Kullanıcı Adı Şifre
Üye olmak istiyorum!                Şifremi unuttum!
Yıl: 15
Sayı: 1758
Güzel Sanatlar Fakülteleri ve benzeri okulların yetenek giriş sınavlarının YÖK tarafından kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kaldırılması doğru bir karar, Katılıyorum.
Kaldırılması yanlış bir karar, Katılmıyorum.

Sonuçları gör

Geçmişteki Anketler 
Tavsiye Adresleri
Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.
 
E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz
 
 
Şu an 67 müzisyen gazete okuyor
 
 
K.Bülent Birol
 
 
Yayımlanan Sayı :

Türkiye’de Müziğin Toplumda Tanıtılması Bakımından Basının Etkinliği ve Sorumlulukları - 19.01.2006

Müzik, insanoğlunun tarih boyunca yaşamına ortak ettiği anlatım biçimlerinden biridir. Etkileşim, insanla müzik arasında süreklidir.

Söz yazarı, besteci, icracı (çalan, söyleyen) toplumun müzik yaşamını oluşturur. Toplum ise bireylerden oluşan bir bütündür.

Müzik, kültürlerin oluşup, biçimlenmesi ve yeni kuşaklara aktarılmasında da aracıdır. İcracı ve besteci, toplumda tanıtılmayı, etkinliklerini ve çalışmalarını topluma duyurmayı ister. Onların bu aktivitelerini haber konusu yapmak basının görevidir.

Örneğin, bir konser öncesi, basın konuyu gündeme getirip tanıtmalıdır. Bu durum, toplumun müzik sanatı bakımından aydınlatılmasına ve bilinçlendirilmesine yarar. Ayrıca, konseri izleyemeyenler bilgilendirilmiş de olur.

Basının işlevine bakacak olursak, günümüzde iki türlü basın vardır:

1-Yazılı Basın: Gazete, dergi vb.
2-Sözlü, görüntülü basın: TV, Radyo.

Evrensel müzik ilkelerine yeni alışmakta olan insan kitlelerinin bulunduğu ortamlarda basının aydınlatıcı ve yol gösterici rolü oldukça etkilidir. Basın kendi okuyucu kitlesini kendi yetiştiren bir kurumdur. Kamuoyunda tutulduğu takdirde büyük okuyucu kitlesinin desteğini alır. Müzik konusunda belirli bir kamuoyu da oluşturabilir.

Ayrıca Türk basını, müziğin toplumda tanıtılması ve Türk toplumunun müzik zevkinin geliştirilmesindeki etkinliğini ve sorumluluğunu yerine getirirken müzikle ilgili eğitim kurumlarıyla bilgi, haber ve görüş kaynağı olarak da yararlanmalıdır.

Günümüzde satışları düşen büyük gazetelerin müziğe özel bir ilgi göstermesi beklenemez. Çünkü, tiraj artırıcı yönü ile daha ağır basan konulardan spor, moda, sosyete dedikoduları ve sinema öncelikli olarak yer almaktadır.

Basının, toplumu eğitici ve kültür bakımından yol gösterici çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Batı ülkelerinde günlük basın müzik olaylarına her gün yer verirken yurdumuzda müzik haberi ve eleştirel müzik yazıları çok seyrek yer almaktadır.

Elektroniğe bağlı iletişim kurumlarının yayımlarında müzik daima öncelikli yer almıştır. O nedenledir ki, radyo-televizyon yöneticilerinin sorumlulukları çok önemlidir.

Sonuç

Müzik konusunda belirli bir kamuoyu oluşturulması şarttır. Sansasyon yaratacak çabalar yayın yaşamının ömrünü kısaltır.

Müzik, yoz seslerden ve kötü kullanımdan mümkün olduğunca arındırılmalıdır. Halk  yararına çalışırken, kolay eğlence müziklerine ağırlık verilmemelidir.

Yapılacak uyumlu programlarda halkın kültürel ve ruhsal gelişim sağlığı dengelenmelidir.

Kendi yayınlarımıza daha çok başkalık, çekicilik ve zenginlik kazandırmakla insanlarımıza etkilenebilecekleri ortak bir müzik zevki yolu açabiliriz.

Yayın kuruluşlarımızca, belirli bir program ve sisteme bağlı kültür ve müzik politikası ile toplumun müzik yaşamı olumlu yönde gelişecektir.

Kaynaklar
Ali, Filiz. “Müzik ve Müziğin Sorunları” Cem Yayınları, İstanbul, 1987
Müzik Ansiklopedisi, Say Yayıncılık, Ankara, 1985
Uçan, Ali. “Türkiye’de Müzik eğitimcisi Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Eğitim Sisteminin Çözümlenmesi, 1. Müzik kongresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
Uçan, Ali. “Müzik Eğitiminin Niteliği, Üç Ana Türü ve Bazı Temel sorunları” Orkestra, Aylık Müzik dergisi, Sayı 207 

 

0 adet yorum yazılmıştır. Yorumları okumak yada yorum yazmak için sisteme giriniz.Yazıyı Tavsiye Et
 
Tavsiye Adresleri


Birden fazla adresi enter tuşunu kullanarak alt alta ekleyebilirsiniz.

E-Posta Adresiniz
Adınız Soyadınız
Notunuz

Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2020