Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1766
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 23 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

11'inci Kalkınma Plan'ının kültür-sanat alanına ilişkin bölümü, kültür-sanat ve özellikle müzik adına içler acısı.... - 14.07.2019Hükümetin 11'inci Kalkınma Planı'nda kültür sanatla ilgili hazırlanan 2023 hedeflerini inceledik. Aydınlık Gazetesi’nden Sıla Karahanlı’nın haberine göre, planda dans ve müzik alanında bir hedefe yer verilmedi. Tiyatrolarla ilgili ise sadece özel tiyatrolara destek sağlanacağı belirtildi. Dini içerikli yayınların artırılacağı vurgulandı. Turizme katkı sağlayan restorasyon ve taşınamaz varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Son dönemde gündeme oturan, sinema sektöründeki tekelleşmeye ilişkin düzenlemelerin yapılacağı belirtildi. E-kitap formatında atılım yapılacağı vurgulandı.

Kültür sanat bölümünde amacın, kültürel zenginlik ve çe
şitliliğin koruyarak, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı yazıldı.

KÜTÜPHANELER
Kütüphanelerde yeni teknolojiler ve yönetim yakla
şımlarıyla çalışılacağı belirtilen planda, gezici kütüphane sayısının artırılacağı vurgulandı. Kitap ve süreli yayın yayımcılığı alanlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlere de destek verileceği özellikle elektronik yayınlarda Ar-Ge çalışmaları yapılacağından bahsedilerek, “Nitelikli kültürel yayınlara daha fazla sayıda okurun ulaşımını temin etmek üzere e-kitap formatında daha fazla sayıda eserin kamu yayını olması sağlanacaktır” denildi.

D
İNİİÇERİKLİ YAYINLAR ARTIRILACAK
Planda, dini içerikli yayınların artırılaca
ğı kaydedilerek, şöyle denildi:  “Nitelikli din hizmetleri ile toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanacak ve yaygın din eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacaktır. Toplumsal problemlere yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimine ulaştırılacaktır. Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacaktır.”

ET
İMOLOJİ SÖZLÜĞÜ TAMAMLANACAK
“Türkçe’nin do
ğru ve yetkin bir şekilde kullanılması için örgün eğitim başta olmak üzere, her türlü medya, yasal düzenleme gibi araçlar etkin bir şekilde kullanılacak” denilen planda Türkçe’nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlüğünün tamamlanacağı kaydedildi.

S
İNEMAYA YENİ DÜZENLEME
Ulusal Sinema Müzesi ve Ar
şivi kurulması hedeflenen planda, ülkemizde çekimi yapılacak yabancı yapımlar destekleneceği belirtildi. Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacağı; kamu kurumları ve özel sektörün koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasına ilişkin hukuki ve idari düzenlemeler yapılacağı kaydedildi.

ÜN
İVERSİTELERE RESTORASYON MERKEZİ
Planda, ta
şınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacağı kaydedildi. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacağından bahsedilen planda, taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalışmalarınından elde edilen verilerin dijital ortama aktarılacağı belirtildi.

 

UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere, arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotalararının tanıtımının sağlanacağı kaydedildi. Planda, özel müzelerin kurulumunun destekleneceği belirtilerek, erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verileceği yazıldı.

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020