ISSN: 1301 - 3971
Yıl: 17     Sayı: 1844
Şu an 12 müzisyen gazete okuyor

Günün Mesajları


♪ Tüm Mavi Nota dostlarının ve ülkemizin Şeker Bayramını en içten dileklerle kutlar esenlikler dileriz!
editör - 02.05.2022


♪ 8 Mart"ı kadın goygoyculuğuna çevirmeden, mana ve ehemmiyetinin taşıdığı öz yapıdan koparmadan kutlanması dileğiyle, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun
Mavi Nota - 08.03.2022


♪ Okurlarımızın ilgisine çok teşekkür ederiz!
Mavi Nota - 03.03.2022


♪ Mobildeyiz! Cep telefonu, tablet ve diğer mobil araçlarda bir tık uzağınızdayız!
editör - 17.01.2022


♪ 17. yaşımız kutlu olsun!
editör - 24.11.2021


♪ 20. yüzyılın en önemli birkaç sopranosundan birisi olarak görülen TC Devlet Sanatçısı Diva Leyla Gencer'in 93. doğum yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.
Mavi Nota - 10.10.2021


♪ Gazetemizin öğretmeni, eski danışma kurulu üyemiz, besteci ve akademisyen, hocaların hocası Sefai Acay'ı vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anıyoruz!
Mavi Nota - 20.09.2021


♪ Mavi Nota şahane...
Can Çeliker - 18.08.2021


♪ Değerli dostumuz Keman sanatçısı Tuğrul Göğüş’ün beklenmedik anda vefatı bizleri derin bir üzüntüye sevketmiştir. Değerli arkadaşımıza Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Mavi Nota - 09.08.2021


♪ Harika bir kaynak, düşünüp, oluşturup, yaşatanlara minnet ve saygılar
oya kerimoğlu - 03.08.2021


Tüm Mesajlar

Anket


Klasik Batı Müziği dinler misiniz?

Sonuçları Gör

Geçmişteki Anketler

Tavsiye Et
Tavsiye etmek için sisteme girmeniz gerekmektedir.

Destekleyenlerimiz


 

Haberler


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının açılış gününde Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) müzik, sanat eğitimi açısından yaşanan sorunlara ve önerilerine dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı! 12.09.2022


Kısa adı MÜZED olan Müzik Eğitimcileri Derneği, Genel Başkan Refik Saydam imzasıyla, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı:

MÜZED Basın Açıklaması

Yeni Ders Yılı Sanat, Müzik E
ğitimi Yönünden Yetersizliklerle Başlıyor

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarımız yeni ders yılına bugün başladı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı sevgili öğrencilerimize, sevgili öğretmenlerimize ve tüm ulusumuza kutlu olsun.

Göreve yeni atanmı
ş olan genç öğretmenlerimizi de kutlar, mesleğinde üstün başarılar dileriz.

Yeni e
ğitim öğretim yılı hem umutlarla hem de sorunlarla, sanat, müzik eğitimi yönünden yetersizliklerle başlıyor.

22.480 resmî ilkokulda okuyan 5.122.012 ö
ğrencimiz ve 29.099 resmî anaokulundaki 1.527.0 51 çocuğumuz ne yazık ki yeni ders yılına müzik eğitimcisinden yoksun olarak başlamıştır. Çünkü mevzuata göre ilkokullar için ve anaokulları için müzik öğretmeni norm kadrosu düşünülmemiştir.

Oysa yapılan bilimsel ara
ştırmalar sanatsal yeteneğin büyük ölçüde anaokulunda ve ilkokulda biçimlendiğini, çocuklarımızın müziğe ve sanatın başka dallarına en çok bu çağlarda yönlendirildiğini ortaya koymaktadır. Geçmişte köy enstitülerinin ve ilköğretmen okullarının her sınıfında haftada ikişer saat müzik ve resim dersleri verilmesine karşın bugünkü eğitim fakültelerimizin temeleğitim bölümleri sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği ana bilim dallarında bu dersler toplam sekiz yarıyılın yanız bir yarıyılında verilmektedir. Üniversite yaşamı boyunca müzik ve resim derslerinin alındığı tek yarıyıl, ne yazık ki bu derslerin gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırabilmekten çok uzaktır.

2012 yılı öncesinde MÜZED'in giri
şimleriyle, kamuoyunun haklı talebiyle ilköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında müzik dersleri müzik dal öğretmenleri tarafından okutulmaya başlanmıştı. Ancak 11 Nisan 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyuna 4+4+4 kanunu olarak duyurulan 6287 sayılı kanun uyarında ilkokulların eğitim süresi 4 yıla düşürüldü. Bu sürecin devamında 26.07.2014 tarihli 29072 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43 maddesi 3. fıkrasında yapılan değişiklikle ilkokullarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Yabancı Dil dersleri dışındaki tüm derslerin sınıf öğretmeni tarafından verilmesi kabul edildi.

