ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18      Sayı: 1936
Şu an 26 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarken, ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını en coşkun ifadelerle kutluyoruz.
Mavi Nota - 28.10.2023


♪ Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinin Eğitim Programları Sorunları
Gülşah Sargın Kaptaş - 28.10.2023


♪ GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!
Mavi Nota - 07.02.2023


♪ 30 yıl sonra karşılaşmak çok güzel Kurtuluş, teveccüh etmişsin çok teşekkür ederim. Nerelerdesin? Bilgi verirsen sevinirim, selamlar, sevgiler.
M.Semih Baylan - 08.01.2023


♪ Değerli Müfit hocama en içten sevgi saygılarımı iletin lütfen .Üniversite yıllarımda özel radyo yayıncılığı yaptım.1994 yılında derginin bu daldaki ödülüne layık görülmüştüm evde yıllar sonra plaketi buldum hadi bir internetten arayayım dediğimde ikinci büyük şoku yaşadım 1994 de verdiği ödülü değerli hocam arşivinde fotoğraf larımız ile yayınlamaya devam ediyor.ne büyük bir emek emeği geçen herkese en derin saygılarımı sunarım.Ne olur hocamın ellerinden benim için öpün.
Kurtuluş Çelebi - 07.01.2023


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


Tüm Mesajlar

Anket


DOB, DT ve GSGM'de 4B kadrosunda çalışanların 4A kadrosuna alınmaları için;

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


"Türk Müzik Konseyi" Oluşturulmalıdır.Sayı: 1879 - 04.07.2023


Sanat Kurumlarımızın Yapısal Sorunlarına Çözüm Önerilerini ele aldığımız yazı dizimize uzun bir aradan sonra yeniden devam ediyoruz!

Dünyada ve ülkemizde bilim,teknoloji ve ileti
şim alanındaki baş döndürücü gelişmeler,yeni bin yılın bilgi çağı olması, müzik ve sahne sanatları kurumlarımızda daha fazla zaman ve israf etmeden hızlı bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmakta, hatta dayatmaktadır.

Müzik ve  sanat kurumlarımızın yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlarına çözüm getirilmesi, sa
ğlıklı bir yapı oluşturulabilmesi için değişik görüşler, modeller ve kurumsal yapılar önerilmekredir. Örneğin müzik alanındaki sorunların çözümü için Almanya'daki modele benzer bir model ülkemizde geliştirilebilir, hem Türkiye genelinde, hem de bölgesel düzeyde bir mesleki örgütlenmeye gidilerek, özerk statüde bir "Türk Müzik Konseyi" oluşturulabilir. Almanya'da bu görev"Alman Müzik Konseyi (Deutsche Musik)" adlı bir örgüt tarafından yerine getirilmektedir. Bu örgütün 15 milyon dolayında üyesi bulunmaktadır.

Alanlarında önde gelen uzmanlardan demokratik katılım ile olu
şturulacak böyle bir konsey, ülkemizin müzik yaşamını A'dan Z'ye yeniden örgütleyerek, onların daha rasyonel ve ülkemizin sanatsal kalkınmasını  hedef alan bir eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlayabilir. Bir tür üst meslek örgütü olarak böyle bir konsey, özerk bir kuruluş olarak ülkemizin müzik kurumlarından, müzik ve sanat yaşamından birinci derece sorumlu ve etkili olmalıdır.

Kültür ve sanata zararlı olabilecek politik müdahele ve ki
şisel tercihleri önlemenin yolu da yine böyle akılcı ve demokratik örgütlenme modelinden geçmektedir. Konsey; bölge müzik ve sanat konseyleri ile yurt düzeyinde örgütlenmeli, ayrıca dünyadaki benzer örgütlerlede işbirliğine giderek uluslararası müzik ve sanat ilişkilerini güçlendirmelidir. Sanat kurumlarımızın yöneticileri de bu konseyler tarafından belirlenmeli ve mesleki yönden denetlenmelidir. Sanatçıların sınavları, seçimleri, değerlendirmeleri de Türk Müzik Konseyi veya ona bağlı bölge müzik konseylerince yürütülmelidir. Kurum yöneticileri, bu kuruluşa karşı mesleki yönden sorumlu olmalıdır.

Yeni sanat kurumlarının olu
şturulması, kadrolaşma, yükselme ve ödüllendirme, verimliliğin eşgüdümün denetlenmesi, yarışmalar düzenlenmesi ve müzik ve sanat yaşamımıza ilişkin benzer tüm kararlar, söz konusu konsey ve bölge konseyleri tarafından alınmalıdır. Sınavlara standart ve güvenilirlik getirilmelidir.

Kültür ve sanat kurumlarımız ça
ğın gerektirdiği hız, verimlilik ve kaliteye ulaşabilmesi için bir atılım şarttır. Bu atılımı yaparken de en yararlı, en uygulanabilir kurumsal yapıları oluşturmak, en doğru tutumu geliştirebilmek amacıyla, çağdaş dünyanın kültür ve sanat alanındaki bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanmak akılcı bir yoldur. Ancak temel belirleyici ülkemizin toplumsal ekonomik ve coğrafi yapısı ve Türk halkının sanat ve kültür gereksiniminin en üst düzeyde karşılanması olmalıdır.

Batılı ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak, model kopyalamaya bazı
şablonları dayatmaya varmamalıdır.

Bütün yasal düzenlemelerin dayandı
ğı temel kavram, toplumun iyiliğidir, kamu yararıdır. Sanat yönetiminde kamu yararı,en yeteneklilerin en uygun yerlere gelip,daha nitelikli ve daha çok sanat ürünü üretmesidir. Ķültür ve sanat alanında ülkemizdeki mevcut durum da göz önünde bulundurularak, sanatsal rekabeti, üretkenliği en üst düzeye çıkarabilecek, niteliksizliğin, üretimsizliğin, verimsizliğin önüne set çekebilecek, en uygun kurumsal yapılar oluşturulmalıdır.

Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.