ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 18     Sayı: 1861
Şu an 5 müzisyen gazete okuyor
Müzik ON OFF

Günün Mesajları


♪ 30 yıl sonra karşılaşmak çok güzel Kurtuluş, teveccüh etmişsin çok teşekkür ederim. Nerelerdesin? Bilgi verirsen sevinirim, selamlar, sevgiler.
M.Semih Baylan - 08.01.2023


♪ Değerli Müfit hocama en içten sevgi saygılarımı iletin lütfen .Üniversite yıllarımda özel radyo yayıncılığı yaptım.1994 yılında derginin bu daldaki ödülüne layık görülmüştüm evde yıllar sonra plaketi buldum hadi bir internetten arayayım dediğimde ikinci büyük şoku yaşadım 1994 de verdiği ödülü değerli hocam arşivinde fotoğraf larımız ile yayınlamaya devam ediyor.ne büyük bir emek emeği geçen herkese en derin saygılarımı sunarım.Ne olur hocamın ellerinden benim için öpün.
Kurtuluş Çelebi - 07.01.2023


♪ 18. yılımız kutlu olsun
Mavi Nota - 24.11.2022


♪ Biliyorum Cüneyt bey, yazımda da böyle bir şey demedim zaten.
editör - 20.11.2022


♪ sayın müfit bey bilgilerinizi kontrol edi 6440 sayılı cso kurulrş kanununda 4 b diye bir tanım yoktur
CÜNEYT BALKIZ - 15.11.2022


♪ Sayın Cüneyt Balkız, yazımda öncelikle bütün 4B’li sanatçıların kadroya alınmaları hususunu önemle belirtirken, bundan sonra orkestraları 6940 sayılı CSO kanunu kapsamında, DOB ve DT’de kendi kuruluş yasasına, diğer toplulukların da kendi yönetmeliklerine göre alımların gerçekleştirilmesi konusuna da önemle dikkat çektim!
editör - 13.11.2022


♪ 4bliler kadro bekliyor başlıklı yazınızda sanki 4 bliler devre dışı bırakılmış gibi izlenim doğuyor obür kamu kurulrşlarında olduğu gibi kayıtsız şartsız kadroya geçecekler yıllardır sanat kurumlarımızı sırtlayan bu sanatçılarımıza sınav istemek yapılacak en büyük kötülüktür bilginize
CÜNEYT BALKIZ - 12.11.2022


♪ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Vefatının 84. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz!
Mavi Nota - 10.11.2022


♪ Almanya’da yaşayan bir müzisyen olarak, Mavi Nota’yı çok uzun süredir takip ediyorum. Beni hiç yanıltmadı. Özgürce doğru konulara değindiği, bilimsel yayıncılık anlayışı ile objektif habercilik yaptığı için kutluyorum. Böyle yayınların ülkemizde artması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
Ayşe Ersan Schütze - 08.11.2022


♪ Büyük Usta Timur Selçuk'u vefatının 2. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 06.11.2022


Tüm Mesajlar

Anket


DOB, DT ve GSGM'de 4B kadrosunda çalışanların 4A kadrosuna alınmaları için;

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Yazılar


Müziksel Devinme / Ritimleme / Söyleme Çalma / Doğaçlama yoluyla müzik öğretim yöntemleri (Orff Yöntemi)Sayı: 437 - 16.11.2007


Tanımı

Devrime / ritimleme / söyleme-çalma / doğaçlama yoluyla müzik öğretim yöntemi, müziksel temel oluşturmaya ilişkin davranışları, duyulan müzikleri ve alınan belirli müziksel etkileri ritmik biçimli bedensel devinimlerle ifade ederek öğretme yoludur. Bu yönteme, daha kısa bir anlatımla müziksel devinme / ritimleme / söyleme-çalma / doğaçlama yöntemi denir.

Bu yöntem, müziksel temel oluşturmaya ilişkin davranışları doğaçlamaya bağlaması nedeniyle, kısaca doğaçsal yöntem olarak da adlandırılabilir. Yöntem, ilgili çevrelerde ve literatürde, daha çok oluşturucusu-geliştiricisi ünlü müzik eğitimcisi Carl Orff (1895-1982)’un soyadıyla adlandırılır ve Orff yöntemi olarak bilinir, anılır.

Özellikleri

Yöntem devinme, ritimleme, konuşma, söyleme-çalma ve doğaçlama yoluyla müzik eğitimi yaklaşımından kaynaklanır. Orff yönteminin temelinde/kökeninde özdevinme ve özmüzikleme yatar. Çünkü özdevinme ve özmüzikleme çocuğa özgü kendini anlatma biçiminin iki temel öğesini oluşturur. Çocukta özdevinme ve özmüzikleme daha çok doğaçlama eksenlidir, doğaçlama eksenine oturur. Başka bir değişle, çocuğun yaratma / üretme davranışı daha çok doğaçlama kökenli, doğaçlama öncelikli ve doğaçlama ağırlıklıdır. Doğumla birlikte kendini belli etmeye başlayan devinimsel ve sessel yarat/üretme çocuğun doğal bir davranışsal özelliğidir. Çocuğun bu doğal/doğuşsal özelliği çok kısa bir süre içinde giderek müziksel yaratma/üretme davranışına dönüşür.

