ÖNSÖZ

Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi’ni yayımladığım sırada, müzik öğrencilerinin, müzisyen sanatçıların ve sair ilgililerin bazı müzik terimlerinin anlamını içeren yeterli kaynağı bulamamaktan yakınmaları beni bu sözlüğü hazırlamaya yöneltti.

19 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırladığım bu “Evrensel Müzik Sözlüğü”nün esasını tespit edebilmek için, edinebildiğim hemen hemen tüm sözlükleri, müzik yayınlarını inceledim. Hazırlanış amaçlarının farklı alanlarda olduğunu gördüm. Bu nedenledir ki, bu sözlüğün eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümleri öğrencilerine, güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerinin öğrencilerine, konservatuarların müzik bölümü öğrencileri ile diğer ilgilenenlere hitap edebilmesi ön düşüncem oldu. Sonra elimdeki tüm kaynakları uzun ve sabırlı bir süreçte büyük bir titizlikle inceleyerek, yaklaşık yirmi beş bin madde içinden; ifade, nüans, form, nazari, teorik bilgiler, hareket, müzik tarihi ve çalgılarla ilgili ulaşabildiğim tüm terimleri belirleyerek; teorik form ve çalgılarla ilgili terimlerin genişçe ve öz olarak açıklanmasına bilhassa özen gösterdim. Sözkonusu terimleri seçerken en çok kullanılanları tercih ederek, aynı terimin birkaç dilde yazılı olanlarından, dilimizde çok kullanılanını ve kökeni belli olanları seçtim. Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi’nin elimdeki arşivi, belge ve kaynak birikimi ile temin edebildiğim tüm kaynaklardan edindiğim olanaklar içinde mümkün olanının en iyisini yapmaya çalıştım.

İlgilenenlere bu sözlükle yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Trabzon: 20 Aralık 2019
Saygılarımla Müfit Semih Baylan

KISALTMALAR

Alm. : Almanca
Ar. : Arapça
Arg. : Argo
Bknz : Bakınız
Bul. : Bulgarca
Çek: : Çekoslovakça
Eşanl.: Eşanlamlısı
Fars. : Farsça
Fin. : Fince
Fr. : Fransızca
GTHM: Geleneksel Türk Halk Müziği
GTSM: Geleneksel Türk Sanat Müziği
Hint. : Hintçe
İb. : İbranice
İng. : İngilizce
İsp. : İspanyolca

 

İt. : İtalyanca
Jam. : Jamaika dili
Jap. : Japonca
Kıs. : Kısaca
Lat. : Latince
Leh. : Lehçe
Mac. : Macarca
Mıs. : Mısır
M.Ö. : Milattan Önce
M.S. : Milattan Sonra
Pol. : Polonya
Port. : Portekizce
Sw. : İsveçce
Tr. : Türkçe
Yun. : Yunanca
yy. : Yüzyıl

Hazırlayan: Müfit Semih BAYLAN ©

 

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020