ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1853
Şu an 13 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Kuklalar Kuklamaz oldu!Sayı: 1831 - 04.07.2022


En temel özgürlük insanın kendisi olarak yaşamında var olabilmesi ve kendi bütünlüğünü yaşayabilmesidir. Dürüst insan özgürdür.

İnsanın kendisini bilmesi büyük bir erdemdir, kabul etmek gerekir, ben neyim, kimim, nasılım,  amacım ne, şunu nasıl yaparım, nasıl yapmam vs. gibi...

Her insanın kendisine ait benzersiz dünyası, yetkinlikleri ve özellikleri vardır. Önemli olan insanın kendisine güvenerek kim oldu
ğunu bulması ve cesaretle kabul etmesidir. Diğer türlü insan, sayısız kimliklerin ve yaşantıların arasında kaybolacak ve asla kendisi olmayacaktır.

Sanatsal ifade özgürlü
ğü, bir sanatçının çalışmalarını özgürce düşünebilmek, tasarlaması, ürünün ortaya konması ve yaygınlaştırılması veya sanat eserinin yaygınlaştırılması ve bunun devlet veya başka bir kişi, zümre, plâtform tarafından müdahaleye uğramaması anlamına gelmektedir.

Sanat; barı
şın, sevginin, hoşgörünün ve insanca yaşamanın temel kaynağıdır. Sanatı belirli noktalar yerine tabana ve topluma yaymak ve yaygınlaştırmak esas olmalı.

Özgür dü
şünce, özgür ve özgün sanatı yaratarak yüceltir. Toplumu olgunlaştırarak bilgiden bilince ulaştırır. Uygarlık özgürlüktür.

Picasso ''Bütün çocuklar sanatçı, sorun büyüdükten sonra nasıl sanatçı kalacaklarıdır.'' demi
ştir.

Bugünkü konumuz konservatuarlarımızın ilgili sanat dallarından mezun çocuklarımızın sanattan ve sanatçılıktan nasıl uzakla
ştırıldıkları ile ilgili...

Önce bu çocuklarımızın mezun olduktan sonra sanatlarını icra edecekleri yerleri olan sanat kurumlarından ba
şlayalım.

Kurum nedir? Belirli dü
şüncelerin, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu genellikle devletle ilişkisi olan örgütlenmelere deniyor.

Peki, kurumların özellikleri nelerdir?

A) Yasaya uygun çalı
şırlar.
B) Gönüllü ve maa
ş karşılığı çalışırlar.
C) Belirli bir hizmeti verirler.
D) Denetlenirler.

Bir de kurumsalla
şma nedir ona bakalım; Belirli kurumun, bir kuruluşun veya bir işletmenin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Evrensel kültürde kurumsal başarının anahtarı “spor” kelimesinin açılımında mevcuttur.

1. Sistem; Genel olarak düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirlerine ba
ğlı birimlerden değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütündür.

2. Prensip;
İlkeler ve uyulması gereken kurallardır.

3. Organizasyon; Kurum, kurulu
ş, organizasyon ya da teşkilat ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzendir.

4. Rekor(Ba
şarı); Herhangi bir işte elde edilmiş olan sonucu aşan, bir öncekinin üstüne çıkan sonuçtur.

Ünlü hukukçu Rudolf Von Jhering “Hukukta
şekil kişisel düşüncenin düşmanıdır. Hukukta şekil düzeni sağlar, adaletse huzuru sağlar” denmiştir.

Buradan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a açık davetimiz var.

Sayın Bakanım biliyoruz, genellikle yo
ğunluğunuz ülke turizmine yönelik. Ancak, kültür alanında, özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Müdürlüğünün yasalara uygun olmayan talimatlarla, kurumları zorlayarak, sanat kurumlarının vermesi gereken hizmetleri engellediği, genel müdür vekilinin keyfiyetle aldığı ve aldırttığı kararlar sonucunda çok sayıda davaların açıldığı, kişilerin ve kurumların mağdur edilerek sanat yapma atmosferinden uzaklaştırıldığı, sanat kamuoyunun özellikle bildiği bir konudur!

Sayın Bakanım; son dönemlerde özellikle 6940 sayılı Cumhurba
şkanlığı Senfoni Orkestrası kuruluşu hakkındaki kanun ve ilgi yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen stajyer sanatçı alım sınavlarında, oluşturulan  usulsüz sınav komisyonları ve 4b sözleşmeli sanatçı alımı sınavlarında ise yönetmeliğin 5.Bölüm; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeliğine giriş ve imtihanlar bölümünün bütün maddelerini ihlal ederek, yine ilgi kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak, kendisinin keyfiyetle belirlediği ve ehliyeti olmadığı halde kendisini de komisyona katarak oluşturduğu komisyonlarla, haktan, hukuktan ve adaletten uzak sınavlar gerçekleştirmişlerdir.

Sayın Bakanım kurumların bir özelli
ği de denetlenebilir olmasıdır.

Özellikle Güzel Sanatlar Genel Müdürlü
ğünün ve tesis ettiği işlemlerin konusunda yetkin ve etkin uzmanlarca denetlenmesinde büyük kamu menfaati olacağından hiç şüphemiz yoktur. Kanayan kamu vicdanı, açılan davalar, yüce mahkemelerin verdiği kararlar ve sınavlarda komisyonların aldığı kararlar, verdiği notlar ve buradan sanatı ve sanatçıyı koruma ve sanat kamuoyunu fazla rahatsız etmeme adına yazamadıklarım incelendiğinde resmi evraklarla görülecektir.

Sonuç olarak; Sanat kamuoyumuz ve sanatçılarımız bu güzide sanat kurumlarımızın, yasalara uygun bir
şekilde, kanunlarla, yönetmeliklerle belirtilmiş görevlerini, “kişilere” bağımlı olmadan sürdürebilmelerini talep etmektedirler.

Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.