ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 17     Sayı: 1836
Şu an 4 müzisyen gazete okuyor

Günün Mesajları


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


♪ Okurlarımızın ilgisine çok teşekkür ederiz!
Mavi Nota - 03.03.2022


♪ Mobildeyiz! Cep telefonu, tablet ve diğer mobil araçlarda bir tık uzağınızdayız!
editör - 17.01.2022


♪ 17. yaşımız kutlu olsun!
editör - 24.11.2021


♪ 20. yüzyılın en önemli birkaç sopranosundan birisi olarak görülen TC Devlet Sanatçısı Diva Leyla Gencer'in 93. doğum yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.
Mavi Nota - 10.10.2021


♪ Gazetemizin öğretmeni, eski danışma kurulu üyemiz, besteci ve akademisyen, hocaların hocası Sefai Acay'ı vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 20.09.2021


♪ Mavi Nota şahane...
Can Çeliker - 18.08.2021


♪ Değerli dostumuz Keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün beklenmedik anda vefatı bizleri derin bir üzüntüye sevketmiştir. Değerli arkadaşımıza Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Mavi Nota - 09.08.2021


♪ Harika bir kaynak, düşünüp, oluşturup, yaşatanlara minnet ve saygılar
oya kerimoğlu - 03.08.2021


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Portreler


Süleyman Şenel

Kastamonu / Taşköprülü bir ailenin oğlu olarak 21 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olduktan sonra, bir süre İstanbul Belediye Konservatuvarı’na devam etti. 1982 yılında girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 1986 yılında mezun oldu. 1988 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Musiki Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi Alanında “Yüksek Lisans”; 1992 yılında da “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı.

1986 yılından itibaren, mezun olduğu İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda “Öğretim Elemanı” olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında “Araştırma Görevlisi”, 1993 yılında da “Kadrolu Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Görevlisi” oldu.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda: İsmail Hakkı Özkan, Süheylâ Altmışdört, Alaaddin Aday, Dürdâne Altan; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda: Nidâ Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Neriman Altındağ Tüfekçi, Prof. Fikret Değerli, Prof. Yalçın Tura, Prof. Mutlu Torun, Doç. Şenel Önaldı, Orhan Dağlı, Demirhan Altuğ, Haydar Sanal, Bekir Sıtkı Sezgin, Prof. Dr. Can Etili Ökten, Dr. Saadet Gültaş, Prof. Alaeddin Yavaşça, Prof. Ercüment Berker, Yavuz Özüstün, Prof. Selahattin İçli, Hurşit Ungay, Nil Aykon, Sabahattin Ergin, Sabahat Emir… gibi çok değerli eğitimci/sanatçı/araştırmacı/yazar hocaların öğrencisi oldu. Ayrıca, Sadi Yaver Ataman, Orhan Şaik Gökyay, İbrahim Aslanoğlu Adnan Ataman, Tuncer İnan, Dr. Mehmet A. Özbek, Kemal İlerici, M. Sabri Koz, Murat Bardakçı, Talip Özkan gibi değerli kültür–sanat-bilim adamlarından yararlandı.

Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve seminerlere bildirilerle katıldı, konferanslar verdi. Ulusal ve uluslararası yayın organlarında araştırmaları, bildirileri ve ayrıca bir kısım makale ve kitapları hakkında kritikler yayımlandı.

Türk Halk Müziği dağarcığına saha araştırmaları ile materyal sağlamak amacıyla 1980 yılından itibaren Trakya ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinde ve ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan’ın çeşitli şehirlerinde derlemeler yaptı [1990-1991]. Saha araştırmalarında 1000’i aşkın ezgi ve ayrıca folklorik / etnografik materyaller derledi ve bunların bir kısmını yayımladı. Azerbaycan ve Kazakistan’da bulunduğu süre içinde anonim halk müziği, âşık müziği ve müzik eğitim sistemleri üzerine de çalışma imkânı buldu.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli topluluklarla konserlere katıldı; kültürel amaçlı açıklamalı konserler ve kültür–sanat ağırlıklı programlar hazırlayıp sundu ve yönetti. Repertuvar seçici ve müzik yönetmeni olarak albüm çalışmalarına katıldı.

