Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 16
Sayı: 1794
Halen içinde yaşadığımız Pandemi Sürecinde; konser, tiyatro, opera ve bale gibi sanat etkinlikleri devam etmeli midir?

Devam etmelidir.
Devam etmemelidir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 34 müzisyen gazete okuyor
 
 
Editör'den
 
 
Yayımlanan Sayı : 1790

Kayyum Şef’ler sizi rahatsız etmiyor mu? - 08.02.2021

Kayyum ya da Kayyım, bir hukuk terimi olup Arapça kama sözcüğünden türemiştir.  “Belli bir malın belli bir süre yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için resmi makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kimse” demektir.

Tanımından da anla
şılacağa üzere, yürütmesi, idare etmesi belirtilen işin, kamu görevinin mesleki tabanından, geleneğinden gelmeyen resmi görevlilerdir ve yasal olarak kamu görevlisi sayılırlar.

2 Ocak 2021 tarihinde Bo
ğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı makamınca atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun kayyum rektörlüğüne, söz konusu üniversitenin tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile üniversitenin hemen tüm öğrencileri karşı gelerek bir ayı aşkın süredir bu atamaya karşı eylem sürdürmektedirler. Öyle öylemin boyutları, polisin sert müdahalesine ardından gözaltılara ve adliyeye sevke kadar tırmanıp otuz kadar öğrencinin ev hapsine çarptırılması ile başka bir boyut kazanmış ve halen devam etmektedir.

Hülasa, üniversite teamül ve geleneklerine uygun olmadıklarını iddia ettikleri bu atamadan dolayı  Prof. Dr. Melih Bulu’yu kayyum olarak de
ğerlendirmekteler ve rektörlüğüne karşı bir direniş ortaya koymaktadırlar.

Yani kabul etmemektedirler.

Bu tespiti yaptıktan sonra gelelim konumuza:

Senfoni orkestralarımıza orkestraların olu
şa gelmiş kurumsal teamülleri hiçe sayılarak, orkestra dışından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca atanan (kayyum) orkestra şeflerine, söz konusu orkestraların sanatçılarının karşı çıkmaları gerekmez mi?

20’li ya
şlardaki öğrenciler üniversitelerinin teamüllerle oluşmuş geleneksel yapısını koruma adına bir karşı duruş gerçekleştirirken, kendilerini “devlet sanatçısı” olarak niteleyen, özlük hakları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 64. maddesi ile koruma altına alınmış olan sanatçılar neden bu karşı duruşu sergilemezler?

Ya
şadığımız günlerin mânâ ve ehemmiyeti açısından bu soruyu sormakla kendimi görevli addediyorum!

Müfit Semih Baylan
Editör

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2021