Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1765
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 60 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

Sanat Kurumlarında "Ücretli Köle Sanatçı" dönemi resmi olarak başladı. - 23.06.2019Yeniden yapılanma kisvesi altında yönetmelikler değiştirildi ve ücretli köle sanatçı sistemi getirildi. Tüm sanatçılarımızın ve sanatçı adaylarının gözleri aydın olsun.

Kültür ve Turizm Bakanlı
ğı tarafından 15 Mayıs 2009 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26. Maddesi Kapsamında görev yapan sözleşmeli personel hakkında yönetmelik; 15 Mayıs 2009 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26. Maddesi Kapsamında görev yapan sözleşmeli personel hakkında yönetmelik ve 21 Haziran 2009 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar  Genel Müdürlüğü’nde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26. Maddesi Kapsamında görev yapan sözleşmeli personel hakkında yönetmelikle, yıllardır sözü edilen performansa dayalı maaş yöntemi ve geçmişte TÜSAK olarak bilinen yasa hükümlerinin bir çoğu sanat kurumlarına getirilerek “ücretli köle sanatçı” olarak niteleyebileceğimiz çalışma sistemi başlatılmış oldu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğü’ne bağlı Devlet Senfoni Orkestralarında yaklaşık 20 yıldır sanatçı alım sınavı açılmadığı için bir çok branşlarda eksik bulunurken, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi gibi önemli sanat kurumlarında da uzun süredir sınav açılmaması sonucu gerek sanat gerekse sahne uygulatıcılarında ciddi açık bulunmakta ve bu açık “mezun sanatçı” olarak nitelendirilen kadrosuz, prova ya da temsil başı ücretle çalışan okul bitirmiş sanatçılar ile geçici sözleşme yapılarak kapatılmakta idi.

Yürürlü
ğe giren bu yeni yönetmeliklerle geçmişin birikmiş sorunlarına bir çözüm getirilmemekte ve bu sorunların üzerine yeni sorunları çözecek önlemlerin alınmadığı gözlemlenmektedir.

Böylelikle sanat kurumlarında “ücretli köle sanatçı” olarak tanımlayabilece
ğimiz yeni bir çalışma sistemi oluşturulmaktadır.

Önceden DOB ve DT’de Genel Sanat Yönetmenleri ya da Genel Müdürlerin, Orkestralarda ve korolarda
şeflerin yetkisinde olan sanatçı alımı bu yeni yönetmeliklerle bu yetkileri bertaraf ederek direkt Kültür ve Turizm Bakanlığını birinci elden yetkili kılmıştır. Teknik Kurul olarak bilinen ve öte yandan Sanat Teknik olarak da adlandırılan kurul tamamen devre dışı bırakılmıştır.

Eskiden sanatçıların sözle
şmeleri kadro karşılığı ve bir yıl üzerinden yapılırken, yeniden düzenlenen yönetmelikle kadro konusu bir muamma olmuş ama öte yandan sözleşme süresi temsil  ya da proje başına belirtilmiştir.

Asgari ücretin 2.020 TL oldu
ğu ülkemizde bu şekilde çalıştırılan sanatçının alacağı aylık kimi zaman asgari ücret kadar olmayacağı açıktır. Bu şekilde sanatçı, zaten ağır olan işine kendini nasıl verebilecek rahatlıkla çalışacaktır?

Bu yönetmeliklere göre mali yıl içinde sözle
şmeli olarak çalışan sanatçı ve personelin akıbeti bakanlık üzerinden dolaylı olarak genel müdürlerin ya da genel sanat yönetmenlerinin iki dudağı arasına bırakılmıştır.

Anahatları ile aktardı
ğımız yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü Yönetmelik
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğü Yönetmelik
Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğü Yönetmelik

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020