Kullanıcı Adı
Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1770
5 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan CSO Stajyer sanatçı sınavı şartnamesi hükümleri, CSO gibi standardı yüksek bir orkestraya stajyer sanatçı seçmek için yeterli midir?

Yeterlidir.
Yeterli Değildir.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 26 müzisyen gazete okuyor
 
 
Arzu Haksun Güvenilir
 
 
Yayımlanan Sayı : 725

Dinlemek yetmiyor... - 17.02.2009

Felsefeci ve müzikolog Aaron Ridley, ‘Müzik Felsefesi Tema ve Varyasyonlar’ adlı kitabında müziğin bizi neden ilgilendirmesi gerektiğini ele alıyor.

Bir müzik yapıtı üzerine düşünmek gerekir mi? O müziğin ne anlattığını bilmek istiyorsak evet.

Müzik, bir bestecinin düşüncelerini en iyi şekilde somutlayandır. Bu düşüncelerin içinde yaşamdan alınmış ve esere yansımış çok şey vardır;  İnsanların nasıl yaşadığı, davranışları, ilişkileri, hangi toplumsal sınıfa hizmet ettiği, dünya görüşü, ya da doğaya ilişkin düşünceleri... Müzik, insan yaşamını gerçeğe uygun olarak yansıtan ve o kültüre bu anlamda katkı sağlayan en önemli sanat dalıdır. Dolayısıyla müziği anlamlı kılan onu yaratan gerçek yaşam bağlamıdır. Felsefeci ve müzikolog Aaron Ridley, müziğin bizi neden ilgilendirmesi gerektiğini Müzik Felsefesi Tema ve Varyasyonlar adlı kitabında ele alıyor. Müziği sadece bir ses yapısı olarak görmenin büyük haksızlık oluğunu ileri sürüyor.  Dinlemek için konserlere gittiğimiz, ilgilendiğimiz eserleri ya da duymamak için kulağımızı tıkadığımız müzikleri anlamanın yollarını çiziyor. Müzikal bir tema üzerine kimin ne söyleyeceğini önceden kestirmek pek mümkün değildir. Böylelikle müzik üzerine doğru ve ilgi çekici herhangi bir şey söyleyenin de şansı bu bağlamda yüksektir.

Felsefik yaklaşımlar özellikle ilgilendiğimiz alanlara uygulandığında o olgunun önemini arttırıyor. Müzik ilgi alanımız ve yaşamımızın en önemli parçasıysa Ridley’in kitabında altını çizdiği, müzik estetiğine yeni yaklaşımlar getirdiği savları var... Konuyu beş temel kısımda ele alıyor: Anlama, temsil, ifade, performans ve derinlik.

Çaykovski ya da matkap sesi

Yazar, birinci bölümde müziği kavramanın yöntemlerini ele alıyor. Müzik dinlemenin belli temel algılayış biçimlerine değiniyor.

Bir müzik parçasını anlayan kişi neyi anlamış oluyor? İşte bu soruya bu bölümde cevap arıyor. “... Müzikal kavrayışın birincil nesnelerinin, tahmin edilebileceği gibi, saf bir biçimde müzikal olduğudur müzik ölçüleri, ritimler, armoniler, vb. anlamaya yarayan nesneler bu türdendir. Böylece bir müzik parçasını dinlediğinde duyduğunu anlayan kişinin deneyiminde öne çıkan şeyin yokluğu, Çaykovski’yi dinlerken onun müziğini burgulu matkap sesi dinlermişçesine duyan kişinin deneyimini eksik bırakan şeydir.” Ridley müzik dinlemenin gürültüye maruz kalınan edilgen bir alıştırma olmadığını aksine etkin bir ekinlik olduğunu savunuyor. Dolayısıyla herhangi bir etkinlikte olduğu gibi, insanın kendisini müzik dinleme konusunda geliştirebileceğine inanıyor.

Müziğin doğası ve anlam

İkinci bölümde temsil başlığı ile ele alınan, müziğin tarihte her dönemde farklı bir görevi olduğudur. Müziğin temsili görevinin zamanla farklı bir boyuta doğru çıktığını söylüyor. İfade bölümünde ise bu kez duygular devreye giriyor. Yazar, duygular ve müzik arasındaki ilişkinin temeline iniyor. “Müziğin değerinin özellikle tonlarından ve onların sanatsal kombinasyonlarından kaynaklandığını ifade eden biçimselci görüş, müzik ve duygu arasındaki ilişkinin, gerçek olmasına rağmen, yalnızca nedensel olduğu iddiasını yüreklendirir. Bu iddia iki ana formda ortaya çıkar. Bir tanesi doğuştan gelen veya doğal psikolojik mekanizmayı bu işin içine katan, belirli müzikal uyaranların dinleyicide otomatik duygusal tepkiler meydana getirdiğini ifade eden bir koyuttur...” Anlatılmak istenen müzikal kalıpların dinleyici tarafından algılandığında duyguları tetiklemesidir. Müzikal performansı konu alan bir diğer bölümde sadece dinleyici karşısında  bir eserin yorumlanması değil, kayıtlar, transkripsiyonlar, çeşitlemeler, düzenlemelerle ilgili görüşleri yer alıyor. Son bölümün başlığı derinlik’te ise her hangi bir müzikal yapıta derinlik ‘yaftasının’ yapıştırılmasını irdeliyor. “Derinlik metafizik bilginin bir özelliğidir; müziği anlarken, dünyanın en derinindeki doğasını kavrarız. Yani, müzik bir metafizik bilgi kaynağıdır ve bu yüzden, evet,  bir müzik yapıtını anladığımızda, anladığımız şey derin olabilir...” Eser örneklemeleri, bestecilerin yaklaşımları ve yapılan alıntılar okuru müzik felsefesi üzerine çok yönlü düşünmeye itiyor. Müzik kulağıma gelen hoş melodiler olarak kalsın, kulağıma hoş gelmeyenlerin de ne anlattığı beni ilgilendirmiyor diye düşünenlerdenseniz müziğin felsefesine dalmayın. Ancak, müzik üzerine düşünmek ve anlamak gerektiğinin bir önemi varsa, bu kitap sunduğu canlı ve kışkırtıcı  tezleriyle sürükleyecek.  

MÜZİK FELSEFESİ
Tema ve Varyasyonlar
Aaron Ridley
Dost Kitabevi    
çeviren: Bilge Aydın
2008, 208 sayfa, 14 TL.
  

 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020