Çocukların öz devinimleri genel olarak salınma, sallanma, kımıldama/kımıldanma, yürüme, koşma, adımlama, atlama, sıçrama, hoplama, zıplama davranışları üzerine kurulur. Çocuklar müziksel ses üretmede ve müzik yapmada/yaratmada kendi bedenlerini, ses üretim organlarını ve çalgılarını kullanırlar. Küçük yaşlarda çocuklar çalgıları daha çok vurma davranışıyla çalarlar. Bu neden çocukların en ilk, en kolay ve en yaygın kullanabildikleri çalgılar vurmalı çalgılardır. Çocukların kullandıkları vurmalı çalgılar vurmalı ritim çalgıları, vurmalı ezgi çalgıları ve vurmalı tını/renk çalgıları olmak üzere üç ana kümeye ayrılır.

Bu yöntem sırasıyla; ritimleme, ezgileme, biçimleme ve dizileme / dizgeleme aşamalarından oluşur. Önce ritimleme ve ezgileme kavramları öğrenilir, daha sonra biçimleme kavramı işlenir. Ritimleme ve ezgileme etkinlikleri benzetme vle yineleme ile başlar, çeşitleme ve doğaçlama ile gelişir, bireysel söyleme/çalma yani sololama ve toplu söyleme/çalma yani korolama/orkestralama ile biçimlemeye yönelir. Yaratılan ve seslendirilen/yorumlanan müziği bireysel ve toplu söyleme/çalma çalışmaları, yani oturtum çalışmaları, ona biçimlendirmenin veya ona biçim vermenin ana çizgisini oluşturur.

Bu yöntemde çocuklar devinerek, oynayarak söyleyerek ve çalarak yaratıcı etkinliklerde bulunurlar. Bu yöntem kısaca, eğlenerek, yaparak, yaşayarak ve yaratarak müzik eğitimi yöntemi diye de tanımlanabilir.

Ritimleme

-   Ritimli konuşma ve kalıpları oluşturma

-   Oluşturulan ritimli konuşma kalıplarını söyleme

-   Ritimli konuşma kalıplarını sabit perdelere (seslere) aktarma

-   Sabit perdelere aktarılı ritimli konuşma kalıplarını düzenli vuruşla söyleme

-   Sabit perdelere aktarılı ritimli konuşma kalıplarını söylerken düzenli vuruş yapma

-   Ritimli konuşma kalıplarını önce çizgisel, sonra geleneksel notlama

-   Ritimsel taklit etme/öykünme ve oluşturma (motifleştirme)

-   Soru ve cevap yoluyla ritimsel motifler oluşturma-geliştirme

-   Oluşturulan ritimsel motiflerden bir ritimsel cümle oluşturma (oluşturulan motifleri cümleleştirme).

-   Ritimsel cümlelerden bir ritmi parça (örneğin bir rondo) oluşturma (ritimsel rondo biçimi: A B A C A D A kuruluşunda).

Ezgileme

-   Ezgilemeye sol-mi ile başlama, ezgilemede sol-mi’yi başlangıç noktası olarak alma-kullanma (Avrupa’da sol-mi, çocukların ilk doğal ses aralığı olarak kabul edilir)

-   Ezgilemede sol-mi’ye re-do’yu ekleme

-   Bir pedal sesi eşlik olarak kullanma, ezgiyi bir pedal sesle eşikleme

-   Pedal sesi taklit etme ve pedal ses taklidinden motif oluşturma ve geliştirme

-   Oluşturulan motiflerden bir ezgisel cümle oluşturma (oluşturulan / geliştirilen motifleri cümleleştirme)

-   Ezgisel cümlelerden bir parça/eser 8rondo) oluşturma (ezgisel rondo biçimi: A B A C A D A)

Dizileme / Dizgeleme

Sol-mi küçük üçlüsü iki perdeli çekirdek ses öbeğidir, iki perdeli çekirdek ses öbeğinden beş perdeli diziye gelinir, beş perdeli dizden yedi-sekiz perdeli diziye varılır.

Kullanımı

Bu yöntem öğrenci merkezli bir yöntemdir. Bu nedenle öğrenci merkezi müzik eğitim ve öğretimi yaklaşımına çok uygundur. Çocukları öğrenmeye hazırlama, onlara ipuçları verme ve yol gösterme, onları yönlendirme ve kılavuzlama bu yöntemde öğretmene düşen doğal görevlerdir. Bu özellikleriyle etkin ve etkili müziksel öğretme ve öğrenme durumlarının oluşturulmasında, etkin ve etkili müziksel öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde çok kullanışlıdır.KAYNAKÇA: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Müzik Öğretim TeknikleriYazıyı Tavsiye Et

Yorumlar


Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.

Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.