ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1861
Şu an 9 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 30 yıl sonra karşılaşmak çok güzel Kurtuluş, teveccüh etmişsin çok teşekkür ederim. Nerelerdesin? Bilgi verirsen sevinirim, selamlar, sevgiler.
M.Semih Baylan - 08.01.2023


♪ Değerli Müfit hocama en içten sevgi saygılarımı iletin lütfen .Üniversite yıllarımda özel radyo yayıncılığı yaptım.1994 yılında derginin bu daldaki ödülüne layık görülmüştüm evde yıllar sonra plaketi buldum hadi bir internetten arayayım dediğimde ikinci büyük şoku yaşadım 1994 de verdiği ödülü değerli hocam arşivinde fotoğraf larımız ile yayınlamaya devam ediyor.ne büyük bir emek emeği geçen herkese en derin saygılarımı sunarım.Ne olur hocamın ellerinden benim için öpün.
Kurtuluş Çelebi - 07.01.2023


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


Tüm Mesajlar

Anket


DOB, DT ve GSGM'de 4B kadrosunda çalışanların 4A kadrosuna alınmaları için;

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Müzik ve Kültürel DokuSayı: 1511 - 30.10.2012


16, 17, 18, 19 Ekim 2012 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Trabzon'da düzenlenen 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, bu başlık altında gerçekleşti.

Sekseni a
şkın bildirinin sunulduğu dört gün içersinde, iki ayrı oturum halinde yapılan sunumlar, Anadolu Coğrafyasını incelediği gibi, yer yer Anadolu'nun dışına çıkan incelemeler ortaya koydu.

Sempozyumun onur konu
ğu İndiana Üniversitesi öğretim üyelerinden, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de dersler veren, Türk folklor bilimcisi Prof. Dr. İlhan Başgöz idi.

Sempozyumun açılı
ş konuşmasını yapar Prof. Dr. İlhan Başgöz, Trabzon Manileri üzerine sunduğu bildirisinde, yöreye ait onlarca maniden örnekler vererek bunların folklorik açılımı konusunda etraflı bilgiler sundu.

Sempozyumda dikkati çeken di
ğer konuşmacılar, Macaristan Bilimler Akademisi Müzikoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Janos Spios, Kırgız Müziği ve Kültürü üzerine bir bildiri sundu.  Ayrıca İngiltere'den bu sempozyum için gelen Oxford Üniversitesi'nde de dersler veren, Londra King's College'den ünlü etnomüzikologlog Martin Stokes bir bildiri sundu. 1980'lerin başında Trabzon ve havalisinde derlemeler ve incelemeler yapan Stokes, ayrıca kurmuş olduğu Oxford Maqam müzik topluluğu ile bir konser de vererek, Mısır ve Türk müziğinin kesiştiği noktalarla ilgili ilginç örnekler sundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehvar Beşiroğlu, Prof. Dr. Songul Karahasanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Kutluk, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Uğur Türkmen sempozyuma katılan isimlerden bazıları idi.

Sempozyuma katılan de
ğerli öğretim üyelerinin, Anadolu coğrafyasından yaptıkları incelemelerden edindiğimiz sonuç, sekiz yüz yıldır bu coğrafyada çok ağır da olsa bir ilerlemenin görülmediği, gelenek denilen yaşam biçiminin, kuşaklar arasında hep başa sarılarak yaşandığı sonucu apaçık ortaya çıkmaktadır.

Anadolu yarımadasında ya
şayan etnik halk topluluklarının, günümüzde dahi, yukarıda saydığımı geleneksel nedenlerden dolayı, hala kadınların iş sahibi olması, bir işte çalışması, para kazanması hoş karşılanmazken, geleneksel çalgı olan bağlamanın çok eski örneklerine bağlı kalınarak icra edilmesi, bu icra nedeniyle söylenen halk türkülerinde form olarak bir değişikliğin, gelişmenin görülmemesi somut bir gerçek olarak önümüze çıkmış bulunmaktadır.

Türkiye'de popüler olan arabesk müzi
ğin, Arap müziğinin bir sentezi olduğu gerçeği, sempozyumda vurgulanırken, halk danslarında özellikle Doğu Karadeniz Horonlarının oynanış biçimlerinde az da olsa bir dejenerasyonun söz konusu olduğu gerçeği ayrıca vurgulanmıştır.

