ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1853
Şu an 15 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Şefsiz Orkestra, Orkestrasız Şef Olur Mu?Sayı: 1832 - 12.07.2022


Ülkemizde olmaz denilen şeyler milletimizin şaşkın bakışları arasında olurken, ancak olur denilen şeyler de hayret ettirecek şekilde olmuyor maalesef.

Yüce devletimiz 6940 Sayılı Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluşu Hakkındaki Kanun kapsamında;

Madde 1 -Ankara'da Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası (1816) İç Anadolu Bölgemizde, İstanbul’da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını (1972) Marmara Bölgemizde, İzmir'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrasını (1975) Ege Bölgemizde, Bursa’da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasını (1998) Marmara Bölgesinde, Antalya'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrasını (1995) Akdeniz Bölgesinde, Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasını (1998) Akdeniz Bölgesinde…;

Madde 2- Memlekette sanat kültürünün inki
şafı( Gelişimi) bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle işbirliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmek için kurmuştur.

Madde 3- Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası

1.Orkestra
Şefi ve Üyeleri
2.Orkestra Yönetim Kurulu
3.Müdür
4.Memurlardan terekküp eder (olu
şur) derken,

Madde 4- Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası teknik bünyesi aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanatkârlara orkestra üyesi denir.

1.
Şef
2.
Şef yardımcıları
3. Birinci, ikinci, üçüncü konzertmeisterler ve çello solisti.
4. Konzertmeister muavinleri
5.
İkinci keman gurup şefi
6. Viyola gurup
şefi
7. Çello gurup
şefi
8. Kontrbas gurup
şefi
9. Flüt gurup
şefi
10. Obua gurup
şefi
11. Fagot gurup
şefi
12. Klarnet gurup
şefi
13. Korno gurup
şefi
14. Trompet gurup
şefi
15. Trombon gurup
şefi
16. Bateri gurup
şefi
17. Arp gurup
şefi
18. Orkestra üyelerinden olu
şmaktadır.

Madde 5- Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası  Şefi; Herhangi bir konservatuarın yüksek kısmından birinde ihtisas yaptıktan sonra memleket içinde veya dışında tanınmış (yerli veya yabancı) bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6. Maddede yazılı mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra Şefi başvekille kültür bakanının müşterek kararı üzerine Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin edilir.

Madde 6. Orkestra
şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder.

1. Güzel Sanatlar Genel Müdürü
2. Devlet Konservatuarı Müdürü
3. Devlet Konservatuarı ö
ğretmenleri arasından Kültür bakanlığınca seçecek bir üye.
4. Senfoni Orkestrası birinci konzertmeisteri
5. Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçece
ği iki üye.

Madde 7- Orkestranın her türlü sanat i
şleri, orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür;

Denmesine ra
ğmen; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 6940 Sayılı CSO kanunu ve ilgili yönetmeliğine aykırı işlemleri için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a sanat kamuoyu adına burada sormak istiyorum:

1. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin temsil ve ifadesinde onursal kurumları arasında yer alan Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul, İzmir, Çukurova, Bursa ve Antalya Devlet Senfoni Orkestralarını, Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları gibi, kendi özel kanunları olan 6940 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuruluşu hakkındaki kanunları ile kendi kendilerini yönetmelerine ne zaman müsaade edeceksiniz?

2. Senfoni Orkestralarımızın kendi yasaları olan 6940 Sayılı kanunu ve yönetmeliklerine uygun çalı
şmalarını engelleyen, kadro sorunlarını çözmeye, ödeneklerini vermeyen, yönetmeliğin 34.maddesi kapsamında orkestraların bulundukları şehirde, yurt içinde ve dışında gerçekleştirmeleri gereken konserlerini engelleyen, hukuk dışı keyfiyetle almış olduğu kararlarla bakanlığı, kurumları ve sanatçıları mahkeme kapılarına düşüren, genel müdürlük ve genel müdür vekili hakkında soruşturma açtırıp Genel müdür vekilinin kanun dışı işlemlerini denetlettirecek misiniz?

3. Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası kanunun 2. Maddesi bu kurumların ana görevi ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir demesine rağmen, neden konserlerin fiyatları halkın hiç uzanamayacağı seviyeye yükseltilerek halk sanattan, sanatta halktan uzaklaştırılmaktadır. Bütün halkımızın vergileri ile kurulan orkestraların konserleri, halkımıza tekrar neden fahiş fiyatlarla ikici kez ücretlendirilmektedir.

4. Bir orkestranın en önemli organı
şefidir. Bir Orkestra şefinin hangi kriterlere sahip olması gerektiği ve hangi heyet tarafından seçileceği açıkça kanun 5.maddesinde ve 6. Maddesinde açıkça ifade edildiği halde, orkestralara (Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası şefi hariç) vekil gazelhan Ömer Faruk Belviranlı marifetiyle sağdan soldan keyfiyetle, ehliyetsiz, liyakatsiz şefler geçici görevle, vekâleten veya 6940 Sayılı Kanuna muhalefetle kanunsuz bir şekilde görevlendirilmektedir ya da atanmaktadır. Bu keyfiyete uyarak yanıltıldığınızı hukukçuların size bildirmiyorlar mı?

5. Senfoni Orkestralarının 6940 sayı Kanun ve ilgili yönetmeli
ği kapsamında her yıl orkestralarda seçimle göreve gelen ve 5 üyeden oluşan yönetim kurulu kararlarına ve sanatsal yarış ile oluşturulan teknik kurul kararlarına Genel müdürlükçe uyulmamaktadır. Yasal kurulların almış olduğu yasal kararlarına neden uyumadığını soruşturacak mısınız?

6. Kanunun 7.maddesi; “Orkestraların her türlü sanat i
şleri Orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür” demektedir!  

Sayın Mehmet Nuri Ersoy; Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası hariç Ankara,
İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya Devlet Senfoni Orkestralarında böyle bir şef mevcut mudur? Yoksa hepsi 6940 Sayılı Kanuna rağmen hukuksuz bir şekilde mi getirilmiştir?

7. Kanun, “ilgili orkestranın
şefliğine namzet adaylar arasından 6. maddedeki komisyon tarafından orkestra şefi seçilir” diyor. Bugüne kadar orkestralara bakanlığınız döneminde şef alımı, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve anayasamızın fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak ilana çıkılıp duyurusu yapılarak hiç yapılmış mıdır?

8. Kanunun ilgili maddelerine ra
ğmen geçici görevle yılda 15 gün sureyle orkestraya gelerek geçici görevli veya vekil ya da hukuksuz atanan şeflerin orkestralara ne kadar zarar verdiklerinin raporları size her yıl sanat sezonu sonunda sunuluyor mu? Lütfen son 20 yılın bir raporunu, istatistiklerini ve TÜİK verilerini isteyiniz.

9.
Şahsınızın bir orkestrası olsa şefliğine bu geçici veya vekâleten görevlendirdiğiniz şeflerden birini görevlendirir misiniz?

10. Senfoni orkestralarımızın
şefliğinde neden yabancı uzman şef düşünmüyorsunuz?  Teknik kurulların bu konudaki taleplerini neden dikkate almıyorsunuz?  Yoksa bu kararlar size ulaştırılmıyor mu?

Yabancı
Şef istihdamına kanunun 13. maddesi müsadere ederken, kariyer yapmış yabancı, konusunda uzman şefler getirtip onların yanında yerli şeflerinde yetişmesine, orkestraların uluslararası standartlara yükselmesine müsaade etmek daha güzel olanı değil midir?

10. Yönetmeli
ğin 7.maddesi; Şef yardımcıları Orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Şef yardımcıları yönettikleri konser ve provalarda şefin bütün görev ve yetkilerine sahiptir. Şefin bulunmadığı zamanlarda, şefin yardımcıları kıdem sıralarına göre şefe vekâlet ederler demesine rağmen; hukuken şefe vekâlet eden biri varken, dışarıdan hukuka aykırı olarak hem de dışarıdan neden ikinci bir kişiyi daha vekâleten veya geçici olarak görevlendirip bir de kurumlarda iki başlılık yaratılmasına müsaade ediyorsunuz?

Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.