ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1853
Şu an 9 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


İnsanlar Aç Susuzken Sanatla İlgilenir mi?Sayı: 1826 - 06.06.2022


Bugün bu sorunun cevabını ünlü Amerikalı akademisyen ve psikolog, insani psikolojinin ortaya çıkmasında katkıları bulunan Maslow'un kendi adını taşıyan ünlü ‘Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ ile açıklamaya çalışacağız.

Gelin önce ihtiyaç nedir ona bir bakalım, ihtiyaç; gereklilik ve elde edilmesi lazım olan
şey demektir. Zorunlu ihtiyaçların başında su, yemek yeme ve barınmak gelir. Bu ihtiyaçlar zaruri ve temel ihtiyaçlar olarak bilinir. Eğitim almak, sosyalleşmek ve iletişim ise kültürel ihtiyaçlar arsında yer alır.

Abraham Maslow, klinik gözlemlerinden yola çıkarak insan davranı
şlarına yön veren temel gereksinmelerin neler olduğunu, çalışmalarında ortaya koymaya çalışştır. Onun ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı belki de motivasyonlarla ve gereksinmelerle ilişkili olarak dünyada en yaygın şekilde tanınan motivasyon kuramıdır.

Maslow'un yapmı
ş olduğu çalışmaya göre, insanların doğuştan gelen bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar zamanında davranışlarına yansır. Maslow bu ihtiyaçları belirli bir sıraya koymuştur. Bu ihtiyaçlar en alttan en üste kadar belirli bir hiyerarşiye göre sıralanmıştır. İnsan en alttaki ihtiyacını giderdikçe, bir üstteki ihtiyaca doğru otomatik olarak ilerler. Daha doğrusu bir ifade ile alt düzey ihtiyacını tatmin ettikçe, en üste doğru ilerler. Maslow bu hiyerarşiyi beş temel kategoride incelemiştir. Bunlar fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sevgi ait olma gereksinimi, saygınlık gereksinimi ve kendi kendini gerçekleştirme gereksinimidir.

Bu ihtiyaçları açalım:

1.Fizyolojik ihtiyaçlar, Nefes alma, yeme, içme, uyuma ve sevi
şme.
2.Güvenlik ihtiyaçları; Kendisini, ailesini ve sevdiklerini güvenlik içerisinde hissetme.
3.Ait olma ve sevgi ihtiyacı;
İnsanlarla iletişim kurma, kabul edilme bir yere ait olma.
4.De
ğer ihtiyaçları; Başkalarınca benimsenip tanınmak, başarılı ve yeterli olmak.
5.Kendini gerçekle
ştirme; Kişisel tatmin, kişinin potansiyelini ortaya çıkarması.

şeklinde sıralanır.

Maslow’a göre birey bir kategorideki ihtiyaçlarını tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısı ile ki
şilik gelişme düzeyine geçemez. Hatta Maslow bir sözünde şöyle demektedir: “Karnı aç bir insan için 5. sınıf bir çorba, birinci sınıf bir yağlı boya tablodan daha değerlidir.” Bu sıralarda sözü edilen ihtiyaçlardan fizyolojik ihtiyaçlar, insanın biyolojik olarak yaşamını sürdürebilmesi için gereken ihtiyaçlardır. Örneğin yemek yeme gibi su içme gibi zorunlu ihtiyaçlar. İnsanlar açken veya susuzken bir sanat eseri ile ilgilenmezler ya da en basitinden bir tiyatro ihtiyaçları olmaz. Buda şunu gösterir insan basamağın bir altında tatmin olmadan bir üst basamağa kolayca geçiş yapamaz.

Fizyolojik ihtiyacı kar
şılanan kişinin bir sonraki ihtiyacı güvenlik ihtiyacı olacaktır. Buradaki sözü edilen güvenlik şimdiki ve gelecekteki güvenliktir. Yaşamını sürdürebilmesi geçimini sağlaması insan için oldukça önem arz etmektedir. Ait olma ihtiyacına geldiğimizde insan kendini sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır ve kişi kendini diğer insanlarla bir arada dilediği gibi yaşarken görmek ister. Sevme ve sevilmenin olmadığı bir durum kişiyi rahatsız eder. Bu bağlamda kişinin ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılandığı en temel kurum ailedir.

Takdir ve saygı ihtiyacı dedi
ğimiz şey ise iki yönlüdür. Biricisi takdir ve saygı bekler diğer bir yönü ise kendisine duyduğu saygıdır. Başarısı takdir gören insanın kendine güveni gelişir. Bu nedenle takdir ve sevgi ihtiyacı, ihtiyaçlar hiyerarşisinin önemli bir basamağını oluşturur.

Kendini gerçekle
ştirme insanin varmaya çalışğı son nokta ve Maslow'a göre, tamamen sonuçlanmayan en üst basamak. Birey yukarıdaki ihtiyaçlarını giderse bile, eğer hala yetenek, bilgi beceri itibarı ile kendini tam olarak ortaya koyamadığını düşünüyorsa içinde bir boşluk hissedecek ve bu boşluğu gidermeye çalışacaktır. İşte buna kendini tamamlama kendini gerçekleştirme denilmektedir.

Kendini gerçekle
ştiren insanin özellikleri;

1- Kendilerini ve ba
şkalarını oldukları gibi kabul edilir.
2- Dü
şünce ve davranış içtendir.
3- Kendi üzerinde yo
ğunlaşmaktan çok soru üzerinde yoğunlaşır.
4-
İyi bir mizah anlayışları vardır.
5- Çok yaratıcıdır.
6- Maksatlı olarak gelenek dı
şı olmamalarına karşın öz kültürlerinin içselleştirilmesine dirençlidirler.
7-
İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.
8- Ya
şamın temel deneyimlerini değerlendirebilirler.
9- Çok de
ğil az insanla tatmin edici kişiler arası ilişkiler kurarlar.
10- Hayata nesnel bir açıdan bakabilirler.

Bu sayılan ihtiyaçlarla ilgili olarak bir
şey söylemek istersek hiyerarşinin ilk iki basamağı temel ihtiyaçları oluşturur. Son üç gurup ise sosyo-psikolojik ihtiyaçlardır ve ikincil ihtiyaçlar olarak nitelendirilir.

Özetle; Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar
şisine göre sanat psikolojik ve ikincil ihtiyaçların en tepe noktasında olup, insanın ve insanlığın ulaşmak isteyeceği en üst noktasıdır.

Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.