Sonuç olarak Müzik ve Kültürel Doku ba
şğı altında çok farklı konulara değinilen sempozyumu, gözden kaçan önemli ayrıntıları ortaya koyması bakımından önemli buluyorum.

Rus Romantik Halk müzi
ği ve Oci Cornie Türküleri başğıyla bende bir bildiri sundum. Sempozyumda içeriği açısından farklı bir konuyu elen aldığım bildirimin zaman nedeniyle tamamını sunamasam da Sempozyum kitapçığında yer alacak olması güzel bir duygu.

Yakın bir gelecekte tüm bildirilerin toplanaca
ğı kitabı ve ayrıca bir hakem kurulu tarafından seçilecek olan bildirilerin bir arada toplanacağı ayrı bir kitabı yayımlanacak olan Müzik ve Kültürel Doku başlıklı sempozyum, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 19 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ikinci müzik sempozyumudur.

Bu sempozyumun gerçekle
şmesinde emeği geçen Karadeniz Teknik Üniversitesi devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ile Müzikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akat'ın şahsında tüm öğretim üyelerine, idarecilere teşekkür ediyorum.

Yeni bir sempozyumda bulu
şabilmek dileğiyle yazılması gerektiğini düşündüğüm bir başka konuya geçiyorum izninizle...

Gazetemizin man
şetinde de göreceksiniz bu akşam, 30. Kasım. 2012 Salı gecesi saat: 19.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde  gönüllü müzisyenler tarafından kurulmuş olan Trabzon Filarmoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Konseri var.

Buraya kadar her
şey çok güzel.

Hele gönüllülük birlikteli
ği ederek, özveriyle çalışmalarını sürdüren Trabzon Filarmoni Orkestrası, gerçekten kentimiz için önemli bir değerdir.

Kuranları ve gerçekle
ştirenleri bir kez daha alkışlıyorum.

Benim burada de
ğinmek istediğim şey, çok seyrek konser veren bu orkestramızın konser  için üniversitemizin akustik açıdan resmen facia olan salonlarını seçmesi.

Akusti
ği kötü olan bu salonların neden tercih edildiği benim çok merak ettiğim bir konudur.  Atatürk Kültür Merkezi adı altında 30 yıldır faaliyet gösteren bin kişilik salon, zaten yapılışı itibariyle de ciddi soğurma sorunları yaşadığından; ayrıca sahnesinde akustik açıdan ölü bölgelerin bulunduğunu da hesaba katarsak durum anlaşılmış olacaktır. Birkaç yıl önce yapılan yine üniversitemize ait Osman Turan Kültür Merkezi salonları ise, yanlış koltuk seçimi ve dizimi, mefruşat yerleşimi nedeniyle akustiği son derece kötü salonlardır. 
 
Bu olumsuzluklara ek olarak bir de Trabzon'un en uzak noktasından en az iki vasıta de
ğiştirerek gidilecek olan bir yerde bu konserlerin yapılması bence dinleyiciye kibarca gelmeyin demek oluyor.

Oysa 30. Ekim  2012 ak
şamı şehrin göbeğinde yer alan Devlet Tiyatrosu sahnesi boş. Orkestramıza sponsor olan kuruluşlar bu salonu çok rahat tahsis edebilirler. Hem akustiği yeterli, hem dinleyici açısından sıcak bir ortamdır Devlet Tiyatrosu sahnesi.

Ayrıca
şehrin göbeğinde bulunan belediyenin sahneleri...

Kısaca demem o ki, Trabzon Filarmoni Orkestrası'nın yöneticileri ve orkestraya sponsor olan kurulu
şlar, şehrin uzak noktasında olan bu salonlar yerine, şehrin merkezindeki yukarıda sözünü ettiğim salonları tercih ederseniz konserleriniz için, daha fazla dinleyici ile buluşmanız kaçınılmazdır. Zaten akustiği olmayan üniversite salonlarında konser dinlemek en kaba tabirle yaşanacak ıstıraba, o kadar yolu en az iki vasıta değiştirerek gelip, konser bittikten sonra, üniversitenin ekabir dolmuş şoförlerinin nazını çekme ıstırabı eklenecektir.

Dikkatiniz bu konuya çekmek ve gelecekte fikren sonuna kadar destekledi
ğim Trabzon Filarmoni Orkestrası'nın konserlerini dinlemek istiyorum.

Yeniden görü
şene değin esen kalın sevgili dostlar!


Müfit Semih Baylan
Editör


Yazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya 2 yorum yapılmış.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.