İlhan Usmanbaş - Ölümsüz Deniz Taşlarıydı Piyano için, Fazıl Say, Piano

Eserdeki zaman kavramı, ölçü ve ritimler oldukça görecelidir. Besteci ve icracı ilişkisindeki karşılıklı diyalog söz konusudur.