Çeşitli kitapların editörlüğünü de üstlenen Süleyman Şenel, TRT başta olmak üzere çok sayıda radyo ve televizyonun müzik-eğitim-kültür-sanat programlarına konuşmacı olarak katıldı, programlar hazırladı ve/veya danışmanlıklar yaptı. Ayrıca, bazı resmi ve özel sanat kurumlarda da danışmanlık görevlerinde bulundu/bulunmakta.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları görevlerini üstlenen ve halen aynı kurumda çalışmalarını sürdürmekte olan Süleyman Şenel’in yayımlanmış 10, yayına hazır 5 kitabı bulunmaktadır. Yayımlanmış kitapları ile makale ve bildirilerinden bazıları şunlardır:

Kitapları:
●Trabzon Bölgesi Halk Musikisine Giriş [1994],
●Sadi Yaver Ataman [1995],
●Kastamonulu Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş [1997],
●Türk İstanbul (Yazarı: Sadi Yaver Ataman/Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [1997],
●Cemile Cevher/Hayatı-Sanat Hayatı [2000],
●Béla Bartòk Panel Bildirileri / Türkiye’ye Gelişinin 60. Yıldönümü Anısına (Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [2000],
●Musikili Arzu-Kamber Hikayesi (Taşköprü Ağzı) [2002],
●Geleneksel Türk Müziği Çalgıları (Türkçe-İngilizce) [2002],
●Eski Safranbolu Hayatı (Yazarı: Sadi Yaver Ataman / Genişleterek Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel) [2004],
●Reşad Ekrem Koçu: İstanbul Konuşmaları (Hazırlayan: Süleyman Şenel) / Kitap+Cd [2005],
●Kastamonu’da Âşık Fasılları (Türler/Çeşitler/Çeşitlemeler), 2 Cilt (İnceleme ve Notalar) [Baskıda].

Bazı Makale ve Bildirileri:
●“Dâru’l-Elhân Heyeti Tarafından Fonoğrafla Derlenen İlk Türkü”, Türk Folkloru Belleten/1987 [1987],
●“Cide’de Gelin Savu (Sağu)su”, Kubbealtı Akademi Mecmuası [1988],
●“Âşık Musikisi”, T.D.V.İslam Ansiklopedisi [1991],
●“Türk Halk Musikisinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri [1992],
●“Türk Halk Musikisi Konusunda Yayımlanmamış Beş Kitap”, Müteferrika [1994],
●“Destancı Mehmet Kemâlî’nin İki Destânı”, Müteferrika [1995],
●“Mahmut Ragıp Gazimihal’in Yayımlanmamış Bir Kitabı”, Müteferrika [1995],
●“Hacıbeyli, Üzeyir”, TDV İslâm Ansiklopedisi [1996],
●“Halk Musikisi”, TDV İslâm Ansiklopedisi [1997],
●“Hindemith’den Saz Tamircilerine [Saz Tamircisi İçin İş Talimatı]”, Tarih ve Toplum [1997],
●“M. R. Gazimihâl’in Tuttuğu Notlardan: Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kuruluşu Aşamasında Müzik Adamlarının Görüşleri”, Orkestra [1997],
●“Türk Halk Müziğinde Beste, Makam ve Ayak Terimleri Hakkında”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi [1997],
●“Âşık Edebiyatı Türlerinin Belirlenmesinde Musiki Unsuru”, VII. Türk Halk Edebiyatı Semineri [2001],
●“Kitâb-ı Dede Korkut’ta Rastlanan Musiki Tâbirleri Işığında Türk Halk Musikisini Besleyen Anlatı Türüne Dayalı Tanımlanmamış İki Alt Musiki Türü Hakkında Düşünceler”, II. Müzikoloji Sempozyumu[2001],
●“Azerbaycan’da Meyhana”, Türkler Ansiklopedisi [2002],
●“Sarı Gelin Türküsünün Kültürlerarası Kaynaşmalar Bakımından Düşündürdükleri” Motif Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri [2005],
●“Kastamonu’da Derlenmiş Üç Musikili Satranç”, İ. Gündağ Kayaoğlu’na Armağan [2005],
●“Kastamonu’da Goşma”, II. Kastamonu Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri [2005],
●“Pertev Naili Boratav’ın Nasreddin Hoca Kitabında Yer Alan Fıkralardaki Musikiye Dair Terim ve Deyimler Üzerine Düşünceler”, Nasreddin Hoca Kitabı [2005], vd…
Portreler