Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 14
Sayı: 1746
Ülkemizde düzenlenen Müzik Festivalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Halkın müzik zevkinin kalitesinin yükseltilmesinde bir katkısı yoktur.
Lokal müzik eylemleridir, sınırlı sayıda dinleyici kitlesine hitap etmektedir.
Sayıları çok azdır, bu nedenle artırılmalı, daha geniş halk kitlesine ulaşılmalıdır.
Müzik Festivallerine yapılacak akademik işbirliği ile eğitim-öğretim hüviyeti kazandırılmalıdır.
Ülkemizde yeterli sayıda müzik festivali yapılmakta ve yeterli sayıda dinleyiciye ulaşmaktadır.
Ülkemizin daha önemli sorunları var, şimdi festivalin sırası değil.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 57 müzisyen gazete okuyor
 
 
Haberler
 
 

25. Mavi Nota Müzik Ödülleri Şartnamesi açıklanarak ödül süreci başladı. - 09.01.2018Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenli olarak verilen ve 2018 yılında 25. Mavi Nota Müzik Ödülleri adıyla “Müzik Hizmet Ödülü” alt başğında verilecek ülkemizin en uzun süreli müzik ödülünün şartnamesi e-gazete editörlüğü tarafından açıklanarak 25. Mavi Nota Müzik Ödülleri ödül verme süreci başlamış oldu.

Şartnamenin açıklanmasıyla birlikte şartname hükümlerince oluşturulacak Seçiciler Kurulu’nun hemen çalışmaya başlayarak 25. Mavi Nota Müzk Ödüllerini kazanan sanatçıları Mart 2018 ayı başına kadar açıklaması planlanmaktadır.

Açıklanan
şartname şu şekildedir:

25. Mavi Nota Müzik Ödülleri (2018) Şartnamesi

ÖDÜLÜN AMACI

1- Mavi Nota Müzik Ödülleri, Kültür ve Sanat alanının önemli bir dalı olan müzi
ğin ülkemizdeki konumunu ve gidişini nesnel bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki gerçekleri belgelemek, müziğe emeği geçen kişilerin, sanatçıların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla yılda bir kez Mavi Nota e-Müzik Gazetesi tarafından düzenlenir.

GENEL HÜKÜMLER

2- 25. Mavi Nota Müzik Ödülleri’ni kazananlar e-Gazete editörünce, e-Gazete içinde olu
şturulan ve isimleri açıklanan  Seçiciler Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

3- e-Gazete imtiyaz sahibi ve editörü, Seçiciler Kurulu’nun do
ğal üyesidir ve Seçiciler Kurulu’nun oluşmasını sağlayan kişidir.


ADAY OLAB
İLME KOŞULLARI

4-  2018 yılı içinde verilecek olan 25. Mavi Nota Müzik Ödülleri seçmelerinde, ödülün 25. yılı olması nedeniyle yıl sınırlaması getirilmemi
ş olup ödüle aday olabilmek için: Müzik sanatına, müziğin her dalında eğitimine eser bırakacak biçimde katkı sağlamış olmak gerekmektedir.

ADAY BEL
İRLEME KOŞULLARI

5- 2018 yılı içinde verilecek olan 25.Mavi Nota Müzik Ödülleri’nin verilece
ği kişi ya da sanatçıları seçme yetkisi tamamen Seçiciler Kurulu’na aittir. Kurul müziğin hemen tüm türlerinde aday belirleyebilir. Adaylar 4. maddede kriteri belirlenmiş adaylar arasından yapılan seçme ile belirlenecektir. Seçiciler Kurulu dilerse müzik formlarından sadece birinde  seçme açıklayabilir.

ÖZEL KO
ŞULLAR

6- Seçiciler kurulu adayları belirlerken, adayların müzik sanatındaki yeri, de
ğeri, saygınlığı, kıdemi gibi özel durumlarına dikkat ederek adayların kamuoyu tarafından herhangi bir sorgulamaya mahal vermeyecek biçimde aynı değerde ve tartıda olmasına özen gösterecektir. Bu değerlendirmeye Seçiciler Kurulu karar verir.

ÖDÜLÜN VER
İLİŞİ

7- 2018 yılı içinde verilecek olan 25.Mavi Nota Müzik Ödülleri, Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek en fazla üç (3) adaya verilecektir. Ancak çok özel ko
şullarda seçiciler kurulu dilerse ödül alacak aday sayısını üç’ten az ya da üç’ten fazla olarak belirleyebilir

8- 25.Mavi Nota Müzik Ödülleri’ni kazananlara, Mavi Nota e-Müzik Gazetesi’ni simgeleyen bir ödül plâketi ya da ödül heykelci
ği ile ödül belgesi verilecektir.

ÖDÜLÜN VER
İLECEĞİ KATEGORİ

9- 25.Mavi Nota Müzik Ödülü "Müzik Hizmet Ödülü" alt adı altında verilecektir.

10- Seçiciler Kurulu'nun aynı zamanda ödül sekreteri olan gazete editörünün teklifi, seçiciler kurulunun onayı neticesinde 9. maddede belirtilen kategori dı
şında bir başka kategoride de ödül değerlendirmesi yapılabilir.

GEÇ
İCİ HÜKÜMLER

11-
Şartname koşulları gerek görüldüğü takdirde o yıl için değiştirilebilir.

12- Bu
şartname hükümlerini aynı zamanda Ödül Sekreteri olan e-Gazete editörü yürütür.

13-
İş bu şartname on üç maddeden ibarettir.

Mavi Nota e-Müzik Gazetesi
Mavi Nota Müzik Ödülleri
Ödül Sekreterli
ği

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2019