Millî E
ğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün (dernek olarak dilekçe ile kendilerine başvurumuz sonucunda derneğimize yazılı olarak verdiği bilgiye göre) 25.07.2022 günü itibarıyla resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında toplam 16.211 müzik öğretmeni görev yapmaktadır. Bu sayının 9433'ü ilköğretimde; 6778'i ortaöğretimdedir. Halk Eğitimi merkezlerinde ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenlerinin sayısı ve bugün okullarımızda ihtiyaç duyulan müzik öğretmeni sayısı derneğimize verilen yanıtta yer alamamıştır.

MEB Örgün E
ğitim istatistiklerine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında ortaokullarımızın ve liselerimizin her birine birer müzik öğretmeni dahi düşmemektedir. Ortaokullar yönünden ortalama 1,77 okula ve 525 öğrenciye bir müzik öğretmeni; liselerimizde ise ortalama olarak 1,36 okula ve 651 öğrenciye bir müzik öğretmeni düşmektedir.

Okullarımızda hâlen görev yapmakta olan müzik ö
ğretmenlerinin sayısal yetersizliğine rağmen 2022 yılı Eylül ayı başında ataması yapılan 19.969 sözleşmeli öğretmenin sadece 112'si müzik dalındadır. Müzik öğretmenliği yönünden bu atama sayısı, son yılların en düşük atamasıdır. 2022 yılında atanan müzik öğretmeni sayısı, 2021 atamasının %13,86'sı; 2020 atamasının %16,12'si; 2019 atamasının %14,40'ı oranındadır. Müzik eğitimcisi ataması yönünden ne yazık ki eski bakanlardan Sayın Hüseyin Çelik döneminin 2003, 2004 yıllarına geri dönülmüştür.

1739 sayılı Millî E
ğitim Temel Kanunumuz eğitim programlarının, uygulamalarının, aşağıdaki Temel Amaçlara uygun olarak düzenlenmesini hükme bağlamıştır:

"Madde 2 – Türk Milli E
ğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini (...) 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak".

Türk Millî E
ğitiminin bu temel amaçları, sanat derslerinin de diğer derslerle birlikte dengeli olarak verilmesini, çocuğun gencin, sanatsal gelişiminin önünün açılmasını, eğitim sistemi içinde olanaklar sağlanmasını öngörür.

Ulu Önderimiz ve Ba
şöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de önemle vurguladığı gibi "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

Yeni bir e
ğitim öğretim yılına başlarken verimli, başarılı, amaçlara uygun bir ders yılının gerçekleşebilmesi için meslek topluluğumuz adına Millî Eğitim Bakanlığımızdan başlıca istemlerimiz şunlardır:

• 2022 yılı tamamlanmadan ihtiyaçlar dikkate alınarak yeni bir ö
ğretmen ataması planlanmalı, müzik dersi öğretmen ataması önceki yıllardan geride kalmayacak biçimde dengelenmelidir.

• Ö
ğrencilerimizin sanatsal gelişimi yönünden okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları içinde müzik dersi de yer almalıdır.

• Bütün e
ğitim kademelerinde müzik dersleri zorunlu ortak dersler içinde haftada iki saat olarak düzenlenmelidir.

• Bütün e
ğitim kademelerinde her okula en az bir müzik öğretmeni olmak üzere gereksinmeyi karşılayacak sayıda müzik öğretmeni ataması yapılmalıdır. Müzik dal öğretmeni ilkokulun müzik derslerine sınıf öğretmeniyle birlikte; anaokulunun müzik derslerine de anaokulu öğretmeniyle birlikte girmelidir.

• Okullar müzik odalarıyla, çok amaçlı salonlarla, müzik araç ve gereçleriyle donatılmalıdır.

• Ö
ğretim programları, demokratik yöntemlerle deneyimli müzik öğretmenlerinin, program, alan uzmanlarının ve alanda görev yapan derneğimizin katılımlarıyla çağın ve ülkemizin gereksinmesine uygun olarak güncellenmelidir. Müzik eğitiminde ulusal birlikteliğin sağlanması için yeniden nitelikli ders kitapları yazdırılmalıdır.

• Bakanlık örgütü içinde müzik, resim ve di
ğer sanat derslerinin, etkinliklerin, yarışmaların program, eğitimci, yönetici, araç gereç yönünden eşgüdümünü ve gelişimini sağlayacak MEB Güzel Sanatlar Eğitimi Genel Müdürlüğü ivedilikle kurulmalıdır.

Sayın Bakanlı
ğımızın, ilgililerin, kamuoyunun dikkatine saygı ile sunar, bütün yurdumuz için verimli, başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.

Refik SAYDAM
Müzik E
ğitimcileri Derneği (MÜZED)
Merkez Yönetim Kurulu adına
(Genel Ba
şkan)

Foto
ğraf: Refik Saydam

http://www.muzed.org.tr/?p=2160 

Tüm Haberler