliği üzerinde duran bilgisine başvurduğumuz akademisyenler, bunun hükümetlerin müzik öğretmeni yetiştirme programlarına bakış açısıyla doğrudan ilgili olduğunu ve ayrıca agsl'lerin kuruluşundan buyana programında yapılan değişiklikler ve en son eklenen 'spor' vurgusunun bu okulları olumsuz olarak etkilediğini önemle belirtiler.

Dönemin Milli E
ğitim Bakanı Avni Akyol'un büyük hayali ve projesi olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin, günümüze gelen kadar kuruluş müfredatına müdahaleler olmuştur.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020