ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1860
Şu an 14 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 30 yıl sonra karşılaşmak çok güzel Kurtuluş, teveccüh etmişsin çok teşekkür ederim. Nerelerdesin? Bilgi verirsen sevinirim, selamlar, sevgiler.
M.Semih Baylan - 08.01.2023


♪ Değerli Müfit hocama en içten sevgi saygılarımı iletin lütfen .Üniversite yıllarımda özel radyo yayıncılığı yaptım.1994 yılında derginin bu daldaki ödülüne layık görülmüştüm evde yıllar sonra plaketi buldum hadi bir internetten arayayım dediğimde ikinci büyük şoku yaşadım 1994 de verdiği ödülü değerli hocam arşivinde fotoğraf larımız ile yayınlamaya devam ediyor.ne büyük bir emek emeği geçen herkese en derin saygılarımı sunarım.Ne olur hocamın ellerinden benim için öpün.
Kurtuluş Çelebi - 07.01.2023


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


Tüm Mesajlar

Anket


DOB, DT ve GSGM'de 4B kadrosunda çalışanların 4A kadrosuna alınmaları için;

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Popülizm Üzerine 7 TezSayı: 1782 - 13.11.2020


“Popülizm Nedir?” ve Jan-WernerMüller…

Alman siyaset bilimci Jan-WernerMüller
şimdiye kadar siyasalliteratürdesıkça oy avcılığı, halk dalkavukluğuya da halk yardakçılığı gibi ifadelerle tanımlanan popülizmi günümüzdeki örnek ve uygulamalara bakarak net bir bakış açısı ile değerlendiriyor, vardığı sonuçlarını ise daha çok bu siyaset sosyolojisi teriminin günümüzün gerçekliğinin ışığında yeniden sorgulandığı bir kitapta topluyor: Popülizm Nedir?(Özgün adı Was is Populismus)…

Jan-Werner Müllerba
şta siyasal islâmı (radikal İslâmcılığı) liberalizme ciddi bir rakip olarak görmüyor. (Popülizm Nedir? İletişim Yayınları, 3. Baskı, 2019, s.18)İslâmo faşizm karşıtlarına göre bu karşıtlık ise soğuk savaş dönemindeki gibi safı netleştirme çabasından ibaret.

Çin Modeli’nin ise (devlet kontrolündeki kapitalizmin) yeni bir meritokrasi (liyakatçılık) gibi göründü
ğünü ancak bu meritokratik (liyakatçı) sistemde avantajlı konumda olduklarını düşündüklerini belirtir.

Jan-WernerMüllerpopülist iktidarlara mahsus 3 ana özellik sayıyor. Birincisi bu tür iktidarların devlet aygıtını gaspettiklerini belirtiyor.
İkinci olarak yolsuzluk ve kayırmacılık yaptıklarını ifade ediyor. Popülistlerin “müşterileri” haline gelen yurttaşlara siyasi destek karşılığı maddi kazanç ve bürokratik avantajlar sunuluyor. Hemen akla gelen torpil olsa gerek… Ve üçüncü özellik olarak da sivil toplumun bastırılması için sistemli bir çaba gösterdiklerini belirtiyor. (s.16)

Jan- Werner Müller’e göre Chavez’in Bolivarcı Devrimi’nden yararlananlardan (Bolibourgeoisie) kendine sadık bir toplumsal tabaka yaratılmı
ş.  RTE ile AKP’nin sağladığı ekonomik kaynaklarla ortaya çıkan sadık kitle ile yaratılan orta sınıf ise Müller’in batılılaşş diye tanımladığı laik (seküler) seçkinlere ve Kürtlere karşı ideal dindar (mütedeyyin) Müslüman tasviri somutlaştırılıyordu. (s.65)

Sol-sosyal demokrat partilerin neoliberalizme alternatif olamamasının da sonucu olarak tıpkı Carl Schmitt’in 1920’lerde liberalizmi tarihi geçmi
ş bir ideoloji olarak niteleyip yerine halk iradesinin temsilcisinin homojenleşmiş (tektipçi) halk desteğini kazandığı lider  (Mussolini gibi) tarafından temsil edilebileceğini savunduğu sözde sahici demokrasi biçimi almıştır.

Geleneksel islâm ahlâkı savunucusu olan Erdo
ğan’ın kendini “muhafazakâr demokrat” olarak tanıttığını ve 2014’te yaptığı tartışma yaratan bir konuşmayla Macar lider Victor Orban’ında “liberal olmayan devlet“ projesini açığa vurduğunu anımsatıyor. Orban’ın AKP liderinin muhafazakar demokrat tanımlamasına karşılık kendisini  “Hristiyan ve milli” siyasal vizyonla tanımladığına dikkat çekiyordu Müller.

Sahne demokrasisi 
İtalyan tarihçi  EmilioGentile tarafından yöneticilerin halkı sadece oy verme sırası gelince sahneye çıkardıkları demokrasi biçimi diye tanımlanıyordu (Le Republica’da 14 Ekim 2016’da Gentile ile yapılan bir söyleşide söylenmişti). Siyasal popülistlerin seçimlerin hiç yapılmaması gibi tamamen otokratik eğilimlerden kaçınmalarının nedenini ise  (Türkiye ve Macaristan örneğinden yola çıkarak) Mısır ve Tayland örneklerindeki gibi  (askeri-bürokratik diktatörlük) olarak tanımlanıp itibar kaybına uğramaktan kaçınmaları olarak ifade ediyor. Fakat seçim kanununun değiştirilmesi, yandaş olmayan medya üzerinde baskı kurulması,  sivil toplum örgütlerine dönük baskın vergi ve denetim uygulamaları gibi uygulamalarla popülist iktidarın sınırları zorlanmaktadır da…

Carl Schmitt’in “yönetilenlerle yönetenin özde
şleşmesi” diye tanımladığı homojen (benzeşik)  halk desteğinin ortaya çıkardığı diktatöryal ve Sezarcı usuller aynı zamanda demokratik öz ve gücün doğrudan ifadesi olmaktadır. (s.70) Marksistlerin burjuva demokrasisinin sunduğu yalancı (formal) siyasal özgürlük eleştirisine karşı1920’lerde sağdan Carl Schmitt’in sunduğu alternatif buydu.  Yani Schmitt otoriter bir yönetimin zorladığı yönetenle yönetilenin sözde özdeşleştiği (fikir birliğine vardığı) sözde bir özgürlükten söz ediyordu.

1920’lerde sava
ş ekonomisine doğru evrilen bu otoriteryen  (faşist) ve şirketçi (korporatist) siyasi yaklaşımın da kısaca Avrupa’nın büyük tröstleri (dev şirketleri)  tarafından desteklendiğini unutmayalım; hangi halk?

Elbetteki yanıtı Nazi (fa
şist) devleti hizmetindeki çokuluslu (uluslararası) sermaye idi…

Kitabının ba
şında Bertolt Brecht’ten alıntılanmış bir epigrafta da bu soruyu sorar Müller: “Bu yetki halktan gelir. Fakat nereye gider?”. Diğer epigraf ise Paul Valery’e aittir:

Halk kelimesinden çıkarabildi
ğim tek anlam; “bileşim”; “halk” kelimesinin yerine “bileşim” ve “sayı” kelimelerini koyduğunuzda oldukça tuhaf terimler elde ediyorsunuz… “egemen bileşim”, “bileşimin iradesi” vb.

Temsili demokrasinin sınırlarını zorlayan popülist rejimlerde  “biz halkız” söylemiyle tek tiple
ştirilen halkın görüşleri dışındaki en ufak bir itiraz bile dışlanır.  Gezi protestolarındaki  “Duran Adam” örneğini veren Müller Erdem Gündüz’ün (sessiz protestocu) ajanlıkla suçlandığını da ifade eder. (s.92)

Popülistler ço
ğulculuğa da karşıdır…

Kitap
şu soruyu da akla getirmiyor değil: “Peki Hırsız (halef) suçluysa kapıyı aralık bırakan ev sahiplerinin de (seleflerde de) tek bir suçu dahi yok muydu?”

Bolivya ve Türkiye siyasetini örnek vererek burjuva sa
ğ siyasette daha önce dışlanmışların desteklenerek (Türkiye’de yoksul ve dindar Anadolular, Bolivya’daki yoksul yerliler örneği gösterilerek) varolan elitler (seçkinler) pratik ve sembolik adımlar atmış olsalardı, demokrasiye (kötü otoriter yöneticilerin) verdikleri zararın bir kısmı önlenebilirdi Müller’e göre. (s.104)

Müller’in sıraladı
ğı “Popülizm Üzerine Yedi Tez”ini şöyle özetleyebiliriz: 

1-Popülistler, halkın gerçek (me
şru) temsilcisinin kendisi olduğunda ısrarcıdırlar.

2-Popülistler, seçkinlerin yozla
şş, halkın ise homojen (benzer) bir iradeye sahip olduğunu iddia ederler.

3-Popülistler, ço
ğunlukla halk iradesiyle ortaya çıktıklarınıve ortak iyiyi temsil ettiklerini beyan ederler.

4-Popülistler, basitçe halihazırda kendi belirlemi
ş oldukları  “halkın iradesine” sıklıkla başvurdukları referandumla  (halk oylaması)   onaylatmak yoluyla siyasal katılımı sağlamış gibi görürler.

5-Popülistler, kayırmacılık, yozla
şma, devleti işgal, her türlü sivil (demokratik !) toplum eleştirisini bastırmak gibi kendi usullerince partizancı eylemleri ile ne kadar siyasal destek ve ahlâki onay alır görünseler de sonuç er ya da geç bir çatışma olacaktır.

6-Popülistler, demokrasi için gerçek bir tehdit olmalarından dolayı onların dile getirdikleri problemler demokratik yollarla ele
ştirilebilir.

7-Müller son olarak da popülistlerin, liberal demokrasinin savunucularını temsil konusunda ve özellikle seçmenlerin (çıkar ve kimlik gibi nedenlerle dı
şlandığını iddia eden) endişelerinde özgür ve eşit yurttaşlık yaklaşımı ile ahlâki sorunları düşünmeye zorlamalıdır, diyor!

Burjuva siyaset ve hukuk sisteminin bir daha sorgulanması gereken sorunlarına da sanki  anahtarmı
şçasına ayna tutan bir kitap olarak önümüzde duruyor Alman siyasetçi Jan-WernerMüller’in “Popülizm Nedir?” kitabı. Ancak gerçekliği doğuran burjuva sisteme eleştiriden çok verilen örneklerden (lider) yola çıkılınca liberal-demokrasi ile popülizm karşıtlığı gibi de okunması gereken metni bu mevcut realiteler ışığında da değerlendirmek gerekiyor.


Foto
ğraf: Tamer Uysal


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.