ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 17     Sayı: 1836
Şu an 3 müzisyen gazete okuyor

Günün Mesajları


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


♪ Okurlarımızın ilgisine çok teşekkür ederiz!
Mavi Nota - 03.03.2022


♪ Mobildeyiz! Cep telefonu, tablet ve diğer mobil araçlarda bir tık uzağınızdayız!
editör - 17.01.2022


♪ 17. yaşımız kutlu olsun!
editör - 24.11.2021


♪ 20. yüzyılın en önemli birkaç sopranosundan birisi olarak görülen TC Devlet Sanatçısı Diva Leyla Gencer'in 93. doğum yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.
Mavi Nota - 10.10.2021


♪ Gazetemizin öğretmeni, eski danışma kurulu üyemiz, besteci ve akademisyen, hocaların hocası Sefai Acay'ı vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 20.09.2021


♪ Mavi Nota şahane...
Can Çeliker - 18.08.2021


♪ Değerli dostumuz Keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün beklenmedik anda vefatı bizleri derin bir üzüntüye sevketmiştir. Değerli arkadaşımıza Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Mavi Nota - 09.08.2021


♪ Harika bir kaynak, düşünüp, oluşturup, yaşatanlara minnet ve saygılar
oya kerimoğlu - 03.08.2021


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Kuklalar Kuklamaz oldu!Sayı: 1831 - 04.07.2022


En temel özgürlük insanın kendisi olarak yaşamında var olabilmesi ve kendi bütünlüğünü yaşayabilmesidir. Dürüst insan özgürdür.

İnsanın kendisini bilmesi büyük bir erdemdir, kabul etmek gerekir, ben neyim, kimim, nasılım,  amacım ne, şunu nasıl yaparım, nasıl yapmam vs. gibi...

Her insanın kendisine ait benzersiz dünyası, yetkinlikleri ve özellikleri vardır. Önemli olan insanın kendisine güvenerek kim oldu
ğunu bulması ve cesaretle kabul etmesidir. Diğer türlü insan, sayısız kimliklerin ve yaşantıların arasında kaybolacak ve asla kendisi olmayacaktır.

Sanatsal ifade özgürlü
ğü, bir sanatçının çalışmalarını özgürce düşünebilmek, tasarlaması, ürünün ortaya konması ve yaygınlaştırılması veya sanat eserinin yaygınlaştırılması ve bunun devlet veya başka bir kişi, zümre, plâtform tarafından müdahaleye uğramaması anlamına gelmektedir.

Sanat; barı
şın, sevginin, hoşgörünün ve insanca yaşamanın temel kaynağıdır. Sanatı belirli noktalar yerine tabana ve topluma yaymak ve yaygınlaştırmak esas olmalı.

Özgür dü
şünce, özgür ve özgün sanatı yaratarak yüceltir. Toplumu olgunlaştırarak bilgiden bilince ulaştırır. Uygarlık özgürlüktür.

Picasso ''Bütün çocuklar sanatçı, sorun büyüdükten sonra nasıl sanatçı kalacaklarıdır.'' demi
ştir.

Bugünkü konumuz konservatuarlarımızın ilgili sanat dallarından mezun çocuklarımızın sanattan ve sanatçılıktan nasıl uzakla
ştırıldıkları ile ilgili...

Önce bu çocuklarımızın mezun olduktan sonra sanatlarını icra edecekleri yerleri olan sanat kurumlarından ba
şlayalım.

Kurum nedir? Belirli dü
şüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu genellikle devletle ilişkisi olan örgütlenmelere deniyor.

Peki, kurumların özellikleri nelerdir?

A) Yasaya uygun çalı
şırlar.
B) Gönüllü ve maa
ş karşılığı çalışırlar.
C) Belirli bir hizmeti verirler.
D) Denetlenirler.

Bir de kurumsalla
şma nedir ona bakalım; Belirli kurumun, bir kuruluşun veya bir işletmenin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Evrensel kültürde kurumsal başarının anahtarı “spor” kelimesinin açılımında mevcuttur.

1. Sistem; Genel olarak düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirlerine ba
ğlı birimlerden değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütündür.

2. Prensip;
İlkeler ve uyulması gereken kurallardır.

3. Organizasyon; Kurum, kurulu
ş, organizasyon ya da teşkilat ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzendir.

4. Rekor(Ba
şarı); Herhangi bir işte elde edilmiş olan sonucu aşan, bir öncekinin üstüne çıkan sonuçtur.

Ünlü hukukçu Rudolf Von Jhering “Hukukta
şekil kişisel düşüncenin düşmanıdır. Hukukta şekil düzeni sağlar, adaletse huzuru sağlar” denmiştir.

Buradan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a açık davetimiz var.

Sayın Bakanım biliyoruz, genellikle yo
ğunluğunuz ülke turizmine yönelik. Ancak, kültür alanında, özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Müdürlüğünün yasalara uygun olmayan talimatlarla, kurumları zorlayarak, sanat kurumlarının vermesi gereken hizmetleri engellediği, genel müdür vekilinin keyfiyetle aldığı ve aldırttığı kararlar sonucunda çok sayıda davaların açıldığı, kişilerin ve kurumların mağdur edilerek sanat yapma atmosferinden uzaklaştırıldığı, sanat kamuoyunun özellikle bildiği bir konudur!

Sayın Bakanım; son dönemlerde özellikle 6940 sayılı Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası kuruluşu hakkındaki kanun ve ilgi yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen stajyer sanatçı alım sınavlarında, oluşturulan  usulsüz sınav komisyonları ve 4b sözleşmeli sanatçı alımı sınavlarında ise yönetmeliğin 5.Bölüm; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeliğine giriş ve imtihanlar bölümünün bütün maddelerini ihlal ederek, yine ilgi kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak, kendisinin keyfiyetle belirlediği ve ehliyeti olmadığı halde kendisini de komisyona katarak oluşturduğu komisyonlarla, haktan, hukuktan ve adaletten uzak sınavlar gerçekleştirmişlerdir.

Sayın Bakanım kurumların bir özelli
ği de denetlenebilir olmasıdır.

Özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğünün ve tesis ettiği işlemlerin konusunda yetkin ve etkin uzmanlarca denetlenmesinde büyük kamu menfaati olacağından hiç şüphemiz yoktur. Kanayan kamu vicdanı, açılan davalar, yüce mahkemelerin verdiği kararlar ve sınavlarda komisyonların aldığı kararlar, verdiği notlar ve buradan sanatı ve sanatçıyı koruma ve sanat kamuoyunu fazla rahatsız etmeme adına yazamadıklarım incelendiğinde resmi evraklarla görülecektir.

Sonuç olarak; Sanat kamuoyumuz ve sanatçılarımız bu güzide sanat kurumlarımızın, yasalara uygun bir
şekilde, kanunlarla, yönetmeliklerle belirtilmiş görevlerini, “kişilere” bağımlı olmadan sürdürebilmelerini talep etmektedirler.

Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.