Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1804
Mavi Nota e-Müzik Gazetesi'ni hangi yolla öğrendiniz?

Arkadaş tavsiyesi üzerine öğrendim.
Yaptığı çalışmalardan dolayı biliyordum.
Basın yayın araçları aracılığı ile öğrendim
İnternet arama motoru aracılığı ile öğrendim.
Tesadüfen öğrendim
Mavi Nota'yı doğduğu günden beri bilirim

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 27 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Tiyatro Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV)'dan Basın Açıklaması - 22.04.2011ÜLKEMİZDE KÜLTÜREL CEPHELEŞME Mİ VAR?

Bedri Baykam’ın bıçakla yaralanması da ülkemizde kültürel bir cephele
şme olayının işaretidir. Gelişme ve aydınlanma sözcükleri kullanılan bir ülke de, bir sanat eserine sahip çıkmak isteyen dünyaca ünlü bir ressamımıza saldıran kişi, nasıl bir aydınlanma içinde ve onu bu tutuma yönelten kültür anlayışını kim oluşturdu. Bu kişinin kendi ilkelliği ise, bu ilkelliğin ortadan kalkmasını gerektirecek bir AYDINLANMA anlayışının eğitiminin verilmesi, kültürünün oluşturulması gerekir. Ama bu kişi, bu saldırıyı siyasi bir anlayışı korumak adına yapıyorsa o daha da kötü ve korkutucu bir işaret. Siyaset mesleği ile uğraşanlar, Türkiye'nin böyle bir kargaşa ve ilkel bir iç çatışma sürecine yönelmekte olmasından kaygı duymuyorlar mı? Ya da bundan getiri elde edebileceğini zanneden bir siyasi anlayış mı var? Bu kişi nereden cesaret alıyor?

S
İVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ÖZENLİ DAVRANIŞ

Devlet Tiyatroları’nda ya
şanan krizde de, sivil toplum kuruluşları, sanat insanları ve tiyatro yöneticileri son derece özenli davranarak, Devlet Tiyatroları’nın siyasi malzeme olmaması, kendi yasasının uygulanması konusunda, yangına körükle giden siyasilerden ve BİR KISIM medyadan çok daha tutarlı davrandılar. Bu tutarlı davranışlar sonucunda kurumun haklılığı, -insanlar konuya uzak da olsalar- anlaşılabildi. Oyunda değişiklik yapılmadı, oyuncu arkadaşımızın daha fazla incinmemesine özen gösterildi Kurumun kendi yasalarının uygulanması konusunda dikkatli, tutarlı ve titiz çalışmalar yapıldı.

TOBAV olayı ilk gününden itibaren izlemeye ba
şladı. 14 - 15 basın açıklaması yaptı. Toplu paylaşım sitelerinde grup kurulmasına iştirak ederekiyi bir iletişim ortamının yaratılmasına da neden oldu. Bu noktadan sonra daha dikkatli olunması gerekmektedir! Kimse bu konudan kendisine, kişisel ya da siyasi çıkarımlarda bulunmaya çalışmamalıdır. Bundan sonra da bu güne kadar gösterilen tutarlı tutum ile bağdaşmayan davranışlar gösterilmemelidir.

Bu süreçte ne yapılacak ise bu özen içerisinde yapılmalıdır. Aksi davranı
şlar kurumu kaosa götürecek durumlar yaratabilir. Biz, bizi kaosa sürükleyecek davranışların, tiyatromuza onarılamayacak zararlar verebileceği kaygısını taşıyoruz.

TOBAV 30 yıldır Devlet Tiyatroları’nın 657 Sayılı Yasa ile ili
şkilendirilmesinin yanlış olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle TOMEB’in kurulması sağlanmıştır. Çünkü TOBAV oyunculuk mesleği ile ilgili sorunların, Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin kanunlarla birlikte değerlendirilmesini, bağlantılı hak sahibi olan oyuncuların ürettikleri fikir ve sanat eserlerinin haklarının savunulmasını; bu hakların özerk bir yapıda ve uzmanlık mahkemelerince değerlendirilmesini doğru bulmaktadır. Kuruluşundan bugüne siyasi polemiklerin ve kişiselliklerin dışında kalmak isteyen TOBAV, konuyu hiç kimsenin müdahale edemeyeceği bir sistem ile çözmeyi savunmaktadır. Bu anlamda başlangıç olarak Özerk Sanat Konseyini bir çıkış noktası olarak önermektedir.

TAMER LEVENT

GENEL BA
ŞKAN
TOBAV Yönetim Kurulu a.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021