Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1762
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 36 müzisyen gazete okuyor
 
 
Özgür Karakaya
 
 
Yayımlanan Sayı : 1560

İşsizlik - 08.11.2013

Beyin ve beden gücüyle beraber yetenekleri  ve beceriyi işlevsiz kılan bir sosyal olgudur işsizlik.Yalnızca çalışma olanağı bulamayan işçileri değil çalışanlar da dahil olmak üzere tüm emekçi sınıfı ilgilendiren  temel sorunlardan birisidir. Sosyal adaletsizliği de teşkil etmektedir.

İnsanı ekonomik ruhen ve bedenen de yıpratmaktır. Anamalcı  sisteminin   emekci sınıfı baskılaması araçlarından biridir. Bu düzenin yaratığı bir kavramdır.


İşsizliğin olduğu yerde insan aç kalmaktadır. Işsiz insanın parası da olmayacaktır. Sağlık hakkı da yer almayacaktır .


Sa
ğlıkta paralıdır. Eğitim hakkı da yer almayacaktır eğitim de paralıdır seyahat de özgürlüğün de bahsedilemez.


şünceye özgürlük te yoktur. Çünkü düşüncelerini açıklayanlar her an işsiz kalabilmektedirler.


Her an i
şini kaybetme korkusunu yaşayanlar da hiç bir konu da özgür olamazlar. İşsizlik dipsiz bir kuyudur.


Deprasyondan, hırsızlı
ğa cinayetlere kadar geniş bir yelpazede suça zemin oluşturma da önemli bir sorun ve sosyal hayatımızı pek çok alanda da tehdit etmektedir.


Kayıt dı
şı ekonominin büyümesi güvencesiz örgütsüz düşük ücretli işlere de zorunlu kılarak işsizlik kişinin üzerinde psikolojik baskı da yaratmaktadır.


Çalı
şanlar ve çalışmak isteyenler de bu yolla sindirilmektedir. Böylece işsizde çalışmak için en ucuz yolla emeğini satmak zorunda bırakılmaktadır.


Bu sistemin de  olmazsa olmasıdır çünkü çalı
şanlar üç kuruşa rıza göstersinler diyen sistemdir. Devasa işsizler ordusunu da yaratmaktadır.


İşsizlik olgusu  kapitalist   sermaye birikim sürecinin kaçınılmaz sonucudur. En uzun süre boyunca ve en yoğun biçimde çalıştırmayı  dayatmaktadır.


Anamalcı üretim kâr  amacıyla yapıldı
ğından  hem oransal hem de büyüklük olarak arttırılmaya çalışılmaktadır.


Özelle
ştirmeler,sendikasızlaştırmalar,taşeron sistemi, esneklik uygulamaları kalite çemberleri de  bu temel yapının direklerindendir.

İşsizlik arttıkça da çalışan emekçiler üzerindeki baskı da artmaktadır.

 

İş günü uzamakta ücretlerin artışları azalarak ve sosyal haklar da budanmaktadır. Çalışma ve  yaşam koşulları da ağırlaşmaktadır.

1982 Anayasasına bakarsak,  devletin laik demokratik sosyal bir hukuk devleti oldu
ğunu yazmaktadır.Sosyal devlette sosyal hizmetler ve sosyal hizmetler ve yardımlar insanlar için bir hak oluşturmaktadır.Yani devlet işsizlerin, iş göremez durumda olanların ve yaşlıların   temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.


İnsan onuruna yaraşır iş olanaklarının yaratılması öncelikli olmalıdır.İnsanların temel hak ve hürriyetlerine öncelik veren çoğulcu bir demokratik anlayış.


İnsan yaşamının uzatılmasının vazgeçilmez şartı olan kirlenmemiş bir doğa. Hakça bir gelir dağılımının da  sağlanması.  Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sosyal politikalara önem verilmesi de gerekmektedir